Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Maj 2006

Prawo własności pracy dyplomowej

31.5.2006

Student pisze pracę dyplomową - licencjacką lub magisterską. Kto i w jakim zakresie ma prawo do tej pracy? Czy uczelnia, na której student pisze pracę (pod kierunkiem promotora), a następnie przystępuje do jej obrony, czy student - jako autor pracy? A może będzie to promotor, który czuwa nad (...)

Zatrzymanie samochodu w sprawie karnej

31.5.2006

Kupiłem rozbity samochód z komisu. Poniosłem duże koszty związane z jego naprawą. Przy zakupie sprawdzałem jego stan prawny. Dowód rejestracyjny i książka pojazdu nie zawierały żadnych wpisów, ponadto sprawdziłem jeszcze w rejestrze zastawów - samochód nie figurował tam jako przedmiot (...)

Kolejność zaspokajania odsetek w egzekucji

31.5.2006

Posiadam tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi, na którym zaznaczona jest kwota główna wierzytelności w wysokości 20 000 zł oraz odsetki umowne do dnia zapłaty w wysokości 2% miesięcznie. Do dnia dzisiejszego naliczone odsetki wynoszą ok. 8000 zł. Rozpocząłem egzekucję z wynagrodzenia (...)

Sprzedaż samochodu a podatek PCC i rejestracja

31.5.2006

Mam zamiar sprzedać samochód, który jest moją własnością. Czy w związku z tym ciąży na mnie obowiązek podatkowy? Kto ponosi koszty umowy? Gdzie mam zgłaszać fakt, że już nie jestem właścicielem auta? Czy obowiązują jakieś terminy związane z powyższym?

Zatajenie przychodów z tytułu najmu mieszkania

31.5.2006

Chciałbym wiedzieć jakiego rodzaju naruszenie prawa stanowi zatajenie przychodów z tytułu najmu mieszkania (przez jego właściciela) przed Urzędem Skarbowym. Pewna osoba przez kilka lat osiągała dodatkowe przychody z tytułu najmu mieszkania własnościowego, jednak nigdy tego faktu nie zgłaszała (...)

Wniesienie sprzeciwu po terminie

31.5.2006

Wniosłem sprzeciw od nakazu zapłaty do sądu rejonowego. Okazało się, że nie dotrzymałem terminu do jego wniesienia i sprzeciw wysłałem po terminie. Do postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu sąd dołączył informację o przysługującym mi prawie wniesienia zażalenia do sądu okręgowego. Czy (...)

Nazwa spółki cywilnej

31.5.2006

Założona została spółka cywilna i w urzędzie skarbowym nigdzie w nazwie nie zostały wpisane nazwiska. Natomiast na potwierdzeniach o nadaniu NIP i ze spółka jest płatnikiem Vat napisano: nazwa spółki, nazwisko1, nazwisko2. Proszę o wyjaśnienie czy musi być w nazwie spółki cywilnej nazwiska (...)

Przeniesienie praw głównego najemcy

31.5.2006

Jestem od 1988 roku zameldowana w komunalnym mieszkaniu, którego głównym najemcą był dziadek, ale po jego śmierci z mocy prawa moja babcia stała się głównym najemcą. Moja babcia ma 84 lata i potrzebuje opieki. Nadmieniam, iż nie stale przebywam w tym lokalu ze względu na charakter swojej (...)

Zbiór dokumentów a księga wieczysta

31.5.2006

Moja mama posiada Zaświadczenie z Wydziału Ksiąg Wieczystych, iż dokonano w tym czasie, kiedy zakupiła nieruchomość, zbioru dokumentów, gdzie wyszczególniono jej akt notarialny, na podstawie którego zawarła umowę kupna. Co to jest ten zbiór dokumentów i do czego może służyć?

Przekazanie programu do dalszego użyczenia

31.5.2006

Moja firma posiada prawa autorskie majątkowe do programu komputerowego, który służy do wykonywania danych usług. Aktualnie oddaliśmy w użyczenie ten program komputerowy (tzn. prawa autorskie majątkowe) drugiej firmie. Czy możliwa jest w takiej sytuacji cesja umowy o świadczenie usług z firmą, (...)

Cechy umowy użyczenia

31.5.2006

Firma oddała w użyczenie bazę danych wraz z oprogramowaniem stanowiącym całość. Czy zgodne z prawem byłoby gdyby dający w użyczenie wciąż pobierał opłaty za dostęp do bazy danych od innych użytkowników, a nie robiłby tego biorący w użyczenie? Przecież dający w użyczenie wciąż (...)

Delegacja zagraniczna zleceniobiorców

31.5.2006

Firma informatyczna X chce przyjąć na praktyki studenckie 2 studentów studiów dziennych na okres 1 - 2 miesięcy. Zatrudnienie będzie odbywać się na zasadzie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Studenci będą wykonywać pracę, która kwalifikuje się jako dzieło autorskie (stąd najprawdopodobniej (...)

Pożyczka udzielona spółce jawnej przez wspólników

30.5.2006

Właściciele spółki jawnej chcą ją dokapitalizować - zasilić. Wpłata ma mieć charakter zwrotny. W bilansie nie wystąpi ona w pasywach w pozycji fundusze własne, lecz w zobowiązaniach wobec udziałowców (rozliczenia z udziałowcami). Wpłaty wszystkich udziałowców będą równe. Czy taka (...)

Urlop częściowy

30.5.2006

Co to jest urlop częściowy? Czy urlop częściowy oznacza możliwość skorzystania z urlopu przez np. 2-4 godziny w ciągu dnia roboczego?

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

30.5.2006

Jesteśmy małżeństwem i prowadzimy działalność jako dwuosobowa spółka cywilna. Obecnie żona chce zrezygnować z działalności i przekazać mi udziały (10%) w ramach wspólnoty małżeńskiej, ja zaś mam kontynuować działalność na bazie dotychczasowego majątku firmy . Ponieważ będzie (...)

Czas pracy w budownictwie

30.5.2006

Zatrudniam pracowników w firmie budowlanej. Chciałabym się dowiedzieć wszystkiego odnośnie czasu pracy w firmie budowlanej. Ile można w okresie zimowym, letnim nadgodzin kiedy i ile wypłacać? Np. jeżeli w tygodniu jest jakiś dzień świąteczny, to czy mogą odrabiać w sobotę? Od kiedy liczy (...)

Koszty sądowe w sprawie gospodarczej

30.5.2006

Przeciwko nam został złożony pozew w postępowaniu nakazowym o zapłatę. W związku z tym, że nie zgadzałem się z tym nakazem to złożyłem sprzeciw. Sąd wyznaczył termin rozprawy, który był przekładany z różnych powodów. Czy na takim etapie postępowania jak spłacimy to zadłużenie (...)

Ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie

30.5.2006

Przedsiębiorstwo państwowe w 1991 r. sprzedało na mocy aktu notarialnego pawilon z prawem użytkowania wieczystego do gruntu, które wpisano do prowadzonej księgi wieczystej. Burmistrz pobierał opłatę na podstawie informacji przesyłanej użytkownikowi wieczystemu o wysokości tej opłaty, jednakże (...)

Prawo do zasiedzenia nieruchomości

30.5.2006

Moja Babcia dostała w 1935 roku w wyniku podziału własności po zmarłych rodzicach działkę siedliskową o pow. 16 arów oraz w innym miejscu działkę zalesioną o pow. ok. 1 ha. Dziadkowie zmarli w 1967 (Babcia) i w 1969 roku (Dziadek). W dokumentach prowadzonych przez różne w tym okresie urzędy (...)

Podwykonawca zagraniczny

30.5.2006

Polska firma budowlana wykonuje kontrakt krajowy i zamierza zlecić część robót podwykonawcy zagranicznemu - firmie z Ukrainy. W wyniku zawarcia takiego kontraktu fachowcy z Ukrainy wykonywać będą wydzieloną część prac na naszej budowie. Jaki warunki musza być spełnione aby legalnie taki (...)

Obowiązek podatkowy VAT przy umowie agencyjnej

30.5.2006

Na mocy zawartej umowy agencyjnej agent może potrącać swoje wynagrodzenie codziennie na bieżąco z należności otrzymanych od klientów swojego zleceniodawcy. W jakim terminie agent powinien wystawiać zleceniodawcy fakturę VAT z tytułu swojej prowizji? Czy może to być jedna zbiorcza faktura, (...)

Przepisy dotyczące kominka w domku letniskowym

30.5.2006

W drewnianym domku letniskowym został wyremontowany kominek. Wcześniejsza historia/ dokumentacja dotycząca tego kominka jest nieznana. Jakie są wymagania prawne dopuszczające kominek do użytku? Czy kominek musi mieć jakiś formalny "odbiór techniczny" albo jakiś inny papier? Czego może żądać (...)

Sprzedaż środka trwałego na rzecz osoby fizycznej.

30.5.2006

W 2004 roku zakupiłem samochód osobowy tzw. z kratką jako środek trwały w podmiocie gospodarczym, który prowadzę. W 2005 r. ww. samochód "ciężarowy" przekwalifikowałem na osobowy - dalej wykorzystywany do celów działalności gospodarczej. Obecnie chcę ten samochód (środek trwały) sprzedać. (...)

Użyczenie samochodu a ubezpieczenie OC

30.5.2006

Chcę wyjechać do krajów UE tj. Francja, Hiszpania i inne samochodem na wakacje. Jednak chciałbym pożyczyć na ten wyjazd samochód znajomych, gdyż jest lepszy i wygodniejszy. Chcąc jechać do innych krajów pożyczonym samochodem jakie należy posiadać dokumenty aby bez przeszkód i problemów (...)

Spółka cywilna z obywatelem niemieckim

30.5.2006

Zamierzam założyć spółkę cywilną z obywatelem niemieckim. Spółka ma być zarejestrowana w Polsce. Do Niemiec mamy wspólnie eksportować towary, które wytwarzam w Polsce w firmie, którą prowadzę wspólnie z żoną w formie spółki cywilnej. Jakie podatki zapłacę z tytułu działalności (...)

Zapis testamentowy a stwierdzenie nabycia spadku

29.5.2006

Na skutek przykrych zbiegów okoliczności zmarli w odstępie dwu miesięcy moja matka i teść. Spadkobiercami pozostałych po zmarłych mieszkań na podstawie notarialnych zapisów testamentowych są nasze córki (każda jedno z mieszkań). Oba mieszkania mają status: \"spółdzielcze własnościowe (...)

Umowa sprzedaży pawilonu

29.5.2006

Przedsiębiorstwo państwowe sprzedało kilku właścicielom pawilon handlowy na mocy aktu notarialnego. W akcie notarialnym wzmiankowano, że w cenie pawilonu zawierała się cena użytkowania wieczystego gruntów, jednakże żadnej umowy dotyczącej użytkowania wieczystego strony nie podpisały. Jaka (...)

Odpowiedzialność cywilna zarządu spółdzielni

29.5.2006

Firma uzyskała 2 lata temu tytuł wykonawczy przeciwko spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia nie ma majątku i obecnie nie prowadzi działalności. Czy można wystąpić z roszczeniem cywilnym przeciwko zarządowi spółdzielni? Czy można wystąpić z egzekucją przeciwko członkom spółdzielni, (...)

Związanie ofertą, odstąpienie od umwoy

29.5.2006

Podmiotami stosunku prawnego są dwie firmy. Nasza firma wysłała ofertę na kupno gadżetów reklamowych, po ustaleniu ich specyfikacji z firmą sprzedającą drogą mailową. Oficjalna oferta kupna, z określeniem ilości towaru, ceny, terminu realizacji, została wysłana faksem do firmy sprzedającej. (...)

Dokształcanie zleceniobiorcy

29.5.2006

Firma sfinansowała szkolenie dla osoby mającej ustalone prawo do emerytury, która wykonuje na rzecz firmy pracę na podstawie umowy zlecenie podpisanej na czas nieokreślony płatnej miesięcznie. Czy zleceniobiorca jest zobowiązany zapłacić od kwoty stanowiącej wartość szkolenia podatek dochodowy? (...)

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

28.5.2006

Syn przebywa od 4 miesiecy w Irlandii natomiast pracuje od 2 miesiecy a ma zamiar pozostac na stale. Płaci podatki w Irlandi a podobno powinien płacic podatki rownież i w Polsce, jest zameldowany w Polsce w moim mieszkaniu [własnosciowe] na stale. Jak należy uniknac podwójnego opodatkowania i czy (...)

Woda dla pracownika

27.5.2006

Nauczyciel pracujący na pełen etat głosem w szkole. Czy nauczyciel powinien być zaopatrzony w płyny np. wodę? Czy wynika to z przepisów bhp? Proszę o podstawę prawną.

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego

27.5.2006

Mój znajomy z którym nie wiąże mnie pokrewieństwo ani działalność gospodarcza posiada własny dom jednorodzinny. Mogę zamieszkać u niego na zasadzie umowy użyczenia pokrywając jedynie koszty eksploatacji użyczonej części nieruchomości. Czy w związku z podpisaniem umowy użyczenia pojawią (...)

Informacja na stronie www jako dowód w sprawie

26.5.2006

Firma umieszcza nieprawdziwą informację na swojej stronie www. Czyn ten może być zaskarżony z powództwa cywilnego. Jednak w każdej chwili informacja ta może zniknąć z witryny internetowej bez śladu. Śladem po tej szkodliwej informacji może być tzw zrzut ekranowy lub zapisanie pliku strony (...)

Certyfikat w zamówieniach publicznych

26.5.2006

Zamawiający wymaga, aby dostawca wykazał się posiadaniem certyfikatu zarzadzania jakoscią ISO oraz posiadał atest pZH na całe urzadzenie. Dostawca ma być wyłoniony na podstawie prowadzonego przetargu nieograniczonego. Moim jego wymóg jest niezgodny z art. 25 i chyba art. 30 ustawy o zamówieniach (...)

Opuszczenie mieszkania po podziale majątku

26.5.2006

Jeżeli jesteśmy po podziale majątku (dom) i spłacie należnej części byłemu współmałżonkowi to uważam, że były współmałżonek powinien się wyprowadzić. A co z pełnoletnim synem (26 - lat). Jeżeli nie chciałbym, żeby nadal on mieszkał ze mną bo np. będę się nosił z zamiarem (...)

Dochodzenie należności za ścieki

26.5.2006

Niedawno zbudowano na naszej ulicy kanalizację i płacimy rachunki za ścieki. Dotychczas firma korzystała z liczników wodociągów, ale wodociągi założyły nowe liczniki i zaplombowały, gdyż firma od ścieków korzystała z nich bezprawnie. Od 6 miesięcy nie przychodzą rachunki za ścieki. (...)

Powołanie zarządu na czas nieoznaczony

26.5.2006

Czy zapis w umowie o następującej treści: "zarząd zostaje powołany na czas nieokreślony" oznacza, że zgodnie z art. 202 ksh jego kadencja wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu? (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika