pornografia dziecięca

Odpowiedzi w temacie (4)

alek_B

31.1.2012

czy posiadanie pornografii dziecięcej jest samo w sobie przestępstwem.
czy dopiero konieczne jest udostepnienie takieog filmu aby zaistniało przestepwstwo?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

morawy

2012-01-31 13:27:25

samo posaidania jest karane. i słusznie.

PPHUEDMAR

2012-01-31 18:40:29

W/g stanu prawnego na dzień 1997.08.02 Art. 202. § 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 4a. Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 4b. Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 5. Sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstw określonych w § 1-4b, chociażby nie stanowiły własności sprawcy. Ustawa z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego oraz Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2004 r., Nr 69, poz. 626) zmieniła treść art. 202 § 3 Kodeksu karnego, dostosowując go do standardów międzynarodowych, w tym przede wszystkim do przepisów Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości z dnia 23 listopada 2001 r. Przewiduje ona w art. 9 ust. 1, że państwa-strony podejmą niezbędne środki prawne dla uznania za przestępstwa w prawie wewnętrznym takich działań jak: produkowanie, oferowanie lub udostępnianie, rozpowszechnianie lub transmitowanie, pozyskiwanie oraz posiadanie pornografii dziecięcej w ramach systemu informatycznego lub na środkach do przechowywania danych informatycznych podnosi wiek małoletnich do 18-stu lat. Wprowadza również tzw. pojęcie pornografii wirtualnej ( obrazy w technice 3D), która podlega tym samym przepisom prawa.

maciej1

2012-02-01 09:18:36

czyli jak alek masz to lepiej skasuj.

nikcka

2018-01-17 21:11:09

Chciałabym zapytać czy obraz "Lekcja gry na gitarze" Balthusa w oczach prawa jest już pornografią dziecięcą czy nie??

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

  • 16.11.2017

    Młodzi lekarze uzyskali podwyżki

     Weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które reguluje wysokość miesięcznego wynagrodzenia lekarzy rezydentów. To oznacza, że wynagrodzenia młodych lekarzy wzrosną.