Wniosek o zniesienie współwłasności a brak wiadomości co do osób pozostałych współwłaścicieli

Pytanie:

W jaki sposób sporządzić wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości, jeżeli nie są znani wszyscy współwłaściciele?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wniosek o zniesienie współwłasności a brak wiadomości co do osób pozostałych współwłaścicieli

Konieczne jest wskazanie przynajmniej nazwisk pozostałych współwłaścicieli i – o ile to możliwe – nazw miejscowości, w których zamieszkują lub zamieszkiwali.

Kurator nie może być ustanowiony dla ewentualnych zainteresowanych, nieokreślonych co do osoby, niezidentyfikowanych lub wprawdzie znanych z imienia i nazwiska, ale zmarłych. Kurator może więc być ustanowiony tylko dla żyjącej, konkretnej, indywidualnie oznaczonej osoby, której miejsce pobytu nie jest znane. Jeżeli natomiast w postępowaniu okaże się, że pozostali współwłaściciele nie żyją, do udziału w sprawie powinni być wezwani ich spadkobiercy. Ponieważ kurator winien reprezentować interesy osoby, którą w postępowaniu reprezentuje, powinien też zmierzać do ustalenia, czy osoba nieobecna żyje, czy też zmarła i kto znalazł się w kręgu spadkobierców po niej.

Porady prawne

Zatem ze strony wnioskodawcy, z własnej inicjatywy, nie nie musi on podejmować żadnych działań. Ustalenie zainteresowanych w sprawie będzie więc leżało w gestii sądu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne