Widywanie dziecka

Pytanie:

Jestem 3 lata po slubie, mam 3 letniego synka. Chce sie rozstac z moja zona, lecz nie chce utracic kontaktu z synem. Wiem jak dlugo ciagna sie sprawy rozwodowe. Zona powiedziala ze nie ma problemu mozemy sie rozwiesc ale syna juz nie zobacze, moge sobie zapomniec o jego odwiedzaniu. Wiem ile trwaja sprawy rozwodowe, nie mam narazie na to checi i czasu, ale chce widywac syna. Czy bedac jeszcze malzenstwem, a mieszkajac jedynie osobno moge pojsc do sadu opiekunczego o uregulowanie widywan z dzieckiem?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 93 kro władza rodzicielska przysługuje obydwu rodzicom. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. (art. 97 § 1 kro)

Wskazać należy na przepis art. 107 § 1 kro, zgodnie z którym w sytuacji, gdy „władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania. § 2 tego artykułu daje sądowi możliwość powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Sąd może również pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. „Zawarty w art. 107 § 2 zwrot „ rozłączenie " oznacza separację faktyczną i dotyczy stanu rzeczy polegającego na zerwaniu między małżonkami więzi, jakie cechują normalnie funkcjonujące małżeństwo. Rozłączenie w tym ujęciu musi implikować rozkład pożycia, chociaż nie jest wymagane, by był on zupełny i trwały w rozumieniu art. 56 § 1" (tak Helena Ciepła w Sychowicz Marek, Helena Ciepła, Piasecki Kazimierz „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz", Warszawa 2006, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis)

Oznacza to, że może Pan wnieść do sądu opiekuńczego wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Wniosek będzie rozpatrywany w postępowaniu nieprocesowym. Powinien Pan wskazać w nim swoje propozycje co do uregulowania opieki nad synem, np. że chce je Pan zabierać do swego domu w każdą sobotę i niedzielę. Warto też uregulować sprawę świąt, ferii i wakacji.

Warto również wskazać na wprowadzone w czerwcu 2009r. przepisy kro dotyczące kontaktów z dzieckiem. W szczególności chodzi o przepis art. 113 § 1: niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej.

Należy przy tym pamiętać, że sąd wydając stosowne orzeczenie, kierował się będzie przede wszystkim dobrem dziecka.

Także już w trakcie postępowania w sprawie o rozwód można wnieść stosowny wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.4.2017

  Władza rodzicielska przy rozwodzie

  Orzekając rozwód, sąd obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, (...)

 • 12.8.2016

  Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

  Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko (...)

 • 14.5.2017

  Rodzice na urlopach

  Wraz z wzrostem liczby urodzeń rośnie liczba urlopów rodzicielskich. Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 (...)

 • 1.4.2015

  Przyjazny pokój przesłuchań dzieci - standardy, cele.

  Przyjazny dziecku pokój przesłuchań to miejsce, w którym dziecko występujące w charakterze świadka będzie czuło się bezpiecznie i komfortowo.

 • 8.2.2018

  Dobro dziecka decydujące dla uznania obcych orzeczeń o władzy rodzicielskiej

  Sąd Najwyższy - w sprawie o ustalenie, czy orzeczenie sądu państwa obcego podlega uznaniu - stanął na stanowisku, że orzeczenie państwa obcego (w tej sprawie był to wyrok sądu duńskiego), którym (...)