Archiwum porad prawnych Maj 2006

Prawo własności pracy dyplomowej

31.5.2006

Student pisze pracę dyplomową - licencjacką lub magisterską. Kto i w jakim zakresie ma prawo do tej pracy? Czy uczelnia, na której student pisze pracę (pod kierunkiem promotora), a następnie przystępuje do jej obrony, czy student - jako autor pracy? A może będzie to promotor, który czuwa nad (...)

Zatrzymanie samochodu w sprawie karnej

31.5.2006

Kupiłem rozbity samochód z komisu. Poniosłem duże koszty związane z jego naprawą. Przy zakupie sprawdzałem jego stan prawny. Dowód rejestracyjny i książka pojazdu nie zawierały żadnych wpisów, ponadto sprawdziłem jeszcze w rejestrze zastawów - samochód nie figurował tam jako przedmiot (...)

Kolejność zaspokajania odsetek w egzekucji

31.5.2006

Posiadam tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi, na którym zaznaczona jest kwota główna wierzytelności w wysokości 20 000 zł oraz odsetki umowne do dnia zapłaty w wysokości 2% miesięcznie. Do dnia dzisiejszego naliczone odsetki wynoszą ok. 8000 zł. Rozpocząłem egzekucję z wynagrodzenia (...)

Sprzedaż samochodu a podatek PCC i rejestracja

31.5.2006

Mam zamiar sprzedać samochód, który jest moją własnością. Czy w związku z tym ciąży na mnie obowiązek podatkowy? Kto ponosi koszty umowy? Gdzie mam zgłaszać fakt, że już nie jestem właścicielem auta? Czy obowiązują jakieś terminy związane z powyższym?

Zatajenie przychodów z tytułu najmu mieszkania

31.5.2006

Chciałbym wiedzieć jakiego rodzaju naruszenie prawa stanowi zatajenie przychodów z tytułu najmu mieszkania (przez jego właściciela) przed Urzędem Skarbowym. Pewna osoba przez kilka lat osiągała dodatkowe przychody z tytułu najmu mieszkania własnościowego, jednak nigdy tego faktu nie zgłaszała (...)

Wniesienie sprzeciwu po terminie

31.5.2006

Wniosłem sprzeciw od nakazu zapłaty do sądu rejonowego. Okazało się, że nie dotrzymałem terminu do jego wniesienia i sprzeciw wysłałem po terminie. Do postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu sąd dołączył informację o przysługującym mi prawie wniesienia zażalenia do sądu okręgowego. Czy (...)

Nazwa spółki cywilnej

31.5.2006

Założona została spółka cywilna i w urzędzie skarbowym nigdzie w nazwie nie zostały wpisane nazwiska. Natomiast na potwierdzeniach o nadaniu NIP i ze spółka jest płatnikiem Vat napisano: nazwa spółki, nazwisko1, nazwisko2. Proszę o wyjaśnienie czy musi być w nazwie spółki cywilnej nazwiska (...)

Przeniesienie praw głównego najemcy

31.5.2006

Jestem od 1988 roku zameldowana w komunalnym mieszkaniu, którego głównym najemcą był dziadek, ale po jego śmierci z mocy prawa moja babcia stała się głównym najemcą. Moja babcia ma 84 lata i potrzebuje opieki. Nadmieniam, iż nie stale przebywam w tym lokalu ze względu na charakter swojej (...)

Zbiór dokumentów a księga wieczysta

31.5.2006

Moja mama posiada Zaświadczenie z Wydziału Ksiąg Wieczystych, iż dokonano w tym czasie, kiedy zakupiła nieruchomość, zbioru dokumentów, gdzie wyszczególniono jej akt notarialny, na podstawie którego zawarła umowę kupna. Co to jest ten zbiór dokumentów i do czego może służyć?

Przekazanie programu do dalszego użyczenia

31.5.2006

Moja firma posiada prawa autorskie majątkowe do programu komputerowego, który służy do wykonywania danych usług. Aktualnie oddaliśmy w użyczenie ten program komputerowy (tzn. prawa autorskie majątkowe) drugiej firmie. Czy możliwa jest w takiej sytuacji cesja umowy o świadczenie usług z firmą, (...)

Cechy umowy użyczenia

31.5.2006

Firma oddała w użyczenie bazę danych wraz z oprogramowaniem stanowiącym całość. Czy zgodne z prawem byłoby gdyby dający w użyczenie wciąż pobierał opłaty za dostęp do bazy danych od innych użytkowników, a nie robiłby tego biorący w użyczenie? Przecież dający w użyczenie wciąż (...)

Delegacja zagraniczna zleceniobiorców

31.5.2006

Firma informatyczna X chce przyjąć na praktyki studenckie 2 studentów studiów dziennych na okres 1 - 2 miesięcy. Zatrudnienie będzie odbywać się na zasadzie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Studenci będą wykonywać pracę, która kwalifikuje się jako dzieło autorskie (stąd najprawdopodobniej (...)

Pożyczka udzielona spółce jawnej przez wspólników

30.5.2006

Właściciele spółki jawnej chcą ją dokapitalizować - zasilić. Wpłata ma mieć charakter zwrotny. W bilansie nie wystąpi ona w pasywach w pozycji fundusze własne, lecz w zobowiązaniach wobec udziałowców (rozliczenia z udziałowcami). Wpłaty wszystkich udziałowców będą równe. Czy taka (...)

Urlop częściowy

30.5.2006

Co to jest urlop częściowy? Czy urlop częściowy oznacza możliwość skorzystania z urlopu przez np. 2-4 godziny w ciągu dnia roboczego?

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

30.5.2006

Jesteśmy małżeństwem i prowadzimy działalność jako dwuosobowa spółka cywilna. Obecnie żona chce zrezygnować z działalności i przekazać mi udziały (10%) w ramach wspólnoty małżeńskiej, ja zaś mam kontynuować działalność na bazie dotychczasowego majątku firmy . Ponieważ będzie (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika