Podwyższenie kapitału przez emisję akcji

Pytanie:

"Czy zarząd spółki akcyjnej może sam podjąć decyzję o podniesieniu kapitału zakładowego poprzez emisję kolejnej serii akcji? Czy KSH określa maksymalną dopuszczalną ilość akcji w takiej kolejnej już emisji? Jaka może być minimalna cena wykupu akcji z nowej serii , czy cena ta powinna być większa od ceny nominalnej , kto ma prawo ustalić cenę wykupu i czym powinien się kierować ustalając cenę wykupu? Czy akcjonariusze mniejszościowi SA mogą nie dopuścić do kolejnej emisji akcji , która ma na celu zwiększenie ilości akcji inwestora strategicznego, a docelowo ogłoszenia przymusowego wykupu ich akcji i całkowitego przejęcia spółki?"

Odpowiedź prawnika: Podwyższenie kapitału przez emisję akcji

Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej wymaga zmiany statutu spółki i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Zmiana statutu wymaga zaś podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, a więc tylko akcjonariusze a nie zarząd spółki mogą podjąć decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego. KSH wprowadził jednak oprócz zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego możliwość warunkowego podwyższenia takiego kapitału. W tym przypadku statut może upoważnić zarząd na okres nie dłuższy niż trzy lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwała zarządu będzie zastępować w tym przypadku uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału. KSH nie określa maksymalnej ilości akcji w każdej kolejnej emisji. Sumę o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony ustalają akcjonariusze podejmując uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Nabycie akcji nowej emisji następuje po cenie emisyjnej określonej w uchwale walnego zgromadzenia akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego. Walne zgromadzenie może ponadto upoważnić zarząd lub radę nadzorczą do oznaczenia ceny emisyjnej. Przy ustalaniu takiej ceny walne zgromadzenie powinno się kierować interesem spółki. Cena emisyjna może być równa lub wyższa od wartości nominalnej akcji. W żadnym wypadku nie może być jednak niższa od tej wartości. Zgodnie bowiem z art. 309 KSH akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jak już zostało wskazane, decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego podejmują sami akcjonariusze na walnym zgromadzeniu w drodze uchwały. Wynika z tego, że również akcjonariusze mniejszościowi poprzez uczestnictwo na walnym zgromadzeniu i oddanie głosów, będą mieli wpływ na to, czy taka uchwała zostanie podjęta czy nie. Jest to jedyny sposób w jaki akcjonariusze Ci mogą przyczynić się do zablokowania takiej uchwały (jest to jednak mało prawdopodobne). W żaden inny sposób nie mogą oni zablokować nowej emisji akcji.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika