KAZUS PZP

Odpowiedzi w temacie (0)

nisiaa96

9.11.2019

Zamawiający, kwalifikowany jako jednostka sektora finansów publicznych, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów osobowych, których łączna wartość przewyższa kwotę ustaloną na podstawie art. 11 ust. 8 pzp. Zamawiający, jako przesłankę warunkującą możliwość wszczęcia przedmiotowego postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem, wskazał na treść art. 55 ust. 1 pkt 5, argumentując, że każdy pojazd z osobna nie przekracza w/w kwoty, zatem warunek został spełniony. Ponadto zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się sformułowaniami ?bezpieczny?, ?oszczędne zużycie paliwa?, ?mocny silnik?. Oceń, w zgodzie z przepisami ustawy, prawidłowość wyboru trybu przez zamawiającego oraz sposób opisu przedmiotu zamówienia.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

NA SKÓTY