Jak przygotować się do przedświątecznych zakupów?

Jakie zakupy przedświąteczne się szykują?

Tydzień poprzedzający Święta Wielkiej Nocy to nie tylko Wielki Tydzień, ale także okres wzmożonych zakupów przedświątecznych. W tej kwestii nic się nie zmienia i nawet panujący od dłuższego czasu kryzys gospodarczy nie wpływa w większym stopniu na przyzwyczajenia konsumentów. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 70 proc. badanych zamierza na zakupy przedświąteczne wydać do 500 zł, 7 proc zamierza wydać od 500 zł do 750 zł, 4 proc. od 750 zł do 1.000 zł natomiast 6 proc. powyżej 1.000 zł. Jak więc wynika z przeprowadzonej ankiety większość Polaków zrobi w tym roku umiarkowane zakupy przedświąteczne, jednakże niewiele się w tej kwestii zmieniło w stosunku do zeszłego roku. Wynika z tego, że kryzys finansowy nie wpływa w znacznym stopniu na nastroje Polaków, a tradycja obchodzenia Świąt Wielkanocnych jest głęboko zakorzeniona w Polskiej kulturze.

Mniej popularnym, ale jednak kultywowanym zwyczajem jest obdarowywanie członków rodziny i przyjaciół prezentami świątecznymi. Tylko co piąty z ankietowanych ma zamiar kupić swoim bliskim prezent świąteczny. Również na wydatki na upominki dla bliskich Polacy zamierzają przeznaczyć umiarkowane kwoty. Wśród ankietowanych 36 proc. zamierza na ten cel przeznaczyć kwotę do 100 zł, 35 proc. od 100 zł do 300 zł, 10 proc. od 300 zł do 500 zł, natomiast 19 proc. powyżej 500 zł.

Miejscem, gdzie Polacy najczęściej robią zakupy przedświąteczne są centra handlowe (64 proc.), małe sklepy (52,6 proc.) oraz supermarkety (48,6 proc.). Sklepy internetowe wciąż cieszą się w tej kwestii umiarkowanym zainteresowanie, jednak wykazują tendencję wzrostową.

Zagrożenia czyhające na konsumentów

Okres przedświąteczny to doskonały czas dla sprzedawców na zwiększenie obrotów i pozbycie się zalegającego towaru. Sprzyja temu fakt, że okres przedświąteczny zbiega się z rozpoczęciem wiosny i związanymi z nią wyprzedażami i promocjami. Nie zawsze uczciwe warunki promocji i wyprzedaży oraz pośpiech związany z okresem przedświątecznym nie sprzyjają dokonywaniu rozsądnych i przemyślanych zakupów. Jednakże stosowanie się do poniższych zasad pozwoli dostrzec pułapki związane z nieprzemyślanymi zakupami.

 • Porównując ceny produktów warto sprawdzić ich wielkość bądź miarę. Najkorzystniej jest porównywać ceny za 1 kg bądź 1 litr (sprzedawcy mają obowiązek obok cen produktów umieszczać ceny jednostki miary produktu).

 • Kupując produkt z dołączonym gratisem warto sprawdzić cenę samego produktu oraz cenę gratisu, gdyż często zdarza się, że cena promocyjnego produktu zawiera w sobie także cenę produktu dołączonego.

 • Często cena obniżona cena promocyjna jest tak naprawdę ceną obowiązującą przed wprowadzeniem promocji, a sprzedawca w celu wywołania błędnego przekonania u klienta zawyżył jedynie cenę sprzed promocji.

 • Kupując artykułu spożywcze z obniżoną ceną warto sprawdzić ich datę przydatności, gdyż w tym przypadku obniżenie ceny wynika właśnie ze zbliżającego się upływu daty przydatności produktu.

Prawa przysługujące konsumentom

Natomiast jeżeli mimo wszystko robiąc zakupy kupią Państwo zbędne bądź niespełniające oczekiwań produkty, warto być świadomym przysługujących Państwu praw.

 • Przede wszystkim pamiętajmy o zachowaniu paragonów fiskalnych, a w razie potrzeby żądajmy ich wydania przez sprzedawcę. Zgonie z prawem większość sprzedawców (wyjątki dotyczą nielicznej grupy sprzedawców) jest obowiązana do wydania paragonu fiskalnego. W większości przypadków to właśnie paragon fiskalny jest dowodem zakupu towaru i podstawą późniejszej jego reklamacji.

 • W razie problemów z zakupionym towarem i braku możliwości ugodowego załagodzenia sporu ze sprzedawcą nie należy wahać się przed dochodzeniem swoich praw przed organami do tego celu powołanymi, nie wyłączając sądów. Konsumenci zawsze mogą liczyć na bezpłatną pomoc powiatowych bądź miejskich rzeczników konsumentów. Informacje o adresach biur tych organów właściwych dla miejsca zamieszkania znaleźć można na stronie UOKiK lub pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 800 008. Często nawet sama ingerencja powiatowego bądź miejskiego rzecznika konsumentów może sprawić, że postawa sprzedawcy ulegnie zmianie i stanie się on bardziej skłonny do ustępstw. Niestety czasem zabiegi te mogą okazać się niewystarczające i konieczne będzie skierowanie pozwu do sądu. Nie należy się jednak przesadnie bać sądów. Wniesienie sprawy do sądu obarczone jest koniecznością poniesienia pewnych kosztów, jednak wbrew obiegowej opinii nie są to nadmiernie wysokie koszty. Ponadto w razie wygrania sprawy przed sądem konsument może domagać się zwrotu od sprzedawcy poniesionych kosztów sądowych o raz kosztów ewentualnych opinii biegłych.

 • Żywność paczkowaną można reklamować w terminie 3 dni od chwili otwarcia, natomiast produkty spożywcze sprzedawane luzem - 3 dni od momentu zakupu.

Zakupy przez Internet

Coraz częściej kupujemy różne przedmioty za pośrednictwem sklepów internetowych. W tym zakresie obowiązuje regulacja szczególna, zawarta w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zgodnie z nią konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca powinien przed zawarciem umowy poinformować konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy. Jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, bieg terminu nie rozpoczyna się. W takim wypadku konsument może odstąpić od umowy w terminie dziesięciu dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia. Konsument nie może jednak z tego powodu odstąpić od umowy po upływie trzech miesięcy od jej wykonania. Należy jednak pamiętać, że prawo odstąpienia nie dotyczy umów sprzedaży zawartych w drodze aukcji internetowych. Podobnie jest w przypadku kupowania przez Internet książek czy płyt. Nie możemy ich odesłać, jeśli je rozpakujemy. Jeżeli po otwarciu opakowania okaże się, że płyta jest, na przykład uszkodzona, możemy ją jedynie reklamować na zasadach ogólnych.

Z prawa do odstąpienia można skorzystać w sytuacji, kiedy zamówiony przedmiot został dostarczony już po Świętach. Jeżeli stanowić miał prezent, ale ze względu na zbyt późne dostarczenie przesyłki okazał się zbędny, można odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia dostarczenia przesyłki, bez obowiązku podania przyczyny odstąpienia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami);
 • Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., Nr 141, poz. 1176, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r., Nr 22, poz. 271, ze zm.);
 • Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., Nr 141, poz. 1176, ze zm.);
 • Ustawa z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 r., Nr 229, poz. 2275, ze zm.)


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika