e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje dotyczące dowodów

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • 21.1.2021

  Sąd spadku nie może pominąć testamentu zmarłego

  12 stycznia 2021 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił na posiedzeniu niejawnym skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie dotyczącej stwierdzenia (...)

  Sąd spadku nie może pominąć testamentu zmarłego
 • 17.11.2019

  Szybkie i sprawniej działające sądy

  Przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany procesu cywilnego weszły w życie 7 listopada br. Dzięki gruntownej reformie Kodeksu postępowania cywilnego znacznie uproszczone i przyspieszone (...)

  Szybkie i sprawniej działające sądy
 • 18.6.2019

  Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej

  Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat wykorzystania dowodów z kontroli operacyjnej (art. 168b k.p.k.).

  Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej
 • 22.12.2018

  Reforma postępowania cywilnego

  Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem – to główny cel gruntownej reformy Kodeksu postępowania cywilnego. Nowe regulacje mają zapewnić Polakom możliwość (...)

  Reforma postępowania cywilnego
 • 11.5.2018

  Mniej wolności i prywatności dla większego bezpieczeństwa...

  Komisja zaproponowała nowe narzędzia do transgranicznego gromadzenia elektronicznych materiałów dowodowych w ramach procesów karnych, a także łatwiejszy dostęp organów ścigania (...)

  Mniej wolności i prywatności dla większego bezpieczeństwa...
 • 25.2.2018

  Minister Sprawiedliwości ma chronić polskie dzieci

  Zasadniczym celem ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów (...)

  Minister Sprawiedliwości ma chronić polskie dzieci
 • 25.11.2017

  Szykuje się reforma procesu cywilnego

  Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem – to główny cel gruntownej reformy Kodeksu postępowania cywilnego, którą przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.  

  Szykuje się reforma procesu cywilnego
 • 3.10.2017

  Współdziałanie z krajami UE w ściganiu kryminalistów

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw ma umożliwić polskim sądom, prokuraturze czy policji wydawanie europejskiego nakazu (...)

  Współdziałanie z krajami UE w ściganiu kryminalistów
 • 10.6.2017

  Żądaj odszkodowania za naruszenie konkurencji

  Celem uchwalonej ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji jest transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego (...)

  Żądaj odszkodowania za naruszenie konkurencji
 • 2.6.2017

  Europejski nakaz dochodzeniowy

  Wszedł w życie europejski nakaz dochodzeniowy. Dzięki niemu łatwiej będzie występować o dowody znajdujące się na terytorium innego państwa UE. Przykładowo - francuski prokurator prowadzący (...)

  Europejski nakaz dochodzeniowy
 • 2.3.2017

  Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

  Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, tzw. private enforcement. Poszkodowani przez zmowy lub nadużywanie pozycji (...)

  Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji
 • 23.3.2010

  Postępowanie dowodowe w procedurze cywilnej łatwiejsze

  Już w dniu jutrzejszym wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określające urządzenia i środku techniczne umożliwiające przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu (...)

  Postępowanie dowodowe w procedurze cywilnej łatwiejsze
 • Zwolnienie z tajemnicy statystycznej