Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Sierpień 2006

Brak pozytywnej opinii o podziale nieruchomości

31.8.2006

Strona zwróciła się z wnioskiem o podział nieruchomości zgodnie z warunkami określonym w decyzji o warunkach zabudowy. Gmina zaopiniowała negatywnie postanowieniem wstępny projekt podziału nieruchomości ze względu na brak planu i niezgodność wstępnego projektu podziału z warunkami określonymi (...)

Zaliczenie spłat

31.8.2006

Podpisana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego. Lokator zobowiązany jest na podstawie umowy najmu do uiszczania czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela (co razem daje kwotę x). Wpłaty dokonywane są przez lokatora przelewem bankowym lub osobiście w kasie administracji. Powstaje wątpliwość (...)

Odbywanie ćwiczeń wojskowych przez rezerwistę

31.8.2006

Odsłużyłem wojsko dawno temu, teraz jestem podoficerem rezerwy. Obecnie przebywam za granicą na stałe. Mam tu firmę i pozwolenie na pobyt. Wyjeżdżając z kraju nie dopełniłem obowiązku zgłoszenia wyjazdu za granicę powyżej 2 miesięcy druk E4 i E16 do WKU, bo o tym zupełnie nie wiedziałem. (...)

Zwrot kosztów partycypacji od TBS

31.8.2006

Wynajmuję mieszkanie w TBS. Regularnie je opłacam. Moja matka jest partycypantem, ale chce mieszkanie sprzedać, a ja wyprowadzić się z niego. Jak partycypant może pozbyć się mieszkania w TBS, odzyskując przy tym włożony wkład?

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

31.8.2006

Dwóch spadkobierców po jedynym udziałowcu spółki z o.o. otrzymali w drodze spadku po 50% udziałów. Nie dokonali jeszcze wpisu do KRS jako nowych udziałowców, ale podjęli uchwałę o powołaniu zarządu spółki. Czy mogą teraz sprzedać swoje udziały (jednemu nabywcy), jeśli nie wpisali (...)

Nieużywane konto bankowe

31.8.2006

Posiadałem w banku rachunek studencki, który został przekształcony w inne konto po zakończeniu studiów. O posiadaniu tego konta jakoś zapomniałem. Ostatnia wpłata na rachunek miała miejsce w styczniu 2004 r., ostatni wypłata w sierpniu 2004r. Aktualnie stan konta to debet w wysokości 45 zł. (...)

Adwokat z urzędu - pełnomocnictwo

31.8.2006

Pełnoletni mężczyzna jest chory psychicznie. Znajduje się pod opieką rodziców: także niepełnosprawnych. Mężczyzna ten został pozwany do sądu cywilnego o zapłatę jakiejś należności, której on nie zaciągnął. Rodzice napisali do sądu o niepełnosprawności syna - sąd przyznał im (...)

Pośrednictwo przy usługach medycznych

31.8.2006

Firma polska zamierza poszukiwać za granicami Polski klientów dla polskich klinik dentystycznych, lekarskich i pobierać za tę usługę prowizję. Jaką stawką VAT będzie opodatkowane to pośrednictwo?

Budowa studni - pozwolenie czy zgłoszenie

30.8.2006

Mam zamiar wybudować studnię wąskorurową na działce budowlanej w mieście, na której powstanie budynek jednorodzinny. Proszę o informację, kogo powinienem poinformować o budowie studni wąskorurowej (które urzędy, instytucje itp.)? Czy muszę złożyć wniosek na pozwolenie o budowę ww. studni? (...)

Dziedziczenie roszczenia o zachowek

30.8.2006

X wystąpił przeciwko swojej przyrodniej siostrze z roszczeniem o zapłatę kwoty z tytułu zachowku swojej matki, której był jedynym spadkobiercą. Stwierdził, że jego matka nie została powołana do dziedziczeniu po swoim mężu, ale nie zdążyła zrealizować swojego roszczenia o zachowek, gdyż (...)

Odwołanie cofnięcia pozwu

30.8.2006

W sądzie rodzinnym w wyniku emocji, zróżnicowane traktowanie przez Sąd stron wycofałem pozew (o zmniejszenie alimentów) w całości, ustnie. Jedna ze stron była nie obecna (matka małoletniego) druga wyraziła zgodę (pełnoletnia córka). Roszczenia są podzielone. Leczę się na depresję i (...)

Zwolnienie z VAT a sprzedaż lokalu użytkowego.

30.8.2006

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych i w lipcu 2006 roku zakupiłam od urzędu miasta lokal użytkowy "biuro", którego wcześniej byłam najemcą od 2002 roku, za kwotę 36 000 zł i wprowadziłam go do ewidencji środków trwałych. Lokal ten znajduje się w kamienicy, (...)

Świadczenia medyczne dla członka zarządu

30.8.2006

Spółka z o.o. zamierza wykupić pakiet roczny świadczeń medycznych dla członka zarządu, który nie jest pracownikiem firmy i który jednocześnie jest jej udziałowcem. Czy koszt takiego świadczenia będzie kosztem podatkowym dla spółki? Czy takie świadczenie jest przychodem dla członka zarządu (...)

Mediacja w procesie karnym

30.8.2006

Siedemnastolatek został zatrzymany pod zarzutem z art. 157 kk. Przyznał się do winy. Prokurator będzie wnioskował o 12 miesięczny dozór kuratora i 40 godzin prac społecznych w miesiącu. W chwili obecnej oskarżony nie otrzymał jeszcze postanowienia sądu. Czy na tym etapie i w tej sytuacji (...)

Skutki niezapłacenia PCC

30.8.2006

Nie zapłaciłem podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki. Staram się unieważnić umowę. Jakie konsekwencje mogę ponieść w tej sytuacji?

Know-how a koszty uzyskania przychodu

30.8.2006

Spółka z o.o. podpisuje umowę o udostępnienie projektu (know-how). Zgodnie z umową, wypłacając kaucje zostaje właścicielem projektu. Zapłata za projekt zgodnie z umową została rozłożona na 20 lat. Spółka zamierza wnieść projekt do kapitału spółki aportem. Czy jest możliwe w tej (...)

Umowa zlecenie z firmą zagraniczną

30.8.2006

Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania formularzy do urzędów. Osoba ta prowadzi działalność gospodarczą w zbliżonym zakresie, tak więc doliczy dochody (...)

Sprawozdania o zużytym sprzęcie elektronicznym

30.8.2006

Firma sprowadzająca od producenta z Niemiec poniżej 10 sztuk części sprzętu elektronicznego w roku. Czy firma podlega obowiązkom wynikającym z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (składanie sprawozdań, opłaty, umowa z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego)? (...)

Sprostowanie i uzupełnienie protokołu

29.8.2006

Sprawa cywilna. Jako uczestnik postępowania złożyłem wniosek o sprostowanie i uzupełnienie protokołu. Sąd wezwał mnie o sprecyzowanie w terminie 7 dni wniosku poprzez precyzyjne podanie słów, których domagam się wpisania do protokołu i w którym miejscu, pod rygorem oddalenia wniosku. Problem (...)

Nakaz europejski- wyrok TK

29.8.2006

Czy aktualnie przepisy dotyczace europejskiego nazazu aresztowania są obowiązujące? Jakie orzeczenia w tej materii zostały wydane przez TK? Na czym polega zastosowanie instytucji europejskiego nakzau aresztowania i w jakim stosunku pozostaje ona do ekstradycji?

Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

29.8.2006

Rodzice darują swojej córce i swojemu zięciowi pieniądze z przeznaczeniem na mieszkanie. Dotyczy kwoty zwolnionej z podatku. Jeden darczyńca: 1. Czy każdy z rodziców może przekazać na mieszkanie swojej córce kwotę 9.637 zł, czyli czy córka może tą drogą otrzymać kwotę 19.274 zł (...)

Życzenia opublikowane w prasie a koszty firmy.

29.8.2006

Z okazji jublileuszu istnienia firmy klienta, spółka zamieściła w miesięczniku branżowym życzenia urodzinowe dla klienta o treści: "Serdeczene życzenia z okazji 15 urodzin dla Klienta XXXX składają pracownicy firmy YYYYY. Czy jest to koszt uzyskania przychodu? Czy można odliczyć podatek (...)

Dodatkowe zajęcie pracownika urzędu skarbowego

28.8.2006

Pracownik pobliskiego urzędu skarbowego, prowadzi dokumentację (książki przychodu i rozchodu) jednego z miejscowych sklepów. Czy wolno świadczyć tego rodzaju usługi pracownikom US? Czy jest to regulowane przepisami prawa?

Odmowa wyłączenia urzędnika z postępowania

28.8.2006

Prowadzę spór z sąsiadem o niezgodną z prawem inwestycję na sąsiedniej nieruchomości. Powiatowy INB chroni inwestora (są "po imieniu" nawet w trakcie oficjalnej kontroli) przez poświadczenia nieprawdy w trakcie kontroli ww. inwestycji. W tej sprawie złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (...)

Pierwszeństwo dla dzierżawcy

28.8.2006

Nieruchomość (grunt) stanowi własność Urzędu Miasta. Grunt był w dzierżawie i płacono za niego czynsz. Na gruncie tym postawiono (za zgodą) budynek. Teraz Urząd chce sprzedać grunt. Wycenił grunt i budynek na nim stojący. Grunt wystawiono do sprzedaży w ramach przetargu. Czy osoba, która (...)

Zrzeczenie się alimentów na rzecz dziecka

28.8.2006

Wystąpiłem z pozwem o zmniejszenie alimentów na dzieci do kwoty 50 zł, uzasadniając swe żądanie tym, że jestem na zasiłku dla bezrobotnych. Powodem utraty pracy były rozpowiadane wśród współpracowników, zmyślone przez moją żonę plotki. Sytuacja żony jest wyjątkowo korzystna. Wprawdzie (...)

Reklamacja akumulatora

28.8.2006

Niecałe 2 lata temu kupiłem akumulator (z 2 letnią gwarancją) na fakturę, z przeznaczeniem na samochód będący środkiem trwałym firmy. Akumulator jest wadliwy i chcę go oddać w zamian za zwrot pieniędzy. Czy fakt, że kupiłem akumulator na firmę ma znaczenie przy reklamacjach? Jakie warunki (...)

Odpowiedzialność za uszkodzenie ciała

28.8.2006

Kilka dni temu jechałam na rowerze. Aby uniknąć uderzenia gałęzią w twarz, odbiłam kierownicą w lewo i niechcący zaczepiłam o rower Pana, który jechał z naprzeciwka. Pan spadł i uszkodził sobie rękę. Ja również obiłam plecy i nogi. Zaproponowałam Panu, że opatrzę w domu jego rękę. (...)

Zwrot kosztów dla świadka - postępowanie cywilne

28.8.2006

Kolejny raz zostałam wezwana przez sąd do złożenia zeznań w charakterze świadka. W jaki sposób mogę prosić o zwrot kosztów podróży? Do kogo mam się zgłosić i w jakiej formie prosić o zwrot?

Udział w przetargu wójta, burmistrza, prezydenta

28.8.2006

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami brak jest ograniczeń dotyczących nabywania nieruchomości przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast, które te nieruchomości zbywają. Czy w związku z tym włodarze miast i miasteczek mogą na zasadach powołanej na wstępie (...)

Podwyżka czynszu w lokalu użytkowym

25.8.2006

Została zawarta umowa najmu lokalu użytkowego pomiędzy przedsiębiorcami na czas określony. W umowie nie określono czy czynsz może ulec zmianie. Wynajmujący, na podstawie art. 685 o podwyższaniu czynszu, wypowiedział dotychczasową wysokość czynszu zachowując termin ustawowy. Najemca nie (...)

Wykluczenie wspólnika ze spółki partnerskiej

25.8.2006

Wspólnicy, partnerzy spółki partnerskiej podjęli decyzję o wykluczeniu jednego z partnerów uchwałą wspólników w trakcie trwania spółki. Czy wspólnik, który ma podlegać wyłączeniu, ma prawo do oddania głosu w sprawie wyłączenia, czy też jest wyłączony od głosowania w tej kwestii?

Pełnomocnictwo procesowe od osoby za granicą

25.8.2006

Spadkobierca mieszka w Niemczech, sprawa będzie w Polsce. Mam dla spadkobiercy załatwić wszystkie formalności. Potrzebuję pełnomocnictwa dla adwokata, którego znalazłam. Jak powinno brzmieć pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy dla adwokata w Polsce udzielone przez spadkobiercę mieszkającego (...)

Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP

25.8.2006

Firma szkoleniowa chce przeprowadzać szkolenia BHP dla firm. Posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej PKD 80.42.B. Jakie powinna spełniać warunki, wpisy, aby przeprowadzać szkolenia wstępne, okresowe, dla służby BHP (dla robotników, pracowników administracyjno - biurowych, kierowników, (...)

Zameldowanie czasowe a umowa najmu mieszkania

25.8.2006

Posiadam do wynajęcia mieszkanie. Osoby, które będą najmować mieszkanie zamierzam zameldować tymczasowo np. na 6 miesięcy. Jeżeli najemca mieszkania nie będzie przestrzegał umowy np. zalegał z płatnościami, to czy będę mógł prawnie nakazać opuścić mu mieszkanie przed terminem zakończenia (...)

Doręczenie pisma pod nieobecność adresata

24.8.2006

Złożyłem do sądu wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem, jednak wyjeżdżam na wakacje i możliwe jest że wyrok zostanie przysłany podczas mojej trzytygodniowej nieobecności. Po odebraniu wyroku zaczyna biec termin do wniesienia apelacji. Czy nieodebrany wyrok może być traktowany jak ze skutkiem (...)

Przekształcenie firmy jednoosobowej w s.c.

24.8.2006

Prowadzę działalność jako osoba fizyczna (jednoosobowo), na zasadach ogólnych, KPiR, zatrudniam 10 pracowników, posiadam halę, kilkanaście pojazdów, sprzęt budowlany, koparki. Chciałbym przekształcić obecną firmę jednoosobową w spółkę cywilną z dwoma dodatkowym wspólnikami, którzy (...)

Organ właściwy w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

24.8.2006

Z dniem 01.09.2006 r. obowiązek wypłat świadczeń rodzinnych i dodatków do nich przejmują gminy. Nasz pracownik pobiera w naszym zakładzie zasiłek pielęgnacyjny na siebie (umiarkowany stopień niepełnosprawności powstały przed 18-tym rokiem życia). Kto będzie miał obowiązek wypłaty samego (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika