Archiwum porad prawnych Sierpień 2006

Brak pozytywnej opinii o podziale nieruchomości

31.8.2006

Strona zwróciła się z wnioskiem o podział nieruchomości zgodnie z warunkami określonym w decyzji o warunkach zabudowy. Gmina zaopiniowała negatywnie postanowieniem wstępny projekt podziału nieruchomości ze względu na brak planu i niezgodność wstępnego projektu podziału z warunkami określonymi (...)

Zaliczenie spłat

31.8.2006

Podpisana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego. Lokator zobowiązany jest na podstawie umowy najmu do uiszczania czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela (co razem daje kwotę x). Wpłaty dokonywane są przez lokatora przelewem bankowym lub osobiście w kasie administracji. Powstaje wątpliwość (...)

Odbywanie ćwiczeń wojskowych przez rezerwistę

31.8.2006

Odsłużyłem wojsko dawno temu, teraz jestem podoficerem rezerwy. Obecnie przebywam za granicą na stałe. Mam tu firmę i pozwolenie na pobyt. Wyjeżdżając z kraju nie dopełniłem obowiązku zgłoszenia wyjazdu za granicę powyżej 2 miesięcy druk E4 i E16 do WKU, bo o tym zupełnie nie wiedziałem. (...)

Zwrot kosztów partycypacji od TBS

31.8.2006

Wynajmuję mieszkanie w TBS. Regularnie je opłacam. Moja matka jest partycypantem, ale chce mieszkanie sprzedać, a ja wyprowadzić się z niego. Jak partycypant może pozbyć się mieszkania w TBS, odzyskując przy tym włożony wkład?

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

31.8.2006

Dwóch spadkobierców po jedynym udziałowcu spółki z o.o. otrzymali w drodze spadku po 50% udziałów. Nie dokonali jeszcze wpisu do KRS jako nowych udziałowców, ale podjęli uchwałę o powołaniu zarządu spółki. Czy mogą teraz sprzedać swoje udziały (jednemu nabywcy), jeśli nie wpisali (...)

Nieużywane konto bankowe

31.8.2006

Posiadałem w banku rachunek studencki, który został przekształcony w inne konto po zakończeniu studiów. O posiadaniu tego konta jakoś zapomniałem. Ostatnia wpłata na rachunek miała miejsce w styczniu 2004 r., ostatni wypłata w sierpniu 2004r. Aktualnie stan konta to debet w wysokości 45 zł. (...)

Adwokat z urzędu - pełnomocnictwo

31.8.2006

Pełnoletni mężczyzna jest chory psychicznie. Znajduje się pod opieką rodziców: także niepełnosprawnych. Mężczyzna ten został pozwany do sądu cywilnego o zapłatę jakiejś należności, której on nie zaciągnął. Rodzice napisali do sądu o niepełnosprawności syna - sąd przyznał im (...)

Pośrednictwo przy usługach medycznych

31.8.2006

Firma polska zamierza poszukiwać za granicami Polski klientów dla polskich klinik dentystycznych, lekarskich i pobierać za tę usługę prowizję. Jaką stawką VAT będzie opodatkowane to pośrednictwo?

Budowa studni - pozwolenie czy zgłoszenie

30.8.2006

Mam zamiar wybudować studnię wąskorurową na działce budowlanej w mieście, na której powstanie budynek jednorodzinny. Proszę o informację, kogo powinienem poinformować o budowie studni wąskorurowej (które urzędy, instytucje itp.)? Czy muszę złożyć wniosek na pozwolenie o budowę ww. studni? (...)

Dziedziczenie roszczenia o zachowek

30.8.2006

X wystąpił przeciwko swojej przyrodniej siostrze z roszczeniem o zapłatę kwoty z tytułu zachowku swojej matki, której był jedynym spadkobiercą. Stwierdził, że jego matka nie została powołana do dziedziczeniu po swoim mężu, ale nie zdążyła zrealizować swojego roszczenia o zachowek, gdyż (...)

Odwołanie cofnięcia pozwu

30.8.2006

W sądzie rodzinnym w wyniku emocji, zróżnicowane traktowanie przez Sąd stron wycofałem pozew (o zmniejszenie alimentów) w całości, ustnie. Jedna ze stron była nie obecna (matka małoletniego) druga wyraziła zgodę (pełnoletnia córka). Roszczenia są podzielone. Leczę się na depresję i (...)

Zwolnienie z VAT a sprzedaż lokalu użytkowego.

30.8.2006

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych i w lipcu 2006 roku zakupiłam od urzędu miasta lokal użytkowy "biuro", którego wcześniej byłam najemcą od 2002 roku, za kwotę 36 000 zł i wprowadziłam go do ewidencji środków trwałych. Lokal ten znajduje się w kamienicy, (...)

Świadczenia medyczne dla członka zarządu

30.8.2006

Spółka z o.o. zamierza wykupić pakiet roczny świadczeń medycznych dla członka zarządu, który nie jest pracownikiem firmy i który jednocześnie jest jej udziałowcem. Czy koszt takiego świadczenia będzie kosztem podatkowym dla spółki? Czy takie świadczenie jest przychodem dla członka zarządu (...)

Mediacja w procesie karnym

30.8.2006

Siedemnastolatek został zatrzymany pod zarzutem z art. 157 kk. Przyznał się do winy. Prokurator będzie wnioskował o 12 miesięczny dozór kuratora i 40 godzin prac społecznych w miesiącu. W chwili obecnej oskarżony nie otrzymał jeszcze postanowienia sądu. Czy na tym etapie i w tej sytuacji (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika