KAZUS

Odpowiedzi w temacie (0)

ciasteczkowypotwor25

11.4.2020

Anna Niewielka była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w szpitalu niepublicznym. Pracodawca Anny Niewielkiej powierzył świadczenie niektórych usług medycznych i pielęgniarskich spółce MEDmedex. W umowie o udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne i pielęgniarskie strony ustaliły, że do obowiązków przyjmującego zamówienie należy m.in. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych osób, którym wykonawca powierzy realizację przedmiotu umowy. Do realizacji zamówienia spółka MEDmedex zatrudniła na podstawie umowy zlecenia m.in. Annę Niewielką i jej siostrę Katarzynę Niewielką (27 letnią studentkę medycyny, dotychczas osobę nieaktywną zawodowo). 1. Z jakiego tytułu (tytułów) i jakim rodzajom ubezpieczeń społecznych podlega Anna Niewielka i jej siostra Katarzyna? 2. Wskaż podmiot mający w opisanym stanie faktycznym status płatnika składek. Podstawy prawne: art. 4 pkt 2, 2a; art. 6 ust. 1 pkt 1, pkt 4; art. 6 ust. 4; art. 36; art 38a; art. 83 ust. 1 ustawy systemowej. Uchwała SN z dnia 2 września 2009 r., sygn. akt II UZP 6/09, II UZP 6/09, OSNP 2010 nr 3-4, poz. 46.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

NA SKÓTY