Skierowałem cię do was na codzie miewam podejsiem z interentnem od pewne zakres miewaj uzodzenie mobilne od dluczego czas poufne moje informacje niejawne rozchodzom cię po ciesi trybie onlne zalerznoci tego skarzom cię ludzie po przez muj aparta telefoniczn drogom czat o rozyłaniu mojich danych jednego z naciskającego rozpacz za przygodom pewne moje inforomacj przeciekem takim uzgadniajoc ichny dyskucj problem wyjotkowy formach uproczonych czukani wemnie nadziej w strokturze jak oseny przeczło cię uporać w jakiej kwest się wemnie czujom jak potwuru czego wemnie miewajom cię miej zrozumiali gdzie na jakich czynociach urazu przech przed demną ukrywaś niemogom źle wemnie cię czują otwierajom swoje przerzycia dramatyczne jak kwest się borykam ichnej nadziej że poprawaiom ukażom wiesej wemnie posie niż skutkiem utrudnionego żysia dramatycznego jak spalca igly na kimś uzna jak wysna w jakie manie miewajom kwesti uznia gdyż mojim zapytaniem niewiem do kogo mam cię kierowaś pozdrawiam