Przesłanki otrzymania lokalu socjalnego

Pytanie:

Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać od gminy lokal socjalny?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przesłanki otrzymania lokalu socjalnego

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, zasobie mieszkaniowym gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy. Przepis ten wyodrębnia zatem dwie podstawowe przesłanki, które trzeba spełnić, by móc otrzymać lokal socjalny:

a) brak tytułu prawnego do jakiegokolwiek lokalu (nie tylko prawa własności, ale też np. prawa najmu)

Porady prawne

b) dochody nieprzekraczające wysokości określonej w uchwale rady gminy

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne