Zameldowanie czasowe a umowa najmu mieszkania

Pytanie:

Posiadam do wynajęcia mieszkanie. Osoby, które będą najmować mieszkanie zamierzam zameldować tymczasowo np. na 6 miesięcy. Jeżeli najemca mieszkania nie będzie przestrzegał umowy np. zalegał z płatnościami, to czy będę mógł prawnie nakazać opuścić mu mieszkanie przed terminem zakończenia zameldowania tymczasowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przede wszystkim koniecznie należy odróżnić zameldowanie od praw i obowiązków wynikających z umowy najmu. Jeżeli przewidywany czas pobytu pod tym adresem wynosi 6 miesięcy, to oczywiście lokator ma obowiązek zameldować się właśnie na taki okres. Nie wpływa to jednak w żaden sposób na prawa i obowiązki najemcy ani wynajmującego (właściciela). Jeżeli najemca będzie spóźniał się z zapłatą czynszu albo wykraczał przeciwko porządkowi domowemu, to Pana możliwości działania jako wynajmującego, określają przepisy prawa cywilnego (kodeks cywilny oraz ustawa o ochronie praw lokatorów - z pewnymi wyjątkami, a w zakresie eksmisji także przepisy kodeksu postępowania cywilnego). To, że lokator jest zameldowany na okres 6 miesięcy, nie ma  w tej sytuacji żadnego znaczenia. Okres 6 miesięcy zameldowania na pobyt czasowy, jest okresem przewidywanym. Jeżeli lokator wyprowadzi się przed tym terminem (np. wyprowadzi się ze względu na wypowiedzenie umowy najmu), to ma obowiązek się wymeldować. Jeśli tego nie zrobi, Pan może na określonych zasadach, uregulować sprawę zameldowania.
Wracając do możliwości skierowania do lokatora żądania opuszczenia mieszkania, to żądanie takie będzie zasadne dopiero wtedy, gdy umowa najmu wygaśnie. Żądanie będzie zasadne nawet wtedy, gdy skieruje je Pan przed terminem zakończenia zameldowania tymczasowego. Umowa najmu wygasa z chwilą upływu terminu, na jaki została zawarta (dotyczy to umów zawartych na czas określony) lub z chwilą upływu terminu wypowiedzenia umowy. Jeżeli lokator nie uwzględni takiego żądania, to konieczne będzie skierowanie do sądu pozwu o eksmisję.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: