Archiwum porad prawnych Lipiec 2006

Opłaty za używanie lokalu

31.7.2006

Art. 11 ust.2 pkt.2 stanowi, że gdy lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty (...)

Nakłady a prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

31.7.2006

Nawiązując do udzielonej odpowiedzi odnośnie pytania pt. "Podstawy unieważnienia testamentu" z dnia 28.07.2006, chciałabym się dowiedzieć w jakiej formie tzn. czy wniosku czy pozwu można żądać zwrotu wydatków dotyczących remontu domu, zakładając że pismo to będzie kierowane do sądu, (...)

Prawo do zamieszkania

31.7.2006

Żona ma przyznane prawo do mieszkania komunalnego - zostało przyznane w trakcie małżeństwa. Nie mieszkaliśmy tam jednak. Teraz jestem w trakcie rozwodu Żona tam się wyprowadziła. Mnie tam nie wpuszcza. Chciałbym jednak tam zamieszkać. W umowie jest wyraźnie określone, że mam prawo do wspólnego (...)

Ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego

31.7.2006

Pracodawca od blisko 10 lat wypłacał ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, wykazując to w poz. "ryczałt samoch." listy płac. Pozycja ta stanowiła do tej pory istotny składnik wynagrodzenia miesięcznego pracownika. W związku z rozbudową floty pojazdów służbowych (...)

Legitymacja procesowa

31.7.2006

Proszę o podanie definicji "legitymacji procesowej biernej" i " legitymacji procesowej czynnej".

Wynagrodzenia lekarza stażysty

31.7.2006

Czy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.03.2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 57 poz. 553) reguluje wynagrodzenie lekarza stażysty? Jaka jest podstawa prawna wynagrodzenia lekarza odbywającego staż podyplomowy?

Związanie sądu karnego orzeczeniem innego sądu

31.7.2006

Zgodnie z art. 365 k.p.c., k. p. k. określa w jakim zakresie orzeczenie sądu cywilnego nie wiąże sądu w postępowaniu karnym. Jaki jest zakres związania sądu sądu w postępowaniu karnym orzeczeniem sądu cywilnego, a czego nie dotyczy związanie?

Zakres prawa pracy

31.7.2006

Oprócz kodeksu pracy istnieją inne ustawy, czy akty prawne niższego rzędu, odnoszące się warunków świadczenia pracy, wynagrodzenia za pracę itp. Czy pojęcie "prawo pracy" zawiera art. 32j ustawy o zakładach opieki zdrowotnej? Jaki jest zakres terminu "prawo pracy"?

Przymus adwokacki przed ETPCz

31.7.2006

Czy w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu istnieje obowiązek reprezentowania przez adwokata, lub radcę prawnego ?

Kasacja w postępowaniu karnym

31.7.2006

Sąd Rejonowy wydał wyrok uniewinniający w sprawie karnej z art. 286 kk, a następnie Sąd Apelacyjny podtrzymał ten wyrok. Ja jako pokrzywdzony a zarazem oskarżyciel posiłkowy wnosiłem apelacje do Sądu nadrzędnego, podobnie wnosił apelację prokurator wnoszący na początku procesu akt oskarżenia. (...)

Zażalenie na postanowienie o poręczeniu

31.7.2006

Prokuratura Rejonowa przedstawiała zarzuty dla dwojga podejrzanych i nakazała wpłacenie poręczenia w kwocie ok. 7% w stosunku do kwoty oszustwa a jednocześnie zaboru. Czy to symboliczne poręczenie mozna zaskarżyć poprzez zażalenie lub wnosić by to poręczenie było na poziomie zagarniętego (...)

Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich

31.7.2006

Producent fotowydruków zaoferował mi sprzedaż swoich wyrobów, jednak nie dysponuje on prawami autorskimi na piśmie, do zdjęć na bazie, których powstały wydruki. Nie mam w związku z tym pewności, że takowe prawa sprzedawca posiada, choć on sam zapewnia, że tak jest. Czy mam obowiązek weryfikacji (...)

Dochodzenie odsetek z weksla

31.7.2006

Dłużnik wypisał weksel i zapomniał o wpisaniu wysokości odsetek. Dłużnik wypisał więc drugi weksel pamiętając o odsetkach. Złożyłem pozew o zapłatę z weksla w trybie nakazowym i przez pomyłkę dołączyłem weksel bez odsetek. Sąd wzywa mnie do wykazania podstawy dochodzenia odsetek (...)

Klasyfikacja sporządzania deklaracji Intrastat

31.7.2006

Nasza firma sporządza deklaracje Intrastat dla firmy z siedzibą na Cyprze, ale również (oprócz cypryjskiej) z polską rejestracją VAT. Czy usługa ta będzie zaliczona do usług rachunkowo-księgowych i w związku z art. 27 ust. 4 ustawy o VAT nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT w Polsce, (...)

Sanepid w gospodarstwie agroturystyczny

31.7.2006

Rolnik posiadający powyżej 1 ha powierzchni ziemi ornej prowadzi dodatkowo nieopodatkowaną działalność agroturystyczną. Czy może być kontrolowany przez sanepid i w jakiej materii?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika