Jakie dane zameiszczane są na popularnym \

Pytanie:

"Jakie dane zameiszczane są na popularnym "L4"?"

Odpowiedź prawnika: Jakie dane zameiszczane są na popularnym \

Zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym w zaświadczeniu lekarskim wpisywane są (druk ZUS ZLA, zwany popularnie L4):
· dane identyfikacyjne ubezpieczonego,
· dane o niezdolności do pracy,
· dane zakładu służby zdrowia, w którym wystawiane jest zaświadczenie,
· dane płatnika składek,
· dane adresowe ubezpieczonego.

W części dotyczącej danych płatnika składek lekarz wpisuje NIP płatnika składek oraz nazwę skróconą albo nazwisko i imię płatnika składek. Dane te powinny być wypełniane zawsze, zarówno gdy zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA jest wystawiane osobie, która w czasie niezdolności do pracy podlega ubezpieczeniu chorobowemu jak i wówczas, gdy ubezpieczenie chorobowe ustało, a zaświadczenie lekarskie obejmuje okres niezdolności do pracy trwającej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. W takim przypadku w zaświadczeniu lekarskim powinny być wpisane dane byłego płatnika składek osoby niezdolnej do pracy (byłego pracodawcy).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika