Archiwum porad prawnych Październik 2006

Podwyższenie wkładów wspólników w spółce jawnej

31.10.2006

Wspólnicy spółki jawnej zamierzają zmienić skład osobowy spółki poprzez przyjęcie do spółki nowych wspólników. Nowoprzyjmowani wspólnicy zamierzają wnieść wkład w formie pieniężnej. Przy okazji jeden z obecnych wspólników chce podwyższyć swój wkład jaki posiada w spółce. Przy (...)

Oprocentowanie według stopy redyskonta weksli

31.10.2006

Mamy zawartą umowę sprzedaży z Urzędem Miasta w 2001 r z której wynika - zadłużenie z tytułu wykupu gruntu rozłożone jest na dziesięć lat suma będzie spłacana w 10 ratach równych corocznie, przy czym raty te podlegać będą corocznie oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej (...)

Rozpoczęcie terminu przedawnienia

31.10.2006

Spółce z o.o. została udzielona pożyczka gotówkowa przez udziałowców z zakreślonym terminem spłaty w ciągu 12 miesięcy. W jakim terminie w/w pożyczka ulega przedawnieniu i nie może być windykowana przez udziałowców i czy termin ten liczony jest od dnia podpisania umowy, czy też od dnia (...)

Postępowanie egzekucyjne a termin przedawnienia

31.10.2006

Każdorazowe zastosowanie środka egzekucyjnego powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Czy wszczęcie postępowania egzekucyjnego powoduje zawieszenie terminu przedawnienia, czy po prostu musi być zastosowany konkretny środek egzekucyjny w ramach tego postępowania, żeby owo zawieszenie (...)

Zaskarżenie postanowienia

31.10.2006

Będę składał zażalenie na postanowienie sądu o podziale majątku wspólnego. Do takiego postępowania stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu apelacyjnym. Czy powinienem opłacić zażalenie tak jak opłaca się apelację? Czy powinienem zażądać uzasadnienia postanowienia, zanim złożę (...)

Zmiana składu osobowego w spółce cywilnej

31.10.2006

W spółce cywilnej jest dwóch wspólników (obydwaj po 50% udziałów). Kapitał spółki wynosi 500.000zł. Celem transakcji jest wykupienie udziałów jednego ze wspólników przez osobę 3 (oczywiście za zgodą wspólników). W jaki sposób możliwe jest wykupienie jednego z udziałowców tak, (...)

Zwrot kosztów procesu przy cofnięciu pozwu

31.10.2006

Nasza firma wystąpiła z pozwem o wydanie nakazu zapłaty przeciwko dłużnikowi. W trakcie sprawy okazało się, że dłużnikowi przyznano adwokata z urzędu z uwagi na chorobę psychiczną. Przed rozprawą cofnęliśmy pozew. Otrzymaliśmy postanowienie sądu, gdzie sąd zasądził od nas zwrot kosztów (...)

Nieprawdziwe oświadczenie o wpłacie kapitału

30.10.2006

Zarząd spółki z o.o. oświadczył nieprawdę związaną z wpłatą przez wspólników spółki kapitału zakładowego. Czterech wspólników miało wpłacić każdy po 20 tys zł. W rzeczywistości każdy z nich wpłacił tylko po 15 tys. zł. Umówiono się, że reszta zostanie wpłacona w terminie (...)

Zakaz działalności konkurencyjnej w spółce z o.o.

30.10.2006

Posiadam udziały w spółce z o.o. zajmującej się (niestety, ma to odzwierciedlenie tylko w akcie notarialnym i KRS) produkcją estru. Zainwestowałam sporo gotówki, a efektów nie widać. W związku z nieprofesjonalnym działaniem zarówno prezesa zarządu, jak i rady nadzorczej naszej spółki, (...)

Warunki i zasady wydania kopii aktu oskarżenia

30.10.2006

Mój były mąż jest opiekunem ustawowym mojego niepełnoletniego syna. Przeciwko niemu toczy się sprawa karna w sądzie o wyłudzenie pieniędzy, wytoczona przez prokuraturę. Nie znam szczegółów tej sprawy i chciałabym się dowiedzieć, jaki charakter ma oskarżenie i co grozi mojemu byłemu (...)

Obowiązek zaspokojenia potrzeb rodziny

30.10.2006

Współmałżonek w postępowaniu rozwodowym chce złożyć wniosek o zaspokojenie potrzeb rodziny. Nie wiem, czym to się różni od obowiązku alimentacyjnego. Czy i jakie rodzi to dodatkowe dolegliwości? Czym się różnią alimenty od obowiązku zaspokojenia potrzeb rodziny?

Import sprzętu komputerowego (myszki) z USA

30.10.2006

Rozważam możliwość zamówienia znaczącej ilości sprzętu komputerowego z USA (praktycznie same myszki komputerowe). Nie prowadzę jednak żadnej działalności gospodarczej, zamówienie byłoby więc adresowane do osoby prywatnej. Podkreślam, że jest to znacząca liczba myszek (kilkaset sztuk, (...)

Wycena przedsiębiorstwa upadłego

30.10.2006

Po ogłoszeniu upadłości poprzez likwidację majątku upadłego syndyk ogłosił przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości z określoną kwotą wywoławczą w wysokości złożonej mu oferty. Jako zainteresowanemu tym przetargiem syndyk w ramach okazania przedmiotu przetargu okazał (...)

Wokanda a ochrona danych osobowych

29.10.2006

Wokandy są wywieszane na drzwiach sal i/lub w tablicach poszczególnych wydziałów sądów. Pewnego dnia spisując informację z wokandy zostałem "okrzyczany" przez Panią z sekretariatu, że nie wolno. Czy każdy może mieć do nich dostęp? A nawet idąc dalej korzystać z ich treści w pracach (...)

Odszkodowanie za prawa autorskie

29.10.2006

Sąd przyznał mi odszkodowanie między innymi za przywłaszczenie praw autorskich do moich opracowań wykonanych jako wykładowca wyższej uczelni (PWSZ) wraz z odsetkami. Czy mogę od otrzymanej kwoty wraz z odsetkami odjąć koszta uzyskania przychodu w wysokości 50%, a od pozostałych 50% zapłacić (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika