10 tys. zł za deputat węglowy

13.10.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Sejm przegłosował 12 października 2017 r. ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Projekt trafi teraz pod obrady Senatu. Przewiduje ona, że emeryci i renciści górniczy oraz wdowy, wdowcy i sieroty z prawem do renty rodzinnej po takich osobach otrzymają świadczenie rekompensacyjne w kwocie 10.000 zł z tytułu utraconych praw do tzw. deputatów węglowych.

Jaką rekompensatę przewidziano?

Projekt ustawy zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku, po uchwaleniu ustawy przez Senat i podpisaniu jej przez Prezydenta RP.

Kto może dostać rekompensatę?

O rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy oraz sieroty otrzymujące renty po górnikach.

Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS.

Deputat to element wynagrodzenia górników i świadczeniem dla emerytów i rencistów. Był rodzajem zobowiązania Państwa Polskiego wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę. 

Żeby otrzymać rekompensatę, uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. Informacje o szczegółach zostaną przekazane niezwłocznie po uchwaleniu ustawy przez Senat i podpisaniu jej przez Prezydenta RP. Formularze będzie można pobrać ze stron internetowych m.in. Ministerstwa Energii oraz spółek górniczych. Zostaną też opublikowane w prasie lokalnej i regionalnej.

Skąd potrzeba zmian?

Kwestia deputatów węglowych dla górniczych emerytów i rencistów wymaga uregulowania. Sytuacja górnictwa do 2015 roku, czyli do powołania Ministerstwa Energii systematycznie się pogarszała. Spółki węglowe walczyły o przetrwanie. Były obawy, że zabraknie pieniędzy na wypłaty, rosło zadłużenie. W tej sytuacji kopalnie dramatycznie szukały oszczędności. Od 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorstwa górnicze zaczęły wypowiadać prawo do deputatu węglowego przewidzianego przepisami wewnątrzzakładowymi dla emerytów i rencistów. To doprowadziło do zróżnicowania uprawnionych. Emeryci i renciści, którzy pracowali w kopalniach zlikwidowanych do 2007 roku dalej otrzymywali ekwiwalent z ZUS, a ci którzy pracowali w istniejących zakładach nie.

Deputat był elementem wynagrodzenia górników i świadczeniem dla emerytów i rencistów. Był rodzajem pewnego zobowiązania Państwa Polskiego wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę - dlatego, w opinii Ministerstwa Energii, sprawa powinna być jak najszybciej uregulowana.

Projekt ustawy dostosowany jest do możliwości budżetu państwa. Zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych. Koszt wprowadzenia ustawy kształtowałby się na poziomie 2,35 mld złotych. Warto przypomnieć, że w pierwszym półroczu, tylko z samego VAT do budżetu państwa górnictwo wpłaciło ponad miliard złotych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie

19.9.2018 przez: kaminskimarcin

Zwolnienie lekarskie po stażu czy należy sie?

24.7.2018 przez: jola375@vp.pl

skarga na urząd pracy

15.5.2018 przez: atiiia86