Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Styczeń 2006

Zwrot nakładów a podział majątku po rozwodzie

31.1.2006

Rok temu został orzeczony rozwód bez orzekania o winie. Nie dokonano podziału majątku. Chcę wnieść sprawę o zwrot nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty. W opinii prawnej e-prawnika przeczytałem, iż zasadą jest zwrot nakładów przy podziale umownym lub sądowym majątku wspólnego. (...)

Wiarygodność świadka

31.1.2006

Czy może być powołana na świadka osoba i czy będzie to wiarygodny świadek, który jechał w samochodzie biorącym udział w kolizji drogowej? Kolizja nastąpiła z samochodem służbowym, a świadek jest członkiem załogi użytkującej ten samochód.

Nadanie biegu apelacji

31.1.2006

Sąd Okręgowy w Wydziale Karnym Odwoławczym wydał postanowienie uchylające zaskarżone zarządzenie o odmowie przyjęcia apelacji od wyroku SR. Nakazał przekazanie sprawy Przewodniczącemu Wydziału celem nadania biegu apelacji. Co to znaczy " nadać bieg apelacji"? Jakie są obowiązki i terminy (...)

Spis z natury w księgach

31.1.2006

Czy w rachunku zysków i strat ustalających wynik finansowy za dany rok podatkowy (podatki osoba fizyczna, księgi rachunkowe) bierze się również pod uwagę różnicę remanentów, tj. remanent początkowy i końcowy - zwiększający lub zmniejszający dochód z działalności gospodarczej?

Wykreślenie z rejestru podatnika VAT UE

31.1.2006

Czy istnieje jakiś tryb pozbawienia podatnika numeru NIP EU? Będąc na kontrakcie zagranicznym, dostałem pismo do domu, że przestałem być podatnikiem VAT EU. Co to oznacza w praktyce dla mnie, czy nie mogę już wystawiać faktur VAT EU? Czy podatek VAT zapłacony w Polsce, ale na roboty wykonane (...)

Testament a mieszkanie

31.1.2006

Przedmiotem sprawy jest mieszkanie w blokach należące w tej chwili do wspólnoty mieszkaniowej. Mieszkanie należy do mojej mamy, która oprócz mnie ma jeszcze troje dzieci. Siostra mieszka z mamą w w/w mieszkaniu z rodziną. Nie wiem czy to jest istotne, ale mężem siostry jest Egipcjanin. Jest (...)

Wybór urzędu skarbowego?

30.1.2006

Jeśli się dokonało wymeldowania i nie jest się nigdzie zameldowanym, a przebywa się w różnych częściach Polski, jaki urząd skarbowy jest właściwy, gdzie opłacać podatek dochodowy?

Pomost na bagnie a pozwolenie wodnoprawne

30.1.2006

Jestem dzierżawcą jeziora. Moja nieruchomość przylega do brzegu tego jeziora, jednak nie mam bezpośredniego dostępu do otwartej wody, ponieważ cały brzeg pokryty jest kilkudziesięciometrowej szerokości głębokim bagnem. Bagno to znajduje się (w sensie geodezyjnym) poza linią brzegową jeziora (...)

Opłata legalizacyjna

30.1.2006

W 1998 roku kupiłem siedlisko z nowowybudowaną, murowaną stodołą. Stodoła była ukończona, ale nie miała zamontowanych 4-ech przejazdowych wrót, które, nie licząc słupów, tworzyły dwie dłuższe ściany stodoły. W 2000 r. stodoła została skrócona o jedne wrota, a otwory wrót zostały (...)

Refakturowanie kosztów na najemcę a ryczałt

30.1.2006

Zawarłam umowę najmu mieszkania. Należny z tego tytułu podatek opłacam ryczałtem. W umowie jest jasno określone, że czynsz najmu w ustalonej kwocie najemca płaci mi, a oprócz tego zobowiązany jest do samodzielnego opłacania rachunków od dostawców mediów oraz opłat związanych z administracją (...)

Dokumentowanie kosztów przejazdu w delegacji

30.1.2006

Czy konieczne jest (jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej) dokumentowanie wydatków związanych z podróżą służbową- chodzi mi tylko i wyłącznie o to czy jest uzasadnienie prawne dla praktyki załączania do delegacji biletów autobusowych oraz tramwajowych?

Nagrywanie posiedzenia sądowego

30.1.2006

Jestem stroną w sprawie karnej - pomówienie o pobicie. Z uwagi na brak świadków zdarzenia, dowodów typu obdukcja lekarska itp. wniosłem o możliwość rejestracji posiedzenia dyktafonem - druga strona złośliwie mnie pomawia i chce mieć dowody fałszywych oświadczeń dla sądu. Wiadomo, nie (...)

Wydanie paszportu

30.1.2006

Skończyła mi się ważność paszportu. Gdzie mogę go odnowić i z jakimi się to wiąże kosztami? Na jak długo wydany zostanie nowy paszport?

Publikowanie o ogłoszeniu upadłości

30.1.2006

Czy istnieje publiczna i łatwo dostępna informacja o postępowaniach upadłościowych? Jak najszybciej mogę sprawdzić, czy przeciwko innemu przedsiębiorcy nie toczy się takie postępowanie?

Udokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym

30.1.2006

Pracownik otrzymał nagrodę jubileuszową 25 lecia pracy w październiku 2004 r. W styczniu 2006 r. przedłożył wniosek i oświadczenie ze od 03.1970 (od 16 roku życia) do 09.1979 r. (ukończenia studiów) był zameldowany w gospodarstwie rolnym rodziców i wnosi o zaliczenie tego okresu do stażu (...)

Krajowy Rejestr Karny a wykroczenie

30.1.2006

Czy osoba uznana przez sąd za winną wykroczenia z art. 65 § 2 kodeksu wykroczeń w związku z art. 78 ust. 4 prawa o ruchu drogowym ma się uważać za osobę karaną i na pytanie w ankiecie o karalność odpowiadać pozytywnie, czy może się uważać za osobę nie karaną sądownie?

Udostępnianie prywatnych numerów telefonicznych

30.1.2006

Kierownik danej jednostki organizacyjnej poprosił o prywatne nr telefoniczne swoich pracowników. Argumentował to tym, że w niektórych sytuacjach będzie ich potrzebował do skontaktowania się z pracownikiem. Na liście tej jest imię, nazwisko i nr telefonu pracownika. Jednak w niektórych przypadkach (...)

Jawne ogłoszenie wyroku

30.1.2006

Jakie osoby mogą być obecne przy ogłoszeniu wyroku w sądzie? Czy w imieniu strony może udać się osoba nie będąca pełnomocnikiem strony?

Przestawienie pieca kaflowego

30.1.2006

Mieszkam w kamienicy na mocy decyzji Wydziału Lokalowego z lat 60-tych. Właścicielem kamienicy jest osoba prywatna. Obecnie niezbędny jest remont pieca kaflowego - jest on bowiem niesprawny, z roku na rok coraz słabiej grzeje i nie spełnia swoich funkcji - w mieszkaniu jest po prostu zimno. Czy (...)

Najem lokalu użytkowego poza działalnością

30.1.2006

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług. Jako przedmiot działalności nie mam wymienionego wynajmowania nieruchomości. Płacę podatek liniowy 19%. Jestem podatnikiem podatku VAT. Posiadam wspólnie z bratem (prywatnie) nieruchomość - lokal użytkowy. Chciałbym (...)

Podatek od nieruchomości przy współwłasności

29.1.2006

Współwłaściciele nieruchomości (spółka kapitałowa, spółka osobowa, osoby fizyczne) nie mogą się porozumieć, który z nich ma złożyć, zgodnie z wymogami U.M. w Poznaniu, deklarację na cały należny podatek od nieruchomości. Sytuacja wynika z powstania zaległości w tym podatku za okres (...)

Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej

28.1.2006

Pracowałem w wojsku przez 7 lat. Następnie leczyłem się psychiatrycznie na depresję i nerwicę. Jeżeli złożę wypowiedzenie w pracy, czy przy zwolnieniu zachowam wszystkie należności związane z zwolnieniem żołnierza zawodowego?

Wykreślenie kar z Krajowego Rejestru Karnego

27.1.2006

Jaki musi minąć okres, aby można było na własną prośbę zażądać wykreślenia z Krajowego Rejestru Karnego? Chodzi mianowicie o wyroki z kodeksu karno skarbowego, a także o wyroki kodeksu karnego, gdzie kary podlegały zawieszeniu na określony okres.

Właściwość sądu w sprawie o alimenty

27.1.2006

Czy prawidłowym jest procedura w której proces o alimenty odbywa się w sądzie właściwym dla zameldowania żony (zameldowała tam również dziecko po urodzeniu i nigdy tam nie mieszkali) ale niewłaściwym dla ich miejsca zamieszkania? Czy może być tak, że sprawa toczy się w sądzie, który (...)

Zaskarżenie wyroku po latach

27.1.2006

W październiku 2000 roku wydano zaocznie wyrok o zapłatę. Czy jest możliwość po sześciu latach, tj. w 2006 roku, wstrzymać egzekucje komorniczą? Czy istnieje prawna możliwość zaskarżenia wyroku po tylu latach? Sprawa dotyczyła przeniesienia praw do dzierżawy gruntów i opłatami z tym (...)

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty

27.1.2006

Małżeństwo rozwodzi się po 35 latach. Jeden z małżonków ma już nową rodzinę i dziecko. Drugi ze względu na wiek i stan zdrowia ma trudności z zapewnieniem sobie utrzymania. Oboje są zgodni, aby rozwód przeprowadzić szybko i spokojnie, bez orzekania o winie. Małżonek odchodzący jest (...)

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

27.1.2006

Jestem właścicielem firmy zajmującej się sprzedażą pojazdów ciężarowych i osobowych i eksportem poza granice UE. Dużo pojazdów sprzedaję obywatelom Ukrainy. Poniższe pytania zostały zasygnalizowane przez klienta, który spotkał się z wymienioną poniżej sytuacją. W związku z tym jak (...)

Udzielenie podlicencji

27.1.2006

Mam następujący problem, interesuje mnie zakup tzw. contentu czyli zdjęć i filmów o tematyce erotyczne, porno i pochodnych. Zamierzam zawrzeć umowę z firmą z Kanady. Czy taka umowa z podpisem oraz sam rachunek sprawia, iż będę 100% legalny? I w 100% stwierdza legalność posiadanych przeze (...)

Sprawozdanie finansowe spółki jawnej

27.1.2006

Jesteśmy spółką jawną od 2001 r. prowadzącą KPiR. Dostaliśmy "Postanowienie Sądu Rejonowego KRS o wszczęciu postępowania o złożenie rocznego sprawozdania finansowego za 2004 r. prawidłowo wypełnionego formularza KRS-Z30, sprawozdania Zarządu z działalności za 2004 r. w terminie 7(!) (...)

Pełnomocnictwo procesowe - egzekucja

27.1.2006

Czy jako wykazany w aktach sprawy pełnomocnik procesowy strony (wierzyciela) otrzymawszy tytuł wykonawczy obejmujący nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności wydany przez Sąd i kierując powyższy nakaz do egzekucji komorniczej, jestem zobowiązany po raz drugi przedłożyć u komornika opłacone (...)

Czasowe zaprzestanie wynajmu lokalu a amortyzacja

27.1.2006

Czy wynajmujący może wliczać w koszty najmu mieszkania amortyzację, kiedy będzie wynajmował to mieszkanie w różnych terminach, np. od 15.II.2006 r. do 30.VII.2006 r., przerwa w wynajmie do 12.X.2006 r., po czym znowu zacznie wynajmować mieszkanie. Czy w ten sposób będzie mógł wliczać w (...)

Umowa o dzieło w siedzibie firmy zlecającej

27.1.2006

Czy osoba wykonująca dzieło na podstawie umowy o dzieło z firmą może wykonywać to dzieło w siedzibie firmy zlecającej? Dzieło polegać będzie na pozyskaniu klientów na szkolenia poprzez telemarketing, za każdego pozyskanego klienta osoba wykonująca dzieło otrzymywać będzie 15 zł.

Zmiana miejsca prowadzenia działalności a karta

27.1.2006

Czy zmiana miejsca prowadzenia działalności powodująca zmianę właściwości urzędu skarbowego skutkuje obowiązkiem złożenia ponownego wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej? Z przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wniosek (...)

Brak pozwolenia na użytkowanie obiektu

27.1.2006

Art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego stanowi, że organ nadzoru budowlanego, w wypadku przystąpienia do użytkowania obiektu bez wymaganego pozwolenia lub zawiadomienia o zakończeniu budowy, wymierza wysoka karę. Przepis ten został wprowadzony w życie z dniem 1 stycznia 2005r. nowelą Prawa budowlanego (...)

Faktury od zagranicznego kontrahenta

27.1.2006

Prowadzę działalność gospodarczą. Dosyć często kupuję oprogramowanie czy szablony graficzne przez Internet płacąc kartą kredytową, w krajach UE, USA jak i innych (np. Korea). Produkty te nie podlegają ocleniu, nie wymagany jest SAD, gdyż fizycznie nie przechodzą przez granicę, są pobierane (...)

Naruszenie własności nieruchomości

26.1.2006

W 2003 roku Urząd Gminy wykupił grunt u sąsiada a następnie zbudował na nim ścieżkę dla pieszych od drogi asfaltowej (publicznej) do mojej działki. Następnie od mojej działki po gruncie gminnym aż do drogi asfaltowej. W efekcie korzystający ze ścieżki przechodzą przez moją działkę (...)

Inny tytuł prawny do lokalu

26.1.2006

Kobieta jest właścicielką mieszkania, nie mieszka jednak w nim i obecnie przebywa za granicą. Udzieliła notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa swojemu synowi do zakupu na jej rzecz dowolnego lokalu mieszkalnego, w tym do zawierania umów przedwstępnych sprzedaży, umów przyrzeczonych, zarządu (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika