e-prawnik.pl Porady prawne

Kontrola skarbowa porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Koszt szkolenia a faktury i rachunki

  Czy koszt szkolenia musi być udowodniony za pomocą faktur, rachunków? Czy mogą być to kopie takich faktur? Ponieważ zgubiłem wszystkie rachunki i faktury, a wystawca nie chce mi ich ponownie wystawić. (...)

  Koszt szkolenia a faktury i rachunki
 • Wniosek o wyborze formy opodatkowania

  Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o wyborze formy opodatkowania ? karta podatkowa?

  Wniosek o wyborze formy opodatkowania
 • Prawa świadka w postępowaniu skarbowym

  Moje pytanie jest związane z orzeczeniami SN w sprawach karnych, z których wynika, że świadek może konfabulować, jeżeli obawia się, że w danej sprawie może być mu postawiony zarzut. Czy tego (...)

  Prawa świadka w postępowaniu skarbowym
 • Uprawnienia UKS

  Kilka miesięcy temu UKS wszczął kontrolę mojej działalności z 2004 r. i 2005 r. Aby podważyć deklarowaną przeze mnie podstawę podatku UKS kwestionuje mój remanent z dnia 31 grudnia 2003 r. Jako (...)

  Uprawnienia UKS
 • Błędna kwota podatku dochodowego

  Zaległości podatkowe podatnika za VI, VII, VIII, X.1999 r. z działalności w spółce cywilnej w wysokości 16.478,00 zł (z odsetkami) - PIT-5 - zostały zabezpieczone hipoteką przymusową na jego (...)

  Błędna kwota podatku dochodowego
 • Kontrola podatkowa

  W 2007 roku Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził w Spółce kontrolę podatkową za rok 2005 i zakończył ją wydając protokół z czynności sprawdzających. Kontrola zakończyła się bezwynikowo. (...)

  Kontrola podatkowa
 • Likwidacja działalności a kontrola

  Pan X prowadzi firmę od października 2005 r.; miał teraz doraźną kontrolę skarbową. US zapowiedział, że w styczniu na pewno będzie kolejna kontrola. Gdyby Pan X zamknął teraz działalność, (...)

  Likwidacja działalności a kontrola
 • Odpowiedzialność administratora

  Będę prowadzić serwis ogłoszeń o zleceniach, gdzie stronami transakcji mogą być firmy lub osoby prywatne. Istnieje prawdopodobieństwo, że osoby prywatne wykonają zlecenie bez podpisywania umów (...)

  Odpowiedzialność administratora
 • Czas trwania kontroli podatkowej

  W dniu 23.VII.2008 r. podpisałam "imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej" przez US w zakresie sprawdzenia prawidłowości rozliczeń z budżetem z tytułu podatku VAT za okres 2005-2006. (...)

  Czas trwania kontroli podatkowej
 • Udokumentowanie dochodów

  UKS prowadzi w stosunku do podatnika kontrolę za rok 2004. Faktury zakupowe za okres grudzień 2004 r. podatnik uregulował w marcu 2005 r. Czy w takim wypadku, gdy zakres kontroli obejmuje rok 2004 r., (...)

  Udokumentowanie dochodów
 • Kontrola przedsiębiorcy

  W maju 2007 r. UKS wszczął w stosunku do mnie kontrolę za rok 2003 w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód (...)

  Kontrola przedsiębiorcy
 • Skarga na dyrektora UKS

  W czasie trwania kontroli przez UKS inspektor skarbowy oraz dyrektor wręcz ignorują przepisy prawa. Do kogo mogę napisać skargę na takie postępowanie?

  Skarga na dyrektora UKS
 • Zmiana organu rozpatrującego sprawę

  Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie wydał decyzję określającą zobowiązanie podatkowe na xxxx zł w stosunku do osoby fizycznej z tytułu nieujawnionych dochodów. Decyzja została zaskarżona (...)

  Zmiana organu rozpatrującego sprawę
 • Wyciągi bankowe

  Urząd Kontroli Skarbowej zażądał wyciągów z mojego konta prywatnego - dostarczyłem je oczywiście. Czy powinienem to robić? Czy mogłem odmówić ww. czynności?

  Wyciągi bankowe
 • UKS a tajemnica handlowa

  Urząd kontroli skarbowej chciałby dostarczenia np. umowy z pocztą albo inną instytucją lub podmiotem gospodarczym, ale w umowie znajdują się takie paragrafy jak "Postanowienia umowy objęte są (...)

  UKS a tajemnica handlowa
 • Przedłużanie terminu kontroli

  W roku ubiegłym tj. 2007 pojawili się urzędnicy UKS chcąc przeprowadzić kontrolę przedstawiając pismo z nieaktualnymi danymi do kontroli (fakt powyższy pomińmy). Było to 11.12.2007; dziś po (...)

  Przedłużanie terminu kontroli
 • Opłata skarbowa - zwolnienie

  Została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, nie pobrano opłaty od przedmiotowej decyzji, gdyż dokonanie (...)

  Opłata skarbowa - zwolnienie
 • Korekta VAT po zakończeniu kontroli

  W spółce z o.o. zakończyła się kontrola w zakresie VAT. Urząd nie wniósł żadnych zastrzeżeń do rozliczeń podatkowych spółki. Spółka kupuje mieszkania (na razie płaci zaliczki, mieszkania (...)

  Korekta VAT po zakończeniu kontroli
 • Zgłoszenie nowego adresu firmy

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego. W związku z rozwojem firmy w grudniu 2006 r. otworzyłem kolejne (drugie) biuro (punkt sprzedaży) (...)

  Zgłoszenie nowego adresu firmy
 • Definicja organu podatkowego

  Czy przepis art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej oznacza, że organ kontroli skarbowej jest organem podatkowym mimo, że nie jest wymieniony w art. 13 ordynacji podatkowej?

  Definicja organu podatkowego
 • Współdziałanie przy kontroli skarbowej

  Czy gmina ma obowiązek na wniosek Urzędu Kontroli Skarbowej w oparciu o art. 7 ustawy o kontroli skarbowej udzielić wyczerpujących informacji na temat nabywców sprzedanych nieruchomości z podaniem (...)

  Współdziałanie przy kontroli skarbowej
 • Ujawnienie źródła przychodów dla celów podatkowych

  Czy osoba zagraniczna zamieszkała przez ostatnie 15 lat zagranicą, a posiadająca polski paszport, mieszkająca czasowo w Polsce i kupująca mieszkanie na raty do 2005 (spółdzielnia) może mieć jakieś (...)

  Ujawnienie źródła przychodów dla celów podatkowych
 • Czas prowadzenia kontroli skarbowej

  Jak długo może trwać kontrola prowadzona przez UKS? Czy ustalenia zawarte w protokole kontroli UKS są ostateczną decyzją?

  Czas prowadzenia kontroli skarbowej
 • Zakres kontroli podatkowej podatnika

  Czy rok 1998 może być jeszcze przedmiotem kontroli urzędu skarbowego. W jakiej sytuacji urząd skarbowy ma prawo sprawdzić konto podatnika i ile lat wstecz może być przedmiotem kontroli?

  Zakres kontroli podatkowej podatnika
 • Kontrola dokumentacji firmy

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i siedzibą firmy jest prywatne mieszkanie. Czy pracownicy US mogą pod moją nieobecność żądać wpuszczenia do mieszkania (przez współmałżonka) (...)

  Kontrola dokumentacji firmy