Sprzedaż mieszkania lokatorskiego

Pytanie:

We wrześniu 2006 r. kupiłam 1-dno pokojowe mieszkanie lokatorskie cioci, które mi ciocia podarowała. Moja ciotka niedawno umarła i spółdzielnia mieszkaniowa poinformowała mnie, że mogę zaraz sprzedać mieszkanie, bez dodatkowych opłat dla spółdzielni. Od marca br. zameldowałam się na stały pobyt w jej mieszkaniu (od września 2006 roku byłam zameldowana czasowo do 2009 roku). W zależności od wysokości podatku dochodowego, zamierzam wynająć mieszkanie tymczasowo, albo sprzedać i kupić inne w innym mieście. Mieszkam na stale w Anglii, ale często przebywam w Polsce. Po jakim czasie mogę sprzedać mieszkanie, żeby nie płacić podatku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

Ponieważ prawo to jest niezbywalne ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy wskazujący na odpłatne zbycie nieruchomości i określonych praw do nieruchomości (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów) jako źródło przychodu, nie wymienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Zatem należałoby wyjaśnić w spółdzielni, czy prawo do lokalu jest prawem lokatorskim (czy może uległo przekształceniu we własnościowe) i na jakiej podstawie spółdzielnia poinformowała o prawie sprzedania mieszkania, jeśli zgodnie z ustawą spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne.

Polecamy także:

Jeśli natomiast chodzi o sprzedaż mieszkania wykupionego w 2006 roku - co do którego przysługuje teraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, to w związku z tym, że jego nabycie nastąpiło przed końcem 2006 roku, to zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu sprzed ostatniej nowelizacji.

W przypadku sprzedaży darowanego mieszkania nie wystąpi więc zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (10%). Przychody uzyskane ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w drodze darowizny są bowiem w całości zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli zaś podatnik skorzystał z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn (art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn), to - aby nie musieć jej zwracać - może w zasadzie opuścić mieszkanie dopiero po upływie 5 lat faktycznego w nim zamieszkiwania (liczonych od  dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku, albo od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego). Jeśli zaś z tej ulgi nie korzystał i zapłacił podatek od spadków i darowizn, to może bez żadnych przeszkód sprzedać mieszkenia, kiedy chce.

Polecamy także:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: