Wypowiedzenie umowy najmu a rzeczy najemcy

Pytanie:

"Wynajmuję mieszkanie. Najemca nie opłacał czynszu - zalegał za okres 3 miesięcy. Udało się uzyskać od Najemy pisemne rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Został też w tym wypowiedzeniu określony termin, do jakiego Najemca miał przekazać mieszkanie. Najemca nie zamieszkiwał już w lokalu od 2 miesięcy. Najemca nie przekazał formalnie lokalu w terminie, a w lokalu zostały jego rzeczy. W lokalu wymieniłem już zamki i umówiłem się ustnie z Najemcą, ze w mojej obecności zabierze swoje rzeczy. Niestety Najemca nie wywiązał się z terminu. Unika zabrania swoich rzeczy i jak wspomniałem- w mieszkaniu nie przebywa. Czy mogę samodzielnie usunąć rzeczy Najemcy z mieszkania, bez jego obecności (i wysłać mu je np. przesyłką pocztową)? Czy muszę zachować jakąś drogę prawną?"

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie umowy najmu a rzeczy najemcy

Naszym zdaniem, nie ma przeszkód prawnych po temu, aby rzeczy byłego najemcy spakować i wysłać je drogą pocztową za wiedzą i zgodą najemcy, na jego koszt. Jednakże w braku takiej zgody lub niemożliwości porozumienia się ryzykuje Pan odpowiedzialnością z tytułu przypadkowej utraty, uszkodzenia lub też zniszczenia rzeczy. Może się Pan także narazić na ryzyko błędnego adresata nie mówiąc już o konieczności poniesienia kosztów przesyłki.

Z pewnością możliwe są dwa rozwiązania, które nie wiążą się dla Pana z takim ryzykiem. Po pierwsze możliwe jest oddanie rzeczy do depozytu sądowego. Wniosek o oddanie rzeczy w depozyt podlega opłacie sądowe w wysokości 100 zł.

Z uwagi na fakt, iż najemca zalega z czynszem przysługuje Panu ustawowe prawo zastawu na rzeczach pozostawionych w lokalu – art. 670 i 671 k.c. Zgodnie z przepisami o zastawie na rzeczach ruchomych – art. 306-326 k.c. może te rzeczy sprzedać w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym i z uzyskanej kwoty zaspokoić swoje roszczenia. Powinien Pan jednak wcześniej uprzedzić byłego najemcę o takim zamiarze.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika