Uszczelnienie VAT

10.3.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 2024) wprowadziła dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku – tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających - m.in.: przepisy modyfikujące sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT i odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe, a także zaostrzenie sankcji dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych. 

Jednym z priorytetów Rządu i Ministerstwa Finansów są działania wspierające uczciwą konkurencję i poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorców oraz bezpieczne finansowanie potrzeb społecznych.

W tym celu w 2016 roku wprowadzono szereg przepisów ograniczających szarą strefę, m.in. pakiet paliwowy, klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, uruchomienie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W 2017 roku kontynuowane będą działania związane z uszczelnianiem systemu podatkowego – w życie weszła nowelizacja ustawy o VAT oraz nowelizacja ustawy hazardowej (ma ona na celu zmniejszenie  tzw. „szarej strefy” w grach hazardowych, co doprowadzi do zwiększenia udziału w rynku legalnych przedsiębiorstw m.in. poprzez wprowadzenie możliwości blokowania dostępu do nielegalnych stron internetowych oraz utrudnienie wykonywania płatności na rzecz podmiotów oferujących nielegalne gry hazardowe w Internecie), a także surowsza karalność wystawiania fałszywych faktur VAT; przewidziano również wprowadzenie tzw. pakietu przewozowego. Wzrost ściągalności podatków ma się przyczynić także do sfinansowania największego od szeregu lat wsparcia dla polskich rodzin.

Nowe przepisy ustawy o VAT mają pomóc w lepszej ściągalności tego podatku. Zmodyfikowano m.in. zasady weryfikacji zwrotu podatku od towarów i usług, ograniczono prawo do zwrotu różnicy podatku w przyśpieszonym, 25-dniowym terminie, wprowadzono odpowiedzialność solidarną do kwoty 500 tys. zł pełnomocnika, który rejestruje podatnika, za jego zaległości podatkowe, zlikwidowano możliwość rozliczania się przez niektórych podatników VAT za okresy kwartalne.

Porady prawne

Wprowadzono także nadzwyczajne obostrzenie kary i możliwość pozbawienia wolności za wystawianie lub posługiwanie się tzw. pustymi fakturami.

Ustawa przedłużyła ponadto stosowanie podwyższonych stawek VAT (m.in. podstawowa stawka 23%, zamiast 22%) na lata 2017 i 2018, poszerza zwolnienie podmiotowe od podatku dla drobnych przedsiębiorców - poprzez podwyższenie limitu wartości sprzedaży, uprawniającego do zwolnienia ze 150 tys. zł do 200 tys. zł.

Postanowiono też, że proporcja ustalana dla jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby rozliczenia podatku naliczonego będzie ustalana osobno dla każdej z tych jednostek.

Zmiany w Ordynacji podatkowej wynikają ze zmian w ustawie o VAT, wprowadziły też możliwość żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów nie tylko od bezpośrednich kontrahentów podatnika, ale też od innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem zmian związanych z uchyleniem dotychczasowego zwolnienia od VAT usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej (1 lipca 2017 r.) oraz przepisów dotyczących proporcji w rozliczeniach jednostek samorządu terytorialnego (1 stycznia 2018 r.).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne