Archiwum porad prawnych Marzec 2006

Kontrola nadzoru budowlanego

31.3.2006

Złożyłem skargę do nadzoru budowlanego i w ramach postępowania skargowego zarządzono kontrolę doraźną, w której nie byłem stroną. Organ nadzoru budowlanego tak sformułował temat kontroli doraźnej, że nie badano w ogóle spraw ujętych w skardze. Wykryto inne nieprawidłowości, ale tych, (...)

Pouczenie o terminie apelacji

31.3.2006

Został wydany wyrok w sprawie karnej. W terminie 7 dni od jego daty oskarżony złożył wniosek o uzasadnienie. Sąd wysłał wedle pieczęci uzasadnienie po terminie 19 dniach od daty wpłynięcia wniosku do sądu, przy czym nikt nie poinformował oskarżonego, że termin zostanie wydłużony i czy (...)

Dwa adresy zameldowania a emerytura

31.3.2006

Jestem emerytem z podwójnym obywatelstwem (polskim i niemieckim).Posiadam dwa lokale mieszkalne (mieszkanie w Niemczech i jednorodzinny dom w Polsce) a co się z tym wiąże, dwa stałe zameldowania - które są konieczne do normalnego funkcjonowania, tzn. lokal musi mieć właściciela, aby otrzymywać (...)

Książeczki mieszkaniowe

31.3.2006

Czy osoby, które kupują używane mieszkania, mogą wykorzystać zwaloryzowany wkład z książeczek mieszkaniowych?

Zapłata kary umownej od spółki w likwidacji

31.3.2006

Spółka A kupiła od spółki B dwa automaty o wartości 100 000 złotych każdy. W umowie handlowej zapisano, że serwis pogwarancyjny obejmuje naprawę w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia. Umowa stanowi również, że za brak naprawy w przeciągu 24 godzin należy się kara umowna w wysokości (...)

Dokument potwierdzający rozwód

31.3.2006

Jestem parę miesięcy po rozwodzie. Czy dostanę jakieś zaświadczenie, że jestem rozwodnikiem? Jeśli tak, to od którego urzędu?

Wysokość alimentów od ojca pracującego za granicą

31.3.2006

Rozwiodłem się, mieszkam w Niemczech. Dzieci z matką zostały w Polsce. Płacę alimenty. Pracuję praktycznie w tym samym zawodzie, oczywiście zarabiam więcej niż w Polsce ale koszty utrzymania są też większe. Czy Sąd musi uwzględnić, że koszty życia są odpowiednio większe, czy będzie (...)

Zastaw na rzeczach najemcy

30.3.2006

W umowie najmu mam zapisane prawo naliczania dodatkowej opłaty w wypadku nie odebrania przez najemcę swoich rzeczy po zakończeniu umowy najmu (bo jego meble blokują mi lokal). Czy mogę pobrać tą opłatę także w wypadku, gdy robię zastaw na rzeczach wynajmującego z tytułu nie zapłaconego (...)

Wygaśnięcie służebności gruntowej

30.3.2006

Cztery lata temu nabyłem działkę w drodze zasiedzenia. Po trzech latach wpisano mi służebność z 1904 roku. Czy słusznie? Przecież ja działkę zasiedziałem od współwłaścicieli do których należała także działka władnąca. Działka władnąca należąca do jednego ze współwłaścicieli (...)

Wiekszość głosów na zgromadzeniu wspólników

30.3.2006

Czy w przypadku braku osobnego zapisu w umowie spółki z o. o., uchwały zgromadzenia wspólników spółki zapadają większością 2/3 głosów? Jak powinien brzmieć zapis, aby wszystkie uchwały były podejmowane bezwzględną większością głosów, nawet przy 51% głosów?

Data zawarcia umowy a późniejsze jej spisanie

29.3.2006

Udzieliłem pożyczki w dniu 1 marca 2005 roku. Nie spisano wtedy stosownej umowy. 1 lutego 2006 roku spisaliśmy z pożyczkobiorcą umowę i deklarację wekslową na wcześniej ustaloną kwotę. Datowaliśmy tą umowę oraz deklarację wekslową datą nie 1 lutego tego roku, ale 1 marca poprzedniego (...)

Irlandzkie prawo jazdy w Polsce

29.3.2006

Posiadam tzw. provisional driving licence wydane w Irlandii (do czasu zdania egzaminu z jazdy nie mogę poruszać się po autostradach) czy jest możliwość wymienienia go u nas na prawo jazdy polskie?

Egzekucja z udziału w spółce jawnej

29.3.2006

Firma zarejestrowana na osobę fizyczną zaciągnęła zobowiązania finansowe dokonując zakupów towarów. Niestety uregulowała tylko ok. połowy należności. Sprawa trafiła do sadu, który potwierdził należność i zasadził spłatę długu. Dłużnik prowadził i prowadzi do dzisiaj kilka innych (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika