Archiwum porad prawnych Luty 2006

Ulga na zakup lekarstw

28.2.2006

Mam przyznaną II grupę renty (całkowita niezdolność do pracy), nie mam orzeczenia o niepełnosprawności. Czy mogę skorzystać z ulgi na zakup lekarstw?

Korekta VAT w przypadku sprzedaży wraku pojazdu

28.2.2006

Samochód amortyzowany jako środek trwały uległ wypadkowi i szkoda ta została zakwalifikowana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe jako szkoda całkowita. Wrak samochodu został sprzedany trzeciej firmie (w ramach oferty TU na likwidację szkody) na fakturę VAT. Przy zakupie samochodu został odliczony (...)

Upoważnienie do reprezentowania wspólnika

28.2.2006

Treść jakiego przepisu prawnego mogę przedłożyć urzędnikom w przypadku ew. odmowy zaakceptowania mojego upoważnienia otrzymanego od wspólnika z Niemiec, umożliwiającego mi reprezentowanie go przed urzędami w Polsce w sprawie zakładania naszej działalności w formie sp. cywilnej? Spodziewam (...)

Regulamin pracy i regulamin wynagradzania

28.2.2006

Czy regulamin wynagradzania, w którym jest również zwolnienie z wypłacania świadczenia urlopowego, musi być podpisany przez tego jedynego pracownika jako przedstawiciela załogi? Czy regulamin pracy można wprowadzić dla jednego pracownika?

Kupno części działki

28.2.2006

Do mojej działki przylega druga - większa. Właściciel tej działki zgodził się sprzedać mi 1300 m2 przylegające do mojej. Konieczny jest zatem podział działki. Nowo wydzielona działka nie będzie miała dostępu do drogi, innego jak przez moją działkę. Czy nie będzie kłopotów z wydzieleniem (...)

Wypełnienie PIT-11/8B - przychód z praw autorskich

28.2.2006

Jeżeli czas wykonania dzieła się przedłużył, należy wskazać rzeczywisty czas wykonania umowy (pamiętać należy, by czas ten współgrał z terminem poboru zaliczki, na podatek). Chcę wysłać PIT-11/8B osobie fizycznej, z którą miałem podpisaną umowę o dzieło z przeniesieniem autorskich (...)

Odstąpienie od umowy a odstępne

27.2.2006

Strony zastrzegły w umowie odstępne. Jedna ze stron złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy (z powodów własnych) i zaproponowała zapłatę połowy odstępnego. Czy na podstawie takiego oświadczenia można dochodzić na drodze sądowej zapłaty całego odstępnego?

Przedawnienie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni

27.2.2006

Art. 29 Ustawy - Prawo spółdzielcze z 1982 r. określa, że roszczenie o wypłatę wkładu przedawnia się z upływem 3 lat, natomiast zgodnie z art. 211 tej ustawy przepis ten nie dotyczy wkładów w spółdzielniach mieszkaniowych. Od wejścia w życie w 2001 r. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (...)

Wycena majątku spółki cywilnej przy rozwiązaniu

27.2.2006

Zgodnie z art. 871 podziałowi ulega majątek spółki, którego wartość ustalona zostaje po odliczeniu wkładów wspólników. W konkretnym przypadku jeden ze wspólników 2 os. spółki chciałby wypowiedzieć umowę spółki przed upływem 1 roku od rozpoczęcia działalności. Drugi wspólnik pragnie (...)

Uzasadnienie wyroku zaocznego

27.2.2006

Na początku grudnia 2005 r. otrzymałem wyrok zaoczny o rzekome uchylanie się od płacenia alimentów. Nie zgadzam się z oskarżeniem, na co przekazałem Sądowi dowody. W ustawowym terminie złożyłem wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku oraz przesłanie pełnych akt sprawy w formie (...)

Doręczenie odpisu sentencji wyroku

27.2.2006

W roku ubiegłym (styczeń) urodził mi się syn z aktualnego związku małżeńskiego. Z pierwszego małżeństwa mam dwoje dzieci, na które zostały zasądzone bardzo wysokie alimenty. W marcu 2005r. złożyłem pozew o obniżenie alimentów. Na rozstrzygnięcie sprawy czekałem 11 miesięcy. Pozew (...)

Zażalenie na oddalenie skargi o przewlekłość

27.2.2006

Czy istnieje jakiś tryb odwoławczy na oddalenie skargi na bezczynność sądu? Wnioskowałem w rozprawie rozwodowej o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w postępowaniu zabezpieczającym. Art. 737 kpc mówi o najwyżej siedmiodniowym terminie rozpoznania. Sąd tego terminu nie dotrzymał. Postanowienie (...)

Termin sporządzenia uzasadnienia do postanowienia

27.2.2006

Czy doszło do naruszenia terminu do sporządzenia uzasadnienia do postanowienia i doręczenia go stronie? Postanowienie zostało ogłoszone na rozprawie, strona w ciągu siedmiu dni zażądała sporządzenia uzasadnienia. Sąd nie uzasadnia tego w ustawowym terminie ponieważ dwa dni przed rozprawą (...)

Rada nadzorcza w spółdzielni mieszkaniowej

27.2.2006

Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może podjąć uchwałę, w której domaga się od zarządu przedstawienia umów o pracę oraz zakresu obowiązków wszystkich pracowników spółdzielni? Jeżeli tak, to na podstawie jakich przepisów?

Spis stanu mieszkania po opuszczeniu lokalu

27.2.2006

Jestem właścicielem mieszkania. Najemca opuścił mieszkanie bez zachowania jakichkolwiek okresów wypowiedzenia. Wywiózł swoje rzeczy i zostawił klucz od mieszkania u innego lokatora. W jaki sposób poprawnie spisać stan mieszkania (wodomierze, wyposażenie łazienki itd.), żeby móc ewentualnie (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika