Bdynek letniskowy i mieszkalny a podatek

Pytanie:

Na górskiej działce zbudowano (prawie) budynek określony w pozwoleniu na budowę jako letniskowy. Powierzchnia zabudowy: 62,30 m2, powierzchnia całkowita 90,20 m2, powierzchnia użytkowa 72,15 m2. Budowę rozpoczęto w 2004 r. i zgłoszono ten fakt. W pozwoleniu na budowę mowa jest o budynku letniskowym, kategoria obiektu budowlanego nr I. Jakie są procedury przekształcenia tego budynku w mieszkalny, by płacić niższy podatek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami regulującymi opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, za budynek uznaje się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Tylko takie budynki są opodatkowane podatkiem od nieruchomości 0,57 zł - tyle maksymalnie wynosi podatek od nieruchomości od mkw. powierzchni użytkowej od budynków mieszkalnych. 6,23 zł - tyle maksymalnie zapłaci podatnik od mkw. powierzchni użytkowej od pozostałych budynków.

Kwestie przedstawione w pytaniu były już poruszane w naszym serwisie. Stąd prosimy o zapoznanie się z poniższymi odpowiedziami:

Warto jeszcze dodać, iż resort finansów w piśmie z 28 lutego 2002 r. (nr LK-2275/LP/01/AM) wskazał, iż podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Organ podatkowy nie powinien zatem dokonywać samodzielnej klasyfikacji funkcji budynku, ale powinien odwołać się do odpowiednich zapisów ewidencji gruntów i budynków, a gdy takich informacji brakuje, rodzaj budynku powinien zostać określony na podstawie dokumentacji budowlanej. Jeżeli jednak brakuje dokumentacji budowlanej, organ podatkowy powinien powołać biegłego w celu wydania opinii. Wynika stąd, iż aby zmieniśc status budynku trzeba ubiegać się o odpowiednią zmianę zapisów ewidencji gruntów i budynków, wykazując, że budynek jest mieszkalny.

Uchwała (składu 5 sędziów) NSA z 22 kwietnia 2002 r. (FPK 17/01) stanowi zaś, że o zaliczeniu budynku letniskowego do kategorii budynków mieszkalnych, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, decyduje kryterium zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych właściciela i osób mu bliskich. Również nowsze orzecznictwo uwzględnia ww. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 kwietnia 2002 r., w którym stwierdzono, że o zaliczaniu budynku do mieszkalnych lub rekreacyjnych decyduje funkcja, jaką pełni on dla podatnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: