Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Marzec 2006

Kontrola nadzoru budowlanego

31.3.2006

Złożyłem skargę do nadzoru budowlanego i w ramach postępowania skargowego zarządzono kontrolę doraźną, w której nie byłem stroną. Organ nadzoru budowlanego tak sformułował temat kontroli doraźnej, że nie badano w ogóle spraw ujętych w skardze. Wykryto inne nieprawidłowości, ale tych, (...)

Pouczenie o terminie apelacji

31.3.2006

Został wydany wyrok w sprawie karnej. W terminie 7 dni od jego daty oskarżony złożył wniosek o uzasadnienie. Sąd wysłał wedle pieczęci uzasadnienie po terminie 19 dniach od daty wpłynięcia wniosku do sądu, przy czym nikt nie poinformował oskarżonego, że termin zostanie wydłużony i czy (...)

Dwa adresy zameldowania a emerytura

31.3.2006

Jestem emerytem z podwójnym obywatelstwem (polskim i niemieckim).Posiadam dwa lokale mieszkalne (mieszkanie w Niemczech i jednorodzinny dom w Polsce) a co się z tym wiąże, dwa stałe zameldowania - które są konieczne do normalnego funkcjonowania, tzn. lokal musi mieć właściciela, aby otrzymywać (...)

Książeczki mieszkaniowe

31.3.2006

Czy osoby, które kupują używane mieszkania, mogą wykorzystać zwaloryzowany wkład z książeczek mieszkaniowych?

Zapłata kary umownej od spółki w likwidacji

31.3.2006

Spółka A kupiła od spółki B dwa automaty o wartości 100 000 złotych każdy. W umowie handlowej zapisano, że serwis pogwarancyjny obejmuje naprawę w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia. Umowa stanowi również, że za brak naprawy w przeciągu 24 godzin należy się kara umowna w wysokości (...)

Dokument potwierdzający rozwód

31.3.2006

Jestem parę miesięcy po rozwodzie. Czy dostanę jakieś zaświadczenie, że jestem rozwodnikiem? Jeśli tak, to od którego urzędu?

Zastaw na rzeczach najemcy

30.3.2006

W umowie najmu mam zapisane prawo naliczania dodatkowej opłaty w wypadku nie odebrania przez najemcę swoich rzeczy po zakończeniu umowy najmu (bo jego meble blokują mi lokal). Czy mogę pobrać tą opłatę także w wypadku, gdy robię zastaw na rzeczach wynajmującego z tytułu nie zapłaconego (...)

Wygaśnięcie służebności gruntowej

30.3.2006

Cztery lata temu nabyłem działkę w drodze zasiedzenia. Po trzech latach wpisano mi służebność z 1904 roku. Czy słusznie? Przecież ja działkę zasiedziałem od współwłaścicieli do których należała także działka władnąca. Działka władnąca należąca do jednego ze współwłaścicieli (...)

Wiekszość głosów na zgromadzeniu wspólników

30.3.2006

Czy w przypadku braku osobnego zapisu w umowie spółki z o. o., uchwały zgromadzenia wspólników spółki zapadają większością 2/3 głosów? Jak powinien brzmieć zapis, aby wszystkie uchwały były podejmowane bezwzględną większością głosów, nawet przy 51% głosów?

Data zawarcia umowy a późniejsze jej spisanie

29.3.2006

Udzieliłem pożyczki w dniu 1 marca 2005 roku. Nie spisano wtedy stosownej umowy. 1 lutego 2006 roku spisaliśmy z pożyczkobiorcą umowę i deklarację wekslową na wcześniej ustaloną kwotę. Datowaliśmy tą umowę oraz deklarację wekslową datą nie 1 lutego tego roku, ale 1 marca poprzedniego (...)

Irlandzkie prawo jazdy w Polsce

29.3.2006

Posiadam tzw. provisional driving licence wydane w Irlandii (do czasu zdania egzaminu z jazdy nie mogę poruszać się po autostradach) czy jest możliwość wymienienia go u nas na prawo jazdy polskie?

Egzekucja z udziału w spółce jawnej

29.3.2006

Firma zarejestrowana na osobę fizyczną zaciągnęła zobowiązania finansowe dokonując zakupów towarów. Niestety uregulowała tylko ok. połowy należności. Sprawa trafiła do sadu, który potwierdził należność i zasadził spłatę długu. Dłużnik prowadził i prowadzi do dzisiaj kilka innych (...)

Koszty zakupu mieszkania w spółdzielni

29.3.2006

Proszę o porównanie kosztów zakupu nowego mieszkania od spółdzielni: spółdzielczego własnościowego z założeniem księgi wieczystej w porównaniu z zakupem na zasadzie odrębnej własności. Jeśli w celu zmniejszenia kosztów dokonam zakupu mieszkania spółdzielczego własnościowego, to (...)

Wysłanie pracownika na urlop zaległy

29.3.2006

Czy nie udzielenie pracownikowi zaległego urlopu do końca I kwartału następnego roku może skutkować przymusowym wysłaniem pracownika na zaległy urlop po tym terminie wbrew woli pracownika - występuję o wykorzystanie zaległego urlopu w maju, wobec braku takowego w I kwartale następnego roku (...)

Powiadomienie o umorzeniu postępowania

29.3.2006

Prokuratura prowadziła postępowanie, w którym ja występowałem jako ujawniony pokrzywdzony, chociaż nie ja byłem osobą, która złożyła doniesienie w tej sprawie. Dowiedziałem się, że prokuratura umorzyła postępowanie, ale ja nie otrzymałem w tej sprawie żadnego zawiadomienia. Ja byłem (...)

Własnoręczność podpisu

29.3.2006

Czy wszelkiego rodzaju pisma, w tym pisma procesowe (wniosek, list, pozew i inne) kierowane do różnych organów, tj. sądów, organów ścigania (policja, prokuratura), a także do różnych firm, muszą być sygnowane własnoręcznym podpisem nadawcy, czy wydrukowane pod pismem imię i nazwisko nadawcy (...)

Zakazy w parku krajobrazowym

29.3.2006

01.05.2004 r. weszła w życie ustawa o ochronie przyrody z 16.04.2004 r., której art. 17 mówi, że w parku krajobrazowym "mogą" być wprowadzone określone zakazy. Zasięg jednego z zakazów jest podany precyzyjnie w metrach i jest on znacznie ostrzejszy od zakazu wynikającego z obowiązującego (...)

Nabycie nowego środka transportu w Unii

29.3.2006

W grudniu 2005 roku kupiłem auto od litewskiej firmy zajmującej się handlem autami. Otrzymałem fakturę, na której widniała stawka i naliczony według niej podatek VAT. W kraju niestety, jako że auto było 4 miesięczne, musiałem również zapłacić VAT. O ile mi wiadomo nie ma w Unii podwójnego (...)

Płatności bezpośrednie dla posiadaczy

28.3.2006

Czy spółka nie będąca właścicielem gruntów rolnych, nie posiadająca umowy dzierżawy, ani żadnej innej może wystąpić o dopłaty bezpośrednie. Ja jako właściciel gruntów złożyłem wniosek o dopłaty, obecnie dowiedziałem sie, że o dopłaty do mojej ziemi złożyła wniosek inna spółka, (...)

Zabudowa balkonu

28.3.2006

Właśnie dostałam odmowę, zgody na zabudowę mojej loggii, zarząd wspólnoty uzasadnił to tym ze zabudowa ta zmieni wygląd budynku, nadmieniam ze wcześniej lokatorzy poustawiali sobie na balkonach jakieś "kurniki", moja zabudowa bedzie estetyczna tak jak teraz balkon, który jest jedynym balkonem (...)

Wypłata zaliczki na dywidendę

28.3.2006

Kodeks spółek handlowych wskazuje, że umowa Spółki może upoważniać Zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet dywidendy. W umowie spółki jest wskazane, że Zgromadzenie Wspólników jednogłośną uchwałą może upoważnić Zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet dywidendy (...)

Odszkodowanie od firmy w upadłości

28.3.2006

Moje ewentualne roszczenia odszkodowawcze dotyczą firmy państwowej, obecnie znajdującej się w upadłości. Jeżeli do czasu zakończenia procesu sądowego firma zostanie zlikwidowana, to od kogo mogę oczekiwać zadośćuczynienia wyrokowi sądowemu? Ponieważ właścicielem firmy do końca w 100% (...)

Konkurs na aplikację radcowską

28.3.2006

Moja córka wybiera się na aplikację radcowską. Czy w świetle obowiązujących przepisów musi ona posiadać miejsce zameldowania w okręgu właściwej izby radców prawnych, czy też może zdawać w dowolnym mieście w kraju, bez względu na miejsce zameldowania? Czy znane są już koszty takiej (...)

Wznowienie bezskutecznej egzekucji

28.3.2006

Czy egzekucja długu, którą komornik określił jako bezskuteczną, będzie można w przyszłości wznowić? Jakie są procedury?

Rejestracja samochodu zakupionego przez syna w USA

28.3.2006

Mojemu synowi, przebywającemu w USA, zleciłem zakup dla mnie i za moje środki finansowe samochodu. Samochód został przez syna nadany statkiem, będę mógł go odebrać w porcie Bremerhaven w Niemczech. Niestety syn nieopatrznie wziął fakturę zakupu samochodu (Bill of Sale) i dowód własności (...)

Powrót policjanta do służby

28.3.2006

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie informacji w sprawie dotyczącej funkcjonariuszy Policji ponownie zwolnionych ze służby na podstawie art. 41 ust. 3 w związku z art. 42 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o Policji. Czy prawomocne wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, uchylające decyzje administracyjne (...)

Zmiana terminu stawiennictwa w prokuraturze

27.3.2006

W związku z tym, iż przebywam za granicą, żona odebrała pismo z prokuratury o zawieszeniu postępowania wobec mojej osoby z art.284 par.1 kk, ponieważ nie miałem możliwości odebrania wezwania. Po krótkim pobycie w domu wyjechałem ponownie do pracy, na granicy straż graniczna wręczyła mi (...)

Sześciodniowy tydzień pracy

27.3.2006

Czy zamiast pracy przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, pracodawca może nakazać pracę przez 6 dni w tygodniu po 6 godzin? Czy dwa dni w roku kalendarzowym, opieki nad dzieckiem przysługujące jednemu z rodziców można wykorzystać wskazując dwa kolejne dni (np. 27 i 28 marca 2006r.)? Proszę (...)

Miejsce sporządzenia umowy zbycia udziałów

27.3.2006

Udziałowcami spółki z o.o.- mającej swoją siedzibę na terenie Polski - są w 60% obywatele Danii, natomiast w 40% obywatel RP. Obywatel RP chce sprzedać 30% swoich udziałów obywatelom Danii. Czy podpisanie umowy zbycia udziałów może odbyć się na terenie Polski, czy też musi być to Dania?

Wpis hipoteki na nieruchomość wspólną

27.3.2006

W trakcie trwania małżeństwa mąż prowadzący działalności gospodarczą nie opłacał składek ZUS. Małżeństwo póki co trwa; ma miejsce faktyczna separacja. ZUS uzyskał wpis hipoteki przymusowej do KW na podstawie tytułów wykonawczych na kwotę ponad 60,000 zł. Obciążona nieruchomość (...)

Ustosunkowanie się do zeznań przeciwnika

27.3.2006

Podczas rozprawy w sądzie rodzinnym jedna ze stron stwierdza różne fakty i okoliczności zdarzeń, całość jest protokołowana, następnie druga strona zamierza się ustosunkować, natomiast sąd stwierdza, że jest to mało istotne dla sprawy, lub wyjaśnienia strony nie są związane ze sprawą. (...)

Opłata sądowa od powództwa odszkodowawczego

27.3.2006

Jak powinienem zakwalifikować pozew o odszkodowanie za utracone korzyści w kwestii opłat sądowych? Ile w tym świetle będzie wynosiła opłata przy wnoszeniu pozwu, jeżeli kwota roszczeń przekracza 500.000 zł?

Zgoda małżonka a zawarcie umowy

27.3.2006

Jesteśmy z żoną jedynymi udziałowcami spółki z o.o.: ja jestem jedynym członkiem zarządu, żona zaś jest powołana uchwałą wspólników pełnomocnikiem spółki do zawierania czynności prawnych między mną a spółką. W tej chwili do tej spółki wnoszę przedsiębiorstwo prowadzone przeze (...)

Przewóz okazjonalny

27.3.2006

Zwracam się z uprzejmą prośbą o interpretację następującej sytuacji. Ośrodek szkolenia kierowców posiadający równocześnie uprawnienia do szkolenia kandydatów na instruktorów użył autobusu przeznaczonego do prowadzenia nauki jazdy do przewiezienia uczestników kursu instruktorskiego na (...)

Prawa i obowiązki wynikające ze współwłasności

27.3.2006

Jestem współwłaścicielką (współwłasność ułamkowa) drogi dojazdowej do mojej posesji (domek jednorodzinny). Oprócz mnie jest jeszcze trzech współwłaścicieli, gdyż droga umożliwia dojazd do czterech posesji. Dwie z nich moja i Sąsiada są zabudowane i zamieszkane, pozostałe dwie nie. (...)

Stawka 0% VAT przy eksporcie i WDT

26.3.2006

Czy sprzedając towar np. do Rosji, Bułgarii i innych krajów nie należących do UE stawka podatku VAT na fakturze jest 22%, czy 0%? Towar został zakupiony w Niemczech z zerową stawką. Wiem, że sprzedając do krajów UE nie odprowadzam 22% VAT od sprzedaży.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika