Przeniesienie prawa właśności gruntu na gminę

Pytanie:

"W latach pięćdziesiątych doszło do zawarcia ustnej umowy zamiany nieruchomości niezabudowanych która dokonana została pomiędzy Gromadzką Radą Narodową i osobą fizyczną. Celem zamiany było wzniesienie przez Gromadzką radę na otrzymanej w drodze zamiany działce budynku remizy OSP. Do chwili obecnej umowa ta jednak nie została sformalizowana. Dodatkowo oprócz budynku remizy na nieruchomości zostały poczynione inne inwestycje kosztem i staraniem zarówno członków OSP jak i gminy. Czy w oparciu o przepisy art 155 lub 231 kodeksu cywilnego można wezwać drugą stronę umowy do przeniesienia prawa własności gruntu na gminę? "

Odpowiedź prawnika: Przeniesienie prawa właśności gruntu na gminę

Zawarta umowa ustna o przeniesienie własności nieruchomości jest bezwzględnie nieważna. Stanowią o tym obecnie obowiązujące przepisy k.c. (art. 158 w zw. z art. 73 § 2 k.c.) jak i obowiązujące w latach pięćdziesiątych przepisy prawa rzeczowego i kodeksu zobowiązań - art. 46 dekretu z dnia 11 października 1946 r. Prawo rzeczowe (Dz. U. z 1946 Nr 57, poz. 319) w zw. z art. 109 § 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. Kodeks zobowiązań (Dz. U. z 1933 r. Nr 82, poz. 598). Przedmiotowa umowa jest zatem bezwzględnie nieważna i nie można dochodzić jej zawarcia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika