Parkometry

Pytanie:

Czy parkometry muszą byc fiskalne? Gdyż chcemy zakupic taki parkometr i nie wiemy, czy musi on posiadać kasę fiskalną!? Gmina na nieruchomości stanowiacej jej własność zamierza urządzić i udostepnić dla mieszkanców gminy parking płatny. Do sprzedazy biletów parkingowych zamiast zatrudnienia osób ma być zakupiony parkometr. W rozpisanym przetargu na dostawę i montaż parkometru muszą sie znaleść inforamcje, czy parkometry muszą być fiskalne (warunek bardzo istotny w świetle niedawnych publikacji w prasie w sprawie dostawy parkometrów dla miasta Opola). Dodaję jednocześnie, że przedmiotowa nieruchomość nie jest drogą publiczną, a jedynie przyległą do kompleksu budynków administracyjnych zajmowanych przez różne instytucje.

Masz inne pytanie do prawnika?

9.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Parkometry

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

W poprzednio obowiązującym rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, do 31 grudnia 2004 r., obęte były usługi parkingowe (PKWiU 63.21.24) - poz. 14 załącznika do tamtego poprzedniego rozporządzenia. Na mocy nowego rozporządzenia z 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2004 r., Nr 273, poz. 2706), zwolnienie to przedłużono, ale tylko do dnia 30 kwietnia 2005 r. Obecnie więc usługi parkingowe podlegają obowiązkowi ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych.

Porady prawne

Tylko do dnia 31 grudnia 2005 r. z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych zwolniona jest sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r., w tym "usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach" (pozycja 45 tego załącznika). 

Ciągle obowiązuje, tylko do końca bieżącego roku, zwolnienie podmiotowe od omawianego obowiązku - co do zasady korzystają z niego podatnicy, u których w poprzednim roku podatkowym obroty z ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie-przedsiębiorców i rolników ryczałtowych nie przekroczyły 40 000 zł, o ile wcześniej nie zostali objęci takim obowiązkiem. Ponadto zwolnieni są również z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł z ww. działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o  VAT, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r. - podatnicy rozpoczynający sprzedaż w 2005 r.  

Trzeba więc zaopatrzyć się w parkometry fiskalne.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r. ##baner## Nowy podział projektu budowlanego Projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt (...)

Procedury budowlane

Procedury budowlane

Jakie procedury budowlane obowiązują? Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie zgłoszenia albo w ogóle bez informowania organów administracji architektoniczno-budowlanej. Katalog (...)

Rachunki za paliwo i kwity z parkometru podstawą do zwrotu VAT - projekt nowelizacji ustawy o VAT i ustawy o rachunkowości

Rachunki za paliwo i kwity z parkometru podstawą do zwrotu VAT - projekt nowelizacji ustawy o VAT i ustawy o rachunkowości

Chcąc wpisać w księgach rachunkowych wydatek na przykład na parkometr czy zakup paliwa, pracodawca nie będzie musiał czekać na fakturę. Wystarczy, że otrzyma od pracownika kwit z parkometru czy rachunek ze stacji benzynowej. Takie rozwiązanie przewiduje m. in. projekt nowelizacji ustawy o VAT z 11 marca 2004 r. oraz o rachunkowości z 29 września 1994 r. Pierwsze czytanie przewidziane jest (...)

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Czym jest kasa fiskalna, kto i kiedy musi ją mieć, a także jakie obowiązki związane są z jej posiadaniem. ##baner## Co to jest kasa fiskalna? Kasa fiskalna to urządzenie, w którym możesz zapisać wszystkie towary lub usługi z asortymentu twojej firmy oraz ewidencjonować ich sprzedaż. Są trzy rodzaje kas: kasy on-line, kasy z zapisem elektronicznym i kasy z zapisem papierowym. (...)

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia podatkowe dotyczące zasad przyznawania ulgi na zakup kas wirtualnych. Dzięki nim i zawartym w nich przykładom, realizacja ulgi na zakup kas wirtualnych stanie się prostsza. Podatnicy zyskają dodatkowo pewność prawa w zakresie ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Wykreślenie z CEIDG, rozwiązanie umów z pracownikami, wyrejestrowanie z ZUS, rozliczenie podatków, zamknięcie księgowości, przechowywanie dokumentów po zamknięciu, inne obowiązki po zakończeniu działalności – o czym trzeba pamiętać? Do zakończenia działalności nie wystarczy wykreślenie firmy z rejestru przedsiębiorców (CEIDG albo KRS). Przedsiębiorca (...)

e-handel - co z kasą fiskalną?

e-handel - co z kasą fiskalną?

Sprzedaż dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, objęta jest obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Czy sprzedając towary za pośrednictwem Internetu, przedsiębiorca musi korzystać z kasy fiskalnej?Kto może korzystać ze zwolnień? Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej dotyczy (...)

Zwolnienie VAT 2011: limit do 150 tys. zł

Zwolnienie VAT 2011: limit do 150 tys. zł

Zwolnienie takie nie oznacza jednak, że przedsiębiorca nie musi kupować kasy fiskalnej – trzeba ją zainstalować wtedy, gdy obroty przekroczą 40 tys. złotych. Wraz z nowym rokiem podwyższony zostanie próg, którego przekroczenie wiąże się z płaceniem podatku VAT. Wyniesie on 150 tys. złotych – wynika z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. (...)

Obowiązkowe kasy fiskalne. Duże zmiany dla 70 tysięcy firm

Obowiązkowe kasy fiskalne. Duże zmiany dla 70 tysięcy firm

Od 1 stycznia 2015 roku prawo do zwolnienia z obowiązku posiadania kas fiskalnych tracą między innymi lekarze, prawnicy, właściciele warsztatów samochodowych, fryzjerzy, kosmetyczki oraz świadczący usługi gastronomiczne. Ministerstwo Finansów rozpisało zmiany, dotyczące szacunkowo nawet 70 tysięcy przedsiębiorców, na dwa lata - do 2016 roku. Powstała też lista podmiotów, (...)

Likwidacja kasy fiskalnej. Jak to zrobić?

Likwidacja kasy fiskalnej. Jak to zrobić?

Procedura zakończenia pracy w trybie fiskalnym polega na odczytaniu pamięci urządzenia przy udziale pracownika urzędu skarbowego. Z czynności tej sporządzany jest protokół. Reguluje to rozporządzenie ministra finansów w sprawie kryteriów oraz warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące – pisze Gazeta Prawna. – Przepisy rozporządzenia nakładają obowiązek (...)

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

11 lipca br. Minister Finansów wydał objaśnienia objaśnienia podatkowe dotyczące zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line. w niniejszej poradzie przedstawiono najważniejsze ich tezy. Objaśnienia te mają za zadanie przedstawienie kwestii dotyczących możliwości dokonywania przez podatników odliczeń (zwrotów) kwoty (...)

Od listopada kasa fiskalna

Od listopada kasa fiskalna

Sprzedawcy alkoholu i papierosów mają już niedużo czasu na zakup kasy rejestrującej. Od 1 listopada ich klienci zawsze powinni dostawać paragon. Tych towarów nie dotyczy bowiem żadne zwolnienie. Tak wynika z rozporządzenia ministra finansów z 27 czerwca 2008 r. (DzU nr 113, poz. 720). Obowiązuje od 1 lipca, ale najważniejszym terminem jest właśnie 1 listopada. Ten dzień (...)

Kasa fiskalna dla wszystkich

Kasa fiskalna dla wszystkich

Od 1 września 2006 r. katalog towarów, które muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej, został poszerzony. Rz: Od 1 września br. każda sprzedaż detaliczna - m.in. części samochodowych, urządzeń RTV, sprzętu fotograficznego - musi być ewidencjonowana w kasie fiskalnej. Nowe przepisy już budzą wątpliwości. Witold Modzelewski: Zgodnie z § 4 rozporządzenia ministra finansów, (...)

Kasy rejestrujące w automatach

Kasy rejestrujące w automatach

Ministerstwo Finansów poinformowało, że przepisy dotyczące kas rejestrujących przewidują specjalne rozwiązania dla sprzedaży towarów lub usług przy zastosowaniu automatów. ##baner## Informacje podstawowe Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą przy zastosowaniu automatów i będą używać kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji (...)

E-paragon już wkrótce w kasach on-line

E-paragon już wkrótce w kasach on-line

E-paragon to nowoczesna i bezpieczna usługa e-administracji. To wspólny projekt Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju i Technologii. To wygoda dla sprzedawcy i klienta. Obecnie e-paragon funkcjonuje w kasach wirtualnych, niebawem wystawianie i wydawanie e-paragonu bez konieczności jego drukowania będzie możliwe na kasach on-line. Ministerstwo Finansów (...)

Uwaga na oferty kas na smartfony

Uwaga na oferty kas na smartfony

Ministerstwo Finansów ostrzegło przed pojawiającymi się w internecie ofertami kas rejestrujących, które miałyby działać na smartfonach. Dozwolone kasy fiskalne Aktualnie podatnicy mogą używać wyłącznie kas rejestrujących, które posiadają homologację Głównego Urzędu Miar i mają postać sprzętową. ##baner##   Przypominamy, że nadal trwają prace (...)

Projekt rozporządzenia MF ws. kas rejestrujących w postaci oprogramowania

Projekt rozporządzenia MF ws. kas rejestrujących w postaci oprogramowania

MF opracowało i skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Przepisy umożliwiają stosowanie kas rejestrujących w postaci postać oprogramowania, które będzie można zainstalować np. na smartfonach czy tabletach. To nowe rozwiązanie, które spełnia oczekiwania podatników i obniża koszty stosowania (...)

Kasy online wkrótce konieczne

Kasy online wkrótce konieczne

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach zakłada wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na stosowanie kas rejestrujących (tzw. kasy online - przesyłające dane do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz (...)

Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. o kasach rejestrujących, równocześnie z tą datą traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. (...)

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

  Którzy podatnicy mają obowiązek stosowania kas fiskalnych? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku VAT należnego przy zastosowaniu kas (...)

Od maja lekarz może dawać paragony

Od maja lekarz może dawać paragony

Obowiązek wyposażenia gabinetów w kasy fiskalne nakłada na lekarzy Ustawa o podatku od towarów i usług z marca 2004 roku. - W kasy muszą zaopatrzyć się ci lekarze, których obroty w ubiegłym roku przekroczyły 40 tys. zł - wyjaśniają Gazecie Wyborczej urzędnicy płockiej skarbówki. - W grę nie wchodzi jednak obrót na firmach, a jedynie na klientach czy (...)

Odroczenie terminu obowiązkowego stosowania kas rejestrujących w myjniach samochodowych

Odroczenie terminu obowiązkowego stosowania kas rejestrujących w myjniach samochodowych

O trzy miesiące MF przesuwa termin obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin to 1 października 2022 r. Odroczenie nie wyklucza wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących. Obowiązujące rozporządzenie Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas (...)

Wymagania techniczne dla kas rejestrujących

Wymagania techniczne dla kas rejestrujących

1 maja 2021 r. traci moc aktualne rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Trwają prace na nowym rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, zarówno w zakresie kas on-line, jak i kas z elektronicznym zapisem kopii. Nowe przepisy podlegają notyfikacji do Komisji Europejskiej (...)

Sprzedaż bez kasy fiskalnej. Eksperci ostrzegają

Sprzedaż bez kasy fiskalnej. Eksperci ostrzegają

Sytuacje losowe, takie jak awaria czy przerwa w dostawie prądu, nie zwalniają sprzedających z odpowiedzialności za sprzedaż bez użycia kasy fiskalnej. Przedsiębiorcy nie mogą więc liczyć na pobłażliwość urzędników skarbowych, którzy w okresie wakacyjnym będą sprawdzać, jak właściciele firm wywiązują się z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Akcja administracji skarbowej Weź (...)

Weź paragon

Weź paragon

Wspieraj uczciwą konkurencję na rynku Pod hasłem „Weź paragon” ruszyła ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Na stronie akcji wezparagon.gov.pl sprawdzisz m.in., jak wygląda prawidłowy paragon (...)

Kasy online z nowym terminem

Kasy online z nowym terminem

Resort finansów zapowiedział, że odracza obowiązek instalacji kas online do 1 stycznia 2021 r. Kogo dotyczy nowy termin?  Nowy termin dotyczy m.in. branży gastronomicznej, hotelarskiej. ##baner## Odroczenie terminu obowiązkowej instalacji kas online o pół roku to wyjście naprzeciw postulatom przedsiębiorców. Będzie rozporządzenie W MF trwają prace nad szczegółami (...)

Do 31 lipca czas na zmiany oznaczeń w kasach rejestrujących

Do 31 lipca czas na zmiany oznaczeń w kasach rejestrujących

Przypominamy, że do 31 lipca 2019 r. należy zmienić oznaczenia literowe dla stawek VAT w kasach rejestrujących. Poniżej wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości dotyczące tych zmian. ##baner## O czym powinien pamiętać podatnik? Podatnik: ma obowiązek zaprogramować tylko te stawki VAT, których używa, nie musi programować wszystkich oznaczeń. Jeżeli nie występuje (...)

Wprowadzenie ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych było zgodne z Konstytucją

Wprowadzenie ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych było zgodne z Konstytucją

12 lipca o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Elblągu dotyczące wprowadzenia kas rejestrujących. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie kas rejestrujących jest zgodny z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (...)

Przepisy obowiązujące od 1 lipca 2021 r. ważne dla podatników

Przepisy obowiązujące od 1 lipca 2021 r. ważne dla podatników

Wszedł w życie pakiet e-commerce i rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE. Kolejne branże i usługi zostały objęte obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych on-line. Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze są przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Przesunięto obowiązek zapłaty akcyzy przy przerejestrowaniu (...)

Opinia dot. kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Opinia dot. kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Poniżej przedstawiamy opinię PKPP Lewiatan do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. Nr 212 poz. 138). A. UWAGI OGÓLNE Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą (...)

Kasy mające postać oprogramowania w przygotowaniach

Kasy mające postać oprogramowania w przygotowaniach

Ministerstwo Finansów poinformowało o prowadzeniu prac nad dostosowaniem systemu kas online do fiskalizacji i przyjmowania danych z kas mających postać oprogramowania (kasy wirtualne). ##baner## Projekt rozporządzenia Przygotowany został projekt rozporządzenia w sprawie kas mających postać oprogramowania i wraz z załącznikami przekazany do notyfikacji w KE. W związku z (...)

Kelner musi wydać paragon fiskalny klientowi

Kelner musi wydać paragon fiskalny klientowi

Ostrzeżenie MF przed konsekwencjami wydawania tzw. rachunku lub paragonu kelnerskiego zamiast paragonu fiskalnego W przypadku świadczenia usług gastronomicznych osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej istnieje obowiązek zaewidencjonowania tych usług na kasie fiskalnej (placówki gastronomiczne inne, niż stacjonarne mają obowiązek stosowania kas fiskalnych po (...)

Jednoznaczna identyfikacja towaru lub usługi na paragonie fiskalnym po zmianie przepisów

Jednoznaczna identyfikacja towaru lub usługi na paragonie fiskalnym po zmianie przepisów

Dnia 1 października 2013 r. weszły w życie zmiany w przepisach regulujących ewidencjonowanie za pomocą kas fiskalnych. Tym samym zakończył się okres przejściowy przeznaczony na dostosowanie tych urządzeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 14 marca 2013 roku. Sytuację komplikował jednak i komplikuje nadal dość ogólny (...)

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określono zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji (...)

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

  Jakie przepisy regulują, którzy podatnicy powinni zainstalować kasy fiskalne? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku VAT należnego przy (...)

Nie ma pewności, kto będzie musiał mieć kasę fiskalną

Nie ma pewności, kto będzie musiał mieć kasę fiskalną

Wbrew doniesieniom prasowym nie jest jeszcze przesądzone, czy kasy fiskalne pojawią się w gabinetach fryzjerskich i kosmetycznych, w kancelariach prawniczych, czy też może w firmach pogrzebowych. Prace nad stosownym rozporządzeniem w Ministerstwie Finansów jeszcze się nie zaczęły. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, w którym minister finansów określa grupy podatników (...)

Nie chciane kasy fiskalne

Nie chciane kasy fiskalne

Resort finansów w niejasnych okolicznościach nałożył obowiązek instalowania kas na tysiące firm, które powstały w 2005 r. Teraz ministerstwo chce się z tego wycofać - dowiedziała się nieoficjalnie "Gazeta".Chodzi o rozporządzenie ministra finansów w sprawie kas fiskalnych z 6 grudnia 2005 r. Teoretycznie przedłużyło ono do końca marca 2006 r. wcześniejsze przepisy dotyczące kas (...)

Kasy fiskalne dla wszystkich?

Kasy fiskalne dla wszystkich?

Resort finansów w walce z szarą strefą wprowadza obowiązek posiadania kas fiskalnych dla nowych grup podatników. Kolejni czekają w kolejce. Producenci tych urządzeń zacierają ręce. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, od piątku kasy muszą mieć sprzedawcy sprzętu rtv, telekomunikacyjnego i fotograficznego. Obowiązek ten obejmie od września również sprzedawców CD, DVD, kaset (...)

Brak racjonalności we wprowadzaniu kas fiskalnych

Brak racjonalności we wprowadzaniu kas fiskalnych

(...)Ministerstwo Finansów ma już gotowy projekt rozporządzenia, w którym wylicza, kto nie musi instalować kas fiskalnych do końca 2006 r. Rozporządzenie jest bardzo potrzebne, bez niego wszyscy, którzy byli dotychczas zwolnieni z obowiązku posiadania kas, musieliby je zainstalować już 1 kwietnia. (...)– W planach reformy podatkowej dokładnie zapisano, że ryczałtowy VAT i zwolenienie (...)

Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych zostało poprawione

Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych zostało poprawione

(...)Według znowelizowanego rozporządzenia o kasach rejestrujących (Dz. U. nr 28, poz. 204, obowiązuje wstecznie od 1 stycznia), podatnicy, którzy rozpoczęli sprzedaż w 2005 r. i nie przekroczyli 20 tys. zł obrotu, nie mają obowiązku instalowania kas od początku 2006 r. Minister gwarantuje też w wydanym 20 lutego rozporządzeniu, że ci, którzy nabyli kasę po 1 stycznia, choć zgodnie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Likwidacja kasy fiskalnej

Likwidacja kasy fiskalnej

Likwiduję działalność gospodarczą, a w związku z tym i kasę fiskalną. Serwisant powiedział, że kasa musi być utylizowana, aby nie musiała być wpisana w remanent likwidacyjny. Dlaczego kasa (...)

Kasa fiskalna a dwa rodzaje działalności

Kasa fiskalna a dwa rodzaje działalności

Świadczymy usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych. Łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12. Oprócz tego zaczniemy (...)

Handel rzeczami nowymi i używanymi

Handel rzeczami nowymi i używanymi

Pan X otwiera działalność gospodarczą - sklep-komis z rzeczami używanymi i nowymi. Część towaru ma być sprowadzana z Niemiec (używanych), a część towarów nowych zakupiona w Polsce od hurtowników (...)

Kasa fiskalna a pośrednictwo kolczyków dla bydła

Kasa fiskalna a pośrednictwo kolczyków dla bydła

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi między innym, pośrednictwo w sprzedaży kolczyków dla zwierząt gospodarczych. Obowiązek kolczykowania bydła (95% rozprowadzanych kolczyków, (...)

Usunięcia fiskalne w kasie fiskalnej

Usunięcia fiskalne w kasie fiskalnej

Zdarza się, że istnieje konieczność dokonania usunięć fisklanych. Czy istnieje konieczność dokumentowania usunięć fiskalnych sporządzonymi protokołami? Naczęściej kasa rejestrująca (fiskalna) (...)

Drukarka fiskalna - KŚT

Drukarka fiskalna - KŚT

Prowadzę aptekę. Zakupiłem oprogramowanie, komputery, serwer, drukarki fiskalne. Z tego co przeczytałem w interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu - drukarkę fiskalną mogę zarachować jednorazowo (...)

Paragon a kasa fiskalna?

Paragon a kasa fiskalna?

Czy nieposiadając kasy fiskalnej, a mając możliwość wystawiania paragonów z programu do fakturowania mogę to robić? Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności (...)

Karta podatkowa a kasa fiskalna

Karta podatkowa a kasa fiskalna

Podatnik jest lekarzem weterynarii, prowadzi firmę jednoosobową, bez pracowników i jest opodatkowany w formie karty podatkowej, nie jest płatnikiem podatku VAT i zgodnie z ustawą nie ma obowiązku (...)

Kasa fiskalna u hurtownika

Kasa fiskalna u hurtownika

Prowadzę sprzedaż hurtową warzyw i owoców - czy muszę zakupić kasę fiskalną? Jak to obecnie wygląda? Obowiązek posiadania kasy rejestrującej, zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów (...)

Wynajem mieszkań a kasa fiskalna

Wynajem mieszkań a kasa fiskalna

Wynajmuję kilka mieszkań, najemcy czynsz wpłacają na konto bankowe. Czy muszę mieć w roku 2014 kasę fiskalną ? Zgodnie z pozycją 24 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia (...)

Kasa fiskalna a najem mieszkań

Kasa fiskalna a najem mieszkań

Przewiduję, że w roku 2011 uzyskam dochód 50 000 zł (dochód roczny) z wynajmu mieszkań. Czy w tym przypadku muszę kupić i zainstalować kasę fiskalną? Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia (...)

Kasa fiskalna a wynajem

Kasa fiskalna a wynajem

Wynajmuję mieszkania od roku, z dalszą kontynuacją; rozliczenie z fiskusem za wynajem następuje ryczałem. Jak wyglada w poszczególnych latach, tj. 2008 i 2009, sprawa obowiązku posiadania kasy fiskalnej (...)

Kasa fiskalna na wynajem

Kasa fiskalna na wynajem

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT). Poza działalnością wynajmuję prywatnie mieszkanie. Wystawiam fakturę VAT, a czynsz otrzymuję gotówką. Czy dochód z najmu muszę obowiązkowo (...)

Najem a kasa fiskalna

Najem a kasa fiskalna

Wynajmuję kilka mieszkań, najemcy wpłacają czynsz na moje konto bankowe, a ja im wystawiam rachunki. Nie jestem płatnikiem VAT-u, gdyż mam za małe dochody. A więc są to zwykłe rachunki, a nie (...)

Zwrot towaru a kasa fiskalna

Zwrot towaru a kasa fiskalna

Jeśli klient zwróci towar który był sprzedany i przyniesie paragon na tę rzecz, to jeśli chcę o tą kwotę pomniejszyć obrót i podatek VAT, to jak mam to udokumentować? Czy muszę prowadzić (...)

Obrót nieruchomościami a kasa fiskalna

Obrót nieruchomościami a kasa fiskalna

Czy pośrednicy w obrocie nieruchomościami na dzień dzisiejszy maja już obowiązek posiadania kasy fiskalnej do ewidencjonowania, jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej, jeżeli jeszcze nie to od (...)

Księgowanie paragonów fiskalnych

Księgowanie paragonów fiskalnych

Prowadzę działalność gospodarczą. Do tej pory towar sprzedawałam jedynie hurtowo, wystawiając faktury VAT. Teraz postanowiłam poszerzyć działalność o sprzedaż detaliczną, zakupiłam w tym (...)

Sprzedaż własnego oprogramowania a kasa fiskalna

Sprzedaż własnego oprogramowania a kasa fiskalna

Sprzedaż płyt DVD z filmami fabularnymi. Czy pkt 7 § 4 rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych obejmuje również filmy na płytach. Czy dotyczy ono wyłącznie danych i oprogramowania? Zgodnie z § (...)

Kasa fiskalna w inwenturze likwidacyjnej

Kasa fiskalna w inwenturze likwidacyjnej

Likwiduję działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Sporządzam inwenturę dla celów VAT i pdof. Została mi na stanie kasa rejestrująca, którą kiedyś przy kupnie ująłem bezpośrednio w kosztach (...)

Handel motorami

Handel motorami

Chcę rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprowadzania używanych motocykli i skuterów od osób fizycznych z Niemiec i firm z Niemiec, a następnie sprzedawać je w Polsce w (...)

Sprzedaż osobie fizycznej bez kasy fiskalnej

Sprzedaż osobie fizycznej bez kasy fiskalnej

Firma chce sprzedać środek trwały - dokładnie notebook osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ani nie będącej pracownikiem firmy. Firma nie posiada i nigdy dotąd nie posiadała (...)

Kasy fiskalne a wynajem

Kasy fiskalne a wynajem

Prowadzę własną działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (KPiR) i jestem płatnikiem VAT. W chwili obecnej mam podpisane 2 umowy wynajmu: 1) W miejscu, gdzie jestem zameldowany (mieszkanie (...)

Sprzedaż środka trwałego wspólnikowi spółki jawnej

Sprzedaż środka trwałego wspólnikowi spółki jawnej

Wspólnicy spółki jawnej postanowili przekazać samochód osobowy z majątku spółki na rzecz jednego ze wspólników na jego osobiste cele inne niż prowadzona działalność gospodarcza. Udokumentowane (...)

Paragon i faktura dla firmy

Paragon i faktura dla firmy

Gdy osoba fizyczna zażąda faktury, uzyskuje ją, a jej kopia spinana jest z paragonem fiskalnym, jednak czy - gdy sprzedaż dokonywana jest firmie - należy wystawić samą fakturę, bez wystawiania (...)

Sprzedaż poza siedzibą

Sprzedaż poza siedzibą

Gdyby uznać, iż sprzedaż nie następuje poza siedzibą, a jedynie klient wpłacił część pieniędzy, a sprzedaż nastąpiła w siedzibie, można by wystawić paragon w siedzibie. Rozumiem, że w (...)

Kasy rejestrujące a wynajem pokoi

Kasy rejestrujące a wynajem pokoi

Prowadzę sezonową działalność gospodarczą jako osoba fizyczna - wynajem pokoi przez miesiące VI-IX, dotychczas nie byłem płatnikiem VAT i nie posiadałem kasy fiskalnej - mój roczny utarg mieścił (...)

Podmioty zobowiązane do ewidencji kasą fiskalną

Podmioty zobowiązane do ewidencji kasą fiskalną

Do kiedy usługi świadczone przez fryzjerów i kosmetyczki nie będą musiały być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących? Obowiązujące od 1 stycznia 2005 r. rozporządzenie Ministra (...)

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

Firma zamierza prowadzić sprzedaż wysyłkową produktów dla klientów indywidualnych na terenie Unii Europejskiej. Każdy produkt do tej pory naliczany był za pomocą kasy fiskalnej w złotówkach. (...)

Wynajem poza firma a kasa fiskalna

Wynajem poza firma a kasa fiskalna

Prowadzę firmę (PKPiR i VAT). Posiadam od 3 lat w firmie kasę rejestrującą. Poza firmą wynajmuję prywatnie miejsce pod reklamę firmie, oraz miejsce do parkowania osobie fizycznej. Najem dotyczy (...)

Działalność gospodarcza i prywatny wynajem - a kasa fiskalna.

Działalność gospodarcza i prywatny wynajem - a kasa fiskalna.

Od kwietnia rozpoczęłam własną działalność gospodarczą (PKPiR bez VAT, handel obwoźny na straganach). Oprócz działalności gospodarczej - mam też swój prywatny wynajem na cele mieszkalne osobom (...)

FORUM PRAWNE

kiedy mija przedawnienie od mandatu za parkometr?

kiedy mija przedawnienie od mandatu za parkometr? kiedy mija przedawnienie od mandatu za parkometr?

Dlaczego tatusiowie nie płacą alimentów

Dlaczego tatusiowie nie płacą alimentów Odpowiedź jest prosta - bo nie muszą i to w majestacie prawa. Jak to wygląda? Sąd przyznaje alimenty. Tatuś się na nie godzi. Nawet płaci przez jakiś (...)

kasa fiskalna

kasa fiskalna Witam Mam takie pytanie prowadzę sklep spożywczy i popsuła mi sie kasa fiskalan czy muszę zamknąc działalnośc dopóki kasa będzie działać czy moge donywac sprzedaży bez kasy?Z (...)

kasa fiskalna

kasa fiskalna Witam kiedy muszę mieć kasę fiskalną? Z góry dziękuję Witam Mam takie pytanie prowadzę sklep spożywczy i popsuła mi sie kasa fiskalan czy muszę zamknąc działalnośc dopóki (...)

czy masaż relaksacyjny a kasa fiskalna?

czy masaż relaksacyjny a kasa fiskalna? czy masaż relaksacyjny a kasa fiskalna?

czy na usługi hotelarskie musi kasa fiskalna?

czy na usługi hotelarskie musi kasa fiskalna? czy na usługi hotelarskie musi kasa fiskalna?

kiedy kasa fiskalna w salonie fryzjerskim?

kiedy kasa fiskalna w salonie fryzjerskim? kiedy kasa fiskalna w salonie fryzjerskim?

czy na usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni kasa fiskalna?

czy na usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni kasa fiskalna? czy na usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni kasa fiskalna?

Jednoosobowa działalność gospodarcza, prośba o poradę.

Jednoosobowa działalność gospodarcza, prośba o poradę. Witajcie, Kieruję się z prośbą do Was w kwestii podpowiedzi dotyczącej prowadzenia własnej działalności. Trafiła mi się nagła okazja (...)

Kasa fiskalna z warzywniaka.

Kasa fiskalna z warzywniaka. hello mam pytanie dotyczące braku kasy fiskalnej, kazdy kto prowadzi dzialalnosc gospodarcza musi ja posaidac? czy np budki warzywne albo stragany na placu tez musza ja miec?! (...)

Kasa fiskalna w kancelarii

Kasa fiskalna w kancelarii Jestem sekretarką w kancelarii, niestety na mnie spadł obowiązek znalezienia kasy, z tego co przeglądam to ofert jest całkiem sporo jaki i modeli, jednak chętnie poznam (...)

Kasa fiskalna dla rolnika

Kasa fiskalna dla rolnika Jako rolnik osiągający przychód ze sprzedaży poniżej 20 tys wychodzi na to, że nie musiałem mieć kasy fiskalnej. Księgowa nic nie mówiła na ten temat. Info znalazłem (...)

odsprzedaż produktów - kasa fiskalna

odsprzedaż produktów - kasa fiskalna Witam:) Chcąc podreperować sobie trochę budżet chcę związać się z mało znaną firmą w Polsce działąjącą na zasadzie marketingu sieciowego w skrócie (...)

Od kiedy kasa fiskalna?

Od kiedy kasa fiskalna? Witam! Mam zamiar otworzyć gabinet weterynaryjny i mam w związku z tym kilka pytań. Po pierwsze czy kasę fiskalną muszę już mieć od samego początku działalności czy (...)

Sprzedaż choinek: KASA FISKALNA?

Sprzedaż choinek: KASA FISKALNA? Witam, W tym roku chciałbym się zająć sprzedażą choinek w okresie świątecznym na terenie Warszawy. Handel będę prowadził na stanowisku wydzielonym przez miasto. Choinki (...)

kasa fiskalna obowiązkowa?

kasa fiskalna obowiązkowa? Mam pytanie, koło mojego domu otworzono budke z makaronami. Chodzi o to ze sprzedawca nie ma tam kasy fiskalnej... to chyba nie zgodne z prawem prawda? no bo jak sie sprzedaje (...)

kasa fiskalna 2012

kasa fiskalna 2012 kto sprawdza ewidencje kas, i czy musi sie jakos spejclanie wylegitymowac? Ewidencję w kasach sprawdzają pracownicy urzędów skarbowych oraz kontroli skarbowej olek wierzba 45 jakos (...)

kasa fiskalna dla PROSTYTUTKI !!!!

kasa fiskalna dla PROSTYTUTKI !!!! Heloo! Słyszeliście o wprowadzeniu kasy fiskalnej o opodatkowaniu PROSTYTUTEK???? Może wprowadzą w końcu najstarszy zawód świata: Prostytutka!!! A co napiszą (...)

Kasa fiskalna zamkniecie działalności

Kasa fiskalna zamkniecie działalności Witam miałem 3 lata temu sklep . i dzisiaj sie dowiedziałem że gdy sie ma działalonsc to co 1 rok sie robi przegląd kasy . zamknołem działalnosc i też sie (...)

Plaża i grill

Plaża i grill Witam, Mam dwa pytania. Czy na plaży można smażyć grilla. Czy można sprzedawać rzeczy z tego grilla od tak sobie czy trzeba o tym kogoś informować i płacić za to? Grill ogrodowy (...)

Porady prawne