Licytacja zamieszkanej nieruchomości

Pytanie:

Czy możliwe jest zajęcie przez komornika nieruchomości, a następnie jej licytacja, jeżeli w budynku, który ma być licytowany zamieszkują dodatkowo 2 rodziny, które są tam zameldowane, a jednocześnie nie mają nic wspólnego z długami dłużnika? Jeśli może zlicytować nieruchomość, to co w takim wypadku dzieje się z zameldowanymi tam osobami?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na możliwość prowadzenia egzekucji z nieruchomości nie wpływa fakt, że budynek jest zamieszkiwany i to zasadniczo bez względu na to, czy mieszkańcami są właściciele nieruchomości czy inne osoby. Bez znaczenia pozostaje też fakt zameldowania tych osób pod tym adresem. Zameldowanie jest bowiem związane ze sferą prawa administracyjnego, a nie cywilnego. W związku z tym nieruchomość podlegająca egzekucji może być sprzedana w drodze licytacji. Jeśli mieszkańcy nie opuszczą budynku dobrowolnie na żądanie nowego właściciela nieruchomości, to będzie on miał prawo skierować wniosek do sądu o eksmisję.

Aby wyegzekwować wyrok orzekający nakaz eksmisji, czyli aby przeprowadzić eksmisję, konieczne jest wskazanie tzw. pomieszczenia (nie lokalu) tymczasowego. Pomieszczenie to wskazuje komornik albo gmina. Do tego czasu komornik jest zobowiązany wstrzymać eksmisję. Pomieszczenie może też wskazać wierzyciel i wtedy komornik ma obowiązek podjąć czynności.

Jednak, jeżeli mieszkańcy są najemcami, to nabywca wstępuje w stosunek najmu z nimi. Może on wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy najmu jest wyłączone, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana.

Jeżeli nabywca-wynajmujący wypowie umowę najmu, to mieszkańcy mają obowiązek wyprowadzić się z budynku, a jeżeli tego nie zrobią, to wynajmujący może skierować pozew o eksmisję. Sytuacja najemców w razie eksmisji jest o tyle lepsza, że w wyroku eksmisyjnym sąd obowiązkowo orzeka, czy lokatorzy są uprawnieni do otrzymania lokalu socjalnego lub zamiennego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: