Archiwum porad prawnych Czerwiec 2006

Ogrodzenie terenu budowy

30.6.2006

Czy przystępując do budowy domu jednorodzinnego muszę mieć pozwolenie na wzniesienie (wybudowanie) tymczasowego ogrodzenia okalającego teren budowy? Jestem przekonany co do konieczności uzyskania takiego pozwolenia w przypadku budowy stałego ogrodzenia, natomiast nie wiem jak postąpić w przypadku (...)

Prawo do spadku po kuzynce

30.6.2006

Jestem jedynym dzieckiem mojego ojca, brata mojej ciotki, która była matką mojej kuzynki. Mój zmarły ojciec i zmarła ciotka byli rodzeństwem. Kuzynka zmarła jako bezdzietna wdowa nie posiadała też rodzeństwa. Jestem jedynym żyjącym krewnym kuzynki (spadkodawczyni). Kuzynka nie zostawiła (...)

Wypowiedzenie najmu z powodu zaległości w czynszu

30.6.2006

Jestem właścicielem budynków mieszkalnych po byłym PGR (mam akt własności). Budynki te musiałem przejąć wraz z lokatorami, od których pobieram czynsz. Jeden z lokatorów jest w zwłoce w zapłacie czynszu od 1.12.2005r. Upomnienia ustne nie dały rezultatu. W dniu 25.05.2006 zostało wysłane (...)

Przestępstwo kazirodztwa

30.6.2006

Starsza kobieta (ok. 74 lat) mieszka z synem (ok. 50 lat), który jest alkoholikiem. Kobieta, znajdując się w miejscu publicznym np. sklepie i głównie kiedy jest sama, opowiada do sprzedawczyni, że syn kładzie się z nią do łóżka, że ją dotyka w intymne miejsca. O innych szczegółach nic (...)

Brak odsetek od kosztów sądowych w nakazie zapłaty

30.6.2006

W nakazie zapłaty sąd nie zasądził odsetek od kosztów sądowych. Czy należą się w tym wypadku odsetki mimo ich braku w wyroku? Czy jest możliwe złożenie wniosku o zmianę wyroku? Proszę o przytoczenie przepisów prawa.

Ochrona przedemerytalna nauczyciela mianowanego

30.6.2006

Pytanie dotyczy wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi mianowanemu, kobiecie w związku ze zmianami organizacyjnymi w pracy szkoły. Mam 57 lat i posiadam staż pracy - 30 lat. Czy przysługuje mi ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 Kp?

Nazwa przedsiębiorcy a jego imię i nazwisko

30.6.2006

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Otrzymałem do podpisania dwie umowy współpracy z innymi firmami (spółki z o.o.). W pierwszej umowie figurują następujące dane: nazwa mojej firmy, adres, mój NIP i REGON. Brakuje natomiast mojego imienia i nazwiska. W zamian pojawia (...)

Zgoda na założenie telewizji kablowej

29.6.2006

Jako właściciel kamienicy (ok. 40 mieszkań) udzieliłem pisemnej zgody operatorowi telewizji kablowej na założenie instalacji doprowadzającej sygnał do poszczególnych mieszkań. Jako właściciel nie poniosłem w związku z tym żadnych kosztów. Nie posiadam żadnej umowy z operatorem. W dniu (...)

Obowiązek naprawienia szkody - określenie terminu

29.6.2006

Byłem osobą pokrzywdzoną w sprawie karnej. Sąd wydał wyrok, który skazał sprawcę na 6 miesięcy ograniczenia wolności oraz obowiązek naprawienia szkody. Niestety, nie napisał w wyroku, w jakim terminie szkoda ta ma zostać naprawiona. Ja teraz będę czekał na naprawienie szkody, której (...)

Zgoda na sprzedaż alkoholu w lokalu wspólnoty

29.6.2006

Posiadam lokal handlowy, który jest częścią kamienicy. Aby uzyskać koncesję na sprzedaż win w sklepie mieszczącym się w lokalu potrzebna jest zgoda wspólnoty mieszkaniowej w/w kamienicy. W kamienicy znajduje się 9 wyodrębnionych lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową. Wszyscy lokatorzy (...)

Wypożyczenie pracownika innej firmie

29.6.2006

Pracownik jednej firmy zatrudniony na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej typowo usługowej na rzecz osób trzecich przez kilka miesięcy faktycznie wykonuje innego rodzaju pracę dla innej firmy (organizowanie a obecnie już pośredniczenie w obrocie paliwami). Wynagrodzenie otrzymuje z macierzystego (...)

Wkłady w spółce partnerskiej

28.6.2006

W styczniu br. przez dwóch partnerów została zawiązana spółka partnerska. Każdy z partnerów wniósł wkład o tej samej wartości, ponadto w umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego zapisane jest, iż każdy z nich uczestniczy w zyskach i stratach spółki w częściach równych. (...)

Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania

28.6.2006

W nawiązaniu do pytania z dnia 08.05.2006 r. dotyczącego odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania informuję, że podnoszone przez pozwanych zarzuty dotyczą zeznań powódki składanych w trybie art. 304 kpc, tj. po pouczeniu zeznającego przez sąd o odpowiedzialności karnej za składanie (...)

Wniosek o wyłączenie prowadzącego postępowanie

28.6.2006

Mój pracownik złożył na mnie doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Zupełnie przypadkowo byłam świadkiem rozmowy telefonicznej (komórka) prowadzonej przez tego właśnie pracownika, a asesorem prokuratury prowadzącym postępowanie przeciwko mnie. Dopiero teraz jednak (po około dwóch miesiącach (...)

Witryny w lokalu usługowym

28.6.2006

Otrzymaliśmy od Spółdzielni lokal usługowy - 37 m2 na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Lokal ma wejście od ulicy i dużą witrynę. Okazało się, że witryna jest zamontowana na stałe i jedyna możliwość wietrzenia to otwieranie drzwi. Czy witryna nie powinna mieć (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika