formularz PIT 0 znajduje się na stronie: http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/formularze_podatkowe/pit_2006/pit_o.pdf