Posiadanie broni a badania lekarskie

Pytanie:

Posiadam pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich. Czy w związku z tym powinienem co 5 lat przedstawiać policji zaświadczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające, że mogę dysponować bronią?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Posiadanie broni a badania lekarskie

Obowiązek przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskiego i psychologicznego wydanego przez upoważnionych lekarza i psychologa, stwierdzającego, że dana osoba nie ma zaburzeń psychicznych, istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego ani nie jest uzależniona od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych spoczywa na każdej osobie ubiegającej się o pozwolenie na broń.

Natomiast zobowiązanym do przedstawiania w odstępach 5-letnich właściwemu organowi Policji zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego jest posiadacz broni zakupionej w oparciu o zezwolenie wydane w celu ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ Policji.

Porady prawne

Właściwy organ Policji może jednak zobowiązać także innych posiadaczy broni do niezwłocznego poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia wydanych orzeczeń, w przypadku ujawnienia okoliczności dostatecznie uzasadniających podejrzenie, iż osoba posiadająca pozwolenie na broń należy do osób z zaburzeniami psychicznymi, psychologicznymi lub wyżej wymienionymi nałogami.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne