Złośliwe niepokojenie sąsiada-wykroczenie

Pytanie:

Pies sąsiada czyni szkody na mojej posesji. Prośba, aby zbudował mu ogrodzenie nie spotkała się z jego aprobatą i nadal umyślnie spuszcza psa z łańcucha który biega po mojej posesji. Jak jest metoda ukarania właściciela czworonoga?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Złośliwe niepokojenie sąsiada-wykroczenie

Złośliwe niepokojenie jest wykroczeniem z art.107 kodeksu wykroczeń, zagrożonym karą grzywny do 1500 zł. Można zatem zawiadomić policję i żądać skierowania wniosku o ukaranie do sądu w takiej sytuacji. Można też taki wniosek złożyć samodzielnie - jednak tylko wówczas, jeśli policja nie podejmie działań w terminie miesiąca od dnia powiadomienia. Będzie on podstawą do wszczęcia postępowania przez sądem. Można także poszukiwać ochrony w drodze odpowiedniego powództwa cywilnego. W zasadzie wchodzi w grę jedynie pozew o odszkodowanie, jeżeli oczywiście pies sąsiada wyrządził jakieś szkody. Warto także zwrócić uwagę na szczególne uprawnienie posiadacza gruntu, któremu cudze zwierze wchodzi w szkodę. Ma on uprawnienie do zatrzymania zwierzęcia, na którym uzyskuje ustawowe prawo zastawu na zabezpieczenie roszczeń o naprawienie wyrządzonej szkody.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne