Zmiana wysokości czynszu przez wynajmującego

Pytanie:

Czy zmiana czynszu przez wynajmującego wymaga zmiany umowy najmu?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana wysokości czynszu przez wynajmującego

Trafnie wskazuje się w doktrynie, iż zmiana czynszu najmu stanowi istotną zmianę umowy. Tym samym co do zasady wprowadzenie takiej zmiany powinno nastąpić w drodze zmiany umowy (zawarcie do niej aneksu).

Powyższy wniosek na gruncie umowy najmu jest jednakże nie do końca prawidłowy. Nie uwzględnia bowiem uprawnienia wynajmującego statuowanego w art. 8a u.o.p.l., stanowiącej co do zasady odpowiednik art. 6851 k.c. Wskazany przepis stanowi:

Art. 8a. 1. Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne