Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Jakie prawa i obowiązki ma zatrzymany w postępowaniu karnym?

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

Kto ma status zatrzymanego w postępowaniu karnym?

Zatrzymany to osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa, wobec której zastosowano środek przymusu w postaci pozbawienia wolności.

Do czasu wydania prawomocnego wyroku jest on uznawany za niewinnego! Nie ma obowiązku dowodzić swojej niewinności! To oskarżyciel musi dowieść jego winy.

Jeżeli czegoś nie rozumiesz lub potrzebujesz więcej informacji – zwróć się do funkcjonariusza z prośbą o wyjaśnienie.

Powyższe wynika z art. 71 § 1 i art. 74 § 1 Kodeksu postępowania karnego (k.p.k.). 

Dlaczego doszło do zatrzymania?

Jeśli zostałeś zatrzymany, to widocznie organy prowadzące postępowanie uznały, iż istnieje prawdopodobieństwo, że popełniłeś przestępstwo, i zachodzi obawa, że możesz uciec lub utrudniać postępowanie (np. przez zacieranie śladów).

Mogłeś także zostać zatrzymany, ponieważ organy ścigania nie mogą ustalić Twojej tożsamości bądź zamierzają przeprowadzić w Twoim przypadku postępowanie przyspieszone.

Masz prawo poprosić o dokładne wyjaśnienie, z jakich powodów zostałeś zatrzymany.

Możesz być zatrzymany przez maksymalnie 48 godzin. W tym czasie policja musi wystąpić do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie albo Cię zwolnić.

Sąd ma następnie 24 godziny na podjęcie decyzji co do tymczasowego aresztowania.

Możesz zatem być zatrzymany przez maksymalnie 72 godziny (3 doby), chyba że do tego czasu zostanie Ci doręczone postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.

Powinieneś otrzymać protokół z zatrzymania. Zawiera on m.in. imię i nazwisko funkcjonariusza, który Cię zatrzymał, dzień, godzinę, miejsce oraz przyczynę zatrzymania i określenie przestępstwa, o jakie jesteś podejrzewany.

Podane uprawnienia wynikają z art. 244 § 3 k.p.k. 

Prawo do pomocy tłumacza i konsula

Jeżeli zostałeś zatrzymany, a słabo znasz język polski bądź jesteś osobą niesłyszącą lub niemą, to możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza. Masz prawo poprosić o tłumacza.

Jeżeli zaś nie jesteś polskim obywatelem, możesz skontaktować się z urzędem konsularnym lub z przedstawicielstwem dyplomatycznym państwa, którego jesteś obywatelem.

Wskazane uprawnienia wynikają z art. 72 § 1 i art. 612 k.p.k.

 

Jakie są podstawowe prawa zatrzymanego w postępowaniu karnym?

Zatrzymany ma prawo:

 • być wysłuchanym; może opowiedzieć o wydarzeniach, które są powodem zatrzymania i wyjaśniać wątpliwości, jakie wynikły w związku z zatrzymaniem; może także odmówić składania jakichkolwiek oświadczeń, bez podawania przyczyn odmowy; funkcjonariusze nie mogą go przymuszać ani zachęcać do składania oświadczeń, jeśli podjął on decyzję, że nie chce tego robić; jeśli, będąc zatrzymanym, czujesz, że jesteś zastraszany lub przymuszany, możesz poprosić o natychmiastowy kontakt z prawnikiem, który udzieli Ci pomocy.
 • do kontaktu z prawnikiem; niezwłocznie po zatrzymaniu zatrzymanemu przysługuje prawo kontaktu z wybranym adwokatem bądź radcą prawnym (np. telefonicznie) oraz prawo do bezpośredniej rozmowy z nim; tylko w wyjątkowych sytuacjach policjant może chcieć być obecny w trakcie tej rozmowy.

Wymienione uprawnienia wynikają z art. 244 § 2 i 3 oraz art. 245 § 1 k.p.k.

 • do zaskarżania; jeżeli zatrzymany nie zgadza się z powodem zatrzymania (uznaje, że było ono bezzasadne i nie było powodu, aby go zatrzymać, bądź też odbyło się to z naruszeniem prawa), może złożyć zażalenie do sądu w terminie 7 dni od dnia, w którym został zatrzymany; jeśli sąd je uzna, zatrzymany zostanie natychmiast zwolniony.
 • powiadomić inne osoby o zatrzymaniu; zatrzymany może żądać, aby organ, który go zatrzymał, powiadomił o tym: osobę mu najbliższą (lub inną osobę, którą wskaże zatrzymany), pracodawcę, szkołę/uczelnię, dowódcę, osobę zarządzającą jego przedsiębiorstwem lub takim, za które zatrzymany jest odpowiedzialny; powiadomienie tych osób nie jest obowiązkowe – następuje tylko na żądanie zatrzymanego.
 • uzyskać niezbędną pomoc medyczną; jeżeli więc zatrzymany odczuwa dolegliwości zdrowotne,  to powinien poinformować o tym funkcjonariuszy, którzy sprowadzą pomoc.

Wymienione uprawnienia wynikają z art. 245 § 3, art. 246 § 1 oraz art. 261 § 1, 2 i 3 k.p.k. 

Co należy do obowiązków zatrzymanego?

Zatrzymany ma obowiązek:

 • poddać się oględzinom ciała i badaniom niepołączonym z naruszeniem jego ciała,
 • pozwolić pobrać sobie odciski palców,
 • pozwolić się sfotografować i okazać innym osobom,
 • poddać się pobraniu przez policjanta wymazu ze śluzówki policzków, o ile jest to konieczne i nie zagraża zdrowiu.

Poza tym, jeśli badania przeprowadza pracownik służby zdrowia, zatrzymany musi zgodzić się na: badania psychologiczne i psychiatryczne oraz na badania połączone z dokonaniem zabiegów na ciele, których przeprowadzenie jest niezbędne, a nie łączy się z zabiegiem chirurgicznym i nie zagraża zdrowiu.

Może przy tym poprosić, aby oględzin i badań jego ciała dokonała osoba tej samej płci.

Podstawą prawną tych obowiązków są przepisy art. 74 § 2 k.p.k. 

Kiedy i jak może nastąpić przeszukanie osoby?

W celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie bądź podlegających zajęciu (m.in. pochodzących z przestępstwa), można dokonać przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów.

Przeszukania może dokonać osobiście prokurator lub policja, ewentualnie inny organ wskazany w ustawie.

Zanim nastąpi przeszukanie, osobie przeszukiwanej udostępnia się postanowienie sądu bądź prokuratora o przeszukaniu. W wyjątkowych przypadkach przeszukanie może się odbyć tylko za okazaniem legitymacji służbowej, lecz musi być wtedy niezwłocznie zatwierdzone przez sąd lub prokuratora. To postanowienie o zatwierdzeniu musi być doręczone przeszukanemu na jego żądanie.

Przed rozpoczęciem przeszukania, organ powinien poprosić o wydanie przedmiotów, których poszukuje. Jeśli wydanie nastąpi – do przeszukania w ogóle nie powinno dojść.

Przeszukania osoby, w miarę możliwości, powinna dokonywać osoba tej samej płci.

Przeszukanie powinno być wykonane z umiarem, w taki sposób, żeby nie naruszyć godności osoby przeszukiwanej. Nie powinno spowodować żadnych dodatkowych dolegliwości. Jeśli naruszono jej prawa, przysługuje jej zażalenie, które powinno być złożone do sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzone jest postępowanie, w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności.

Powyższe wynika z art. 219 § 2, art. 220, art. 223, art. 224 § 1, art. 227 i art. 236 § 1 k.p.k.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (k.p.k.);
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (k.k.).

 

Komentarze: Jakie prawa i obowiązki ma zatrzymany w postępowaniu karnym?

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 9
 • 1
 • 9
 • 1
 • 8
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Lech

  ocena usługi:

  Prawo to gra niuansów a że jest to mój pierwszy kontakt z tą dziedziną wiedzy dziękuję za wprowadzenie : ciekawe i pouczające! L.
 • Dorota

  ocena usługi:

  Żałuję, że wcześniej nie skorzystałam z usług e-prawnik. W odpowiedzi na moje zapytanie, otrzymałam klarowne wyjaśnienie i wskazane drogi postępowania wraz z uzasadnieniem. GORĄCO POLECAM
 • Bożena

  ocena usługi:

  Rozwiała moje wątpliwości, mimo że napisana językiem prawniczym i nie dla każdego może być zrozumiała. Na pewno w przyszłości skorzystam z usług.
 • Hanna

  ocena usługi:

  Opinie bardzo pomocne, napisane prostym językiem aby można było wszystko dobrze zrozumieć.
 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • Barbara

  ocena usługi:

  Wyczerpująca, fachowa opinia, jestem bardzo zadowolona. Polecam.
 • Jarosław

  ocena usługi:

  Warto polecić i wyróżnić firmę profesjonalną. Odpowiedzi na pytania a nie zapełnianie stron bełkotem. Szanujmy taką pracę.
 • Marcin

  ocena usługi:

  Pelen profesjonalizm problem doglebnie przeanalizowany i rzeczowa odpowiedz .Bardzo polecam
 • Marzena

  ocena usługi:

  Opinia zrozumiała i wyczerpująca. Rozwiała w pełni moje wątpliwości. Polecam. Marzena
 • Marcin

  ocena usługi:

 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • JOANNA

  ocena usługi:

  Rzetelność, klarowność, szybkość. Polecam serdecznie. W przypadku kolejnych kwestii do rozstrzygnięcia na pewno skorzystam właśnie z pomocy e-prawnika. Dziękuję i pozdrawiam ! Joanna
 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • Aleksandra

  ocena usługi:

 • Michał

  ocena usługi:

  Szybka fachowa obsługa, rozsądna cena. Bardzo dziękuję i polecam wszystkim. Pozdrawiam Michał
 • Grzegorz

  ocena usługi:

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Porada wyczerpująca. Jestem zadowolona. Pozdrawiam

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane