Konferencja „Drogi przyjazne środowisku”

- Jako członek Unii Europejskiej otrzymamy z funduszy unijnych 35 mld zł na budowę dróg i 10 mld zł na modernizację linii kolejowych w Polsce. Dlatego przy realizacji inwestycji musimy przestrzegać wszystkich wymogów unijnych w zakresie ochrony środowiska - powiedział Minister Cezary Grabarczyk podczas konferencji „Drogi przyjazne środowisku", 15 października br. w Warszawie. Konferencja zorganizowana z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury towarzyszyła VI Międzynarodowym Targom INFRASTRUKTURA 2008. - Chcemy, żeby Polska była nowoczesna, aby było łatwo do nas przylecieć lub przyjechać dobrymi drogami czy szybką koleją. Chcemy też, aby nasze środowisko cieszyło wszystkich jeżdżących po naszych drogach - dodał minister.

Porady prawne

- Przygotowany w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) program „Drogi przyjazne środowisku" jest przykładem zmiany w podejściu do kwestii ochrony przyrody - powiedział podczas seminarium Z-ca Generalnego Dyrektora GDDKiA Tomasz Rudnicki. - Program ma na celu przyspieszenie inwestycji drogowych, przy jednoczesnym minimalizowaniu pojawiających się sporów. Poprzez konsultacje społeczne i kształtowanie proekologicznych postaw użytkowników dróg, chcemy zapobiegać, a nie leczyć - dodał.  

- Ochrona przyrody w Unii Europejskiej jest na bardzo wysokim poziomie. Prawidłowe wypełnienie wymogów UE jest warunkiem otrzymania środków unijnych na inwestycje drogowe i kolejowe - powiedział podczas seminarium Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak.

- 15 listopada br. wejdą w życie dwie ustawy „środowiskowe", które w pełni dostosowują polskie prawo do wymogów unijnych - dodał. Wiceminister poinformował również, że dzięki powstającej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska procedura uzyskiwania decyzji środowiskowych niezbędnych do budowy dróg skróci się z obecnych 180 do 105 dni.  

ZAPYTAJ ONLINE

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika