Zwrot kosztów szkolenia przez byłego pracownika

Pytanie:

Spółka z o.o. w lutym tego roku skierowała pracowników na kursy podnoszące kwalifikacje. Spółka pokryła koszty szkolenia, z pracownikami zostały podpisane umowy-porozumienia, w których między innymi jest zapis o zwrocie proporcjonalnej części kosztów w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika. Pracownik złożył wypowiedzenie i umowa została rozwiązana. Pomimo wysłanego wezwania do zapłaty nie uregulował należności. Czy przypadająca do zwrotu kwota jest przychodem osobistym pracownika, czy jest kosztem uzyskania przychodu spółki? Jeżeli były pracownik jednak zwróci żądaną kwotę, czy spółka powinna zmniejszyć koszty, czy też zaliczyć ją do przychodów podatkowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.11.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwrot kosztów szkolenia przez byłego pracownika

Konieczność zwrotu przez pracownika wydatków poniesionych na jego szkolenie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w umowie z pracodawcą (np. wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracownika) nie powoduje powstania po stronie pracownika przychodu (pracownik nie osiąga w związku z tym przychodu), a także nie powoduje zmiany w kosztach pracodawcy (wydatek w momencie poniesienia był poniesiony w celu osiągnięcia przychodów). Jeżeli natomiast pracownik dokona zwrotu na rzecz pracodawcy kosztów szkolenia, to dokonany zwrot będzie przychodem pracodawcy (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Jak stanowi bowiem art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Zatem zwrócone wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów są przychodem.

Polecamy także następujące opracowania serwisu e-prawnik.pl:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne