Wypowiedzenie umowy najmu a rzeczy najemcy

Pytanie:

Wynajmuję mieszkanie. Najemca nie opłacał czynszu - zalegał za okres 3 miesięcy. Udało się uzyskać od Najemy pisemne rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Został też w tym wypowiedzeniu określony termin, do jakiego Najemca miał przekazać mieszkanie. Najemca nie zamieszkiwał już w lokalu od 2 miesięcy. Najemca nie przekazał formalnie lokalu w terminie, a w lokalu zostały jego rzeczy. W lokalu wymieniłem już zamki i umówiłem się ustnie z Najemcą, ze w mojej obecności zabierze swoje rzeczy. Niestety Najemca nie wywiązał się z terminu. Unika zabrania swoich rzeczy i jak wspomniałem- w mieszkaniu nie przebywa. Czy mogę samodzielnie usunąć rzeczy Najemcy z mieszkania, bez jego obecności (i wysłać mu je np. przesyłką pocztową)? Czy muszę zachować jakąś drogę prawną?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Naszym zdaniem, nie ma przeszkód prawnych po temu, aby rzeczy byłego najemcy spakować i wysłać je drogą pocztową za wiedzą i zgodą najemcy, na jego koszt. Jednakże w braku takiej zgody lub niemożliwości porozumienia się ryzykuje Pan odpowiedzialnością z tytułu przypadkowej utraty, uszkodzenia lub też zniszczenia rzeczy. Może się Pan także narazić na ryzyko błędnego adresata nie mówiąc już o konieczności poniesienia kosztów przesyłki.

Z pewnością możliwe są dwa rozwiązania, które nie wiążą się dla Pana z takim ryzykiem. Po pierwsze możliwe jest oddanie rzeczy do depozytu sądowego. Wniosek o oddanie rzeczy w depozyt podlega opłacie sądowe w wysokości 100 zł.

Z uwagi na fakt, iż najemca zalega z czynszem przysługuje Panu ustawowe prawo zastawu na rzeczach pozostawionych w lokalu – art. 670 i 671 k.c. Zgodnie z przepisami o zastawie na rzeczach ruchomych – art. 306-326 k.c. może te rzeczy sprzedać w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym i z uzyskanej kwoty zaspokoić swoje roszczenia. Powinien Pan jednak wcześniej uprzedzić byłego najemcę o takim zamiarze.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: