Archiwum porad prawnych Listopad 2006

Kontrola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

30.11.2006

Robiąc na złość pracodawcy pracownica poszła na zwolnienie lekarskie do dn. 30.11.2006 (zwolnienie 7 dni). Umowa o pracę zawarta jest na czas określony na 2 lata do 31.12.2007, bez możliwości 2-tygodniowego wypowiedzenia. Najprawdopodobniej będzie przedłużać zwolnienie chorobowe (w ocenie (...)

Dział uzupełniający spadku

30.11.2006

Chcę złożyć wniosek do sądu o dział spadku po mamie (wcześniej nie było sprawy spadkowej). Jest dwóch spadkobierców, ja i moja siostra. Wiem, że muszę w piśmie wskazać całą masę spadkową i jej wartość i zaproponować jej podział. Co należy zrobić, jeżeli po zakończeniu sądowej (...)

Zgoda wspólnoty na roboty budowlane

30.11.2006

Zamierzam przekształcić lokal mieszkalny na użytkowy. Mieszkanie jest moją własnością, należymy do wspólnoty mieszkaniowej. Uzyskana została zgoda w formie uchwały członków wspólnoty na przekształcenie z lokalu mieszkalnego na użytkowy. Czy konieczna jest zgoda wspólnoty na: 1. wybicie (...)

Link do strony internetowej a prawa autorskie

29.11.2006

Posiadam własną stronę internetową, która będzie wykorzystywana w przyszłości w związku z działalnością Spółki. Na powyższej stronie internetowej zamieszczam wiele informacji, jak również linki do innych stron internetowych. Ostatnio zauważyłem, że na stronie Sejmu RP, do której (...)

Zwrot wniosku a uiszczona opłata

29.11.2006

Złożyłem do KRS wniosek o zmianę udziałów na skutek umowy sprzedaży udziałów. Wniosek został zwrócony, ponieważ źle został sporządzony i było brak oświadczeń wspólników o rezygnacji z prawa pierwokupu. Jednak uiściłem opłatę sądową 650 zł za wpis ogłoszenia do Monitora i opłatę. (...)

Umowa zawarta z przyszłym członkiem zarządu

29.11.2006

W 2003 roku spółka z o.o. zawarła umowę o świadczenie usług z podwykonawcą- osobą prowadzącą działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - w imieniu spółki umowę podpisał członek zarządu (zarząd jednoosobowy). W 2006 roku (w czasie trwania tej (...)

Dostęp administratora do skrzynek pocztowych

28.11.2006

W naszym osiedlu mamy skrzynki pocztowe starego typu. Listonosz otwiera wszystkie boksy i od tyłu wrzuca korespondencję. Od jakiegoś czasu wielu osobom giną różne listy, w tym i listy z banku ze stanem kont, które są wysyłane zwykłą pocztą. Ostatnio zorientowaliśmy się, że administrator (...)

Cesja wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

28.11.2006

30.10.2006 roku Sąd wydał postanowienie o upadłości z możliwością zawarcia układu spółce akcyjnej. Zarząd spółki pracuje nad układem. Wierzyciel upadłej spółki pismem z dnia 17.11.2006 roku (do spółki wpłynęło 23.11.2006 roku) powiadomił upadłą spółkę o dokonaniu przelewu (...)

Zaspokajanie potrzeb rodziny

28.11.2006

Sąd zasądził alimenty na dwoje dzieci w rodzinie nie rozwiedzionej. Jednakże mąż, który ma płacić te alimenty, stwierdził, iż żadnych alimentów i tak płacić nie będzie. Jak można wyegzekwować te alimenty, jeśli faktycznie tych alimentów płacić nie będzie? Czy jest możliwość (...)

Opłata sądowa od pozwu zbiorowego

28.11.2006

Zamierzam wraz z innymi pracownikami pozwać pracodawcę o to samo roszczenie. Zmierzamy do tego by, np. 50 pracowników reprezentował przed sądem jeden profesjonalny pełnomocnik. Wartość przedmiotu sporu na jednego pracownika wynosi ok. 20.000 zł. Wartość przedmiotu sporu dla 50 pracowników (...)

Działalność w zakresie inwestowania pieniędzy

28.11.2006

Zostały powierzone mi pewne środki pieniężne w celu inwestowania przez okres ok. 5 lat. Proszę o wskazówki, w jaki sposób mam zgłosić (wyjaśnić) tę sytuację przed urzędem skarbowym? Czy muszę zakładać działalność gospodarczą, aby móc realizować taką działalność, czy możliwe (...)

Zmiana prezesa zarządu w spółce z o.o.

28.11.2006

Do tej pory w spółce z o.o. jedyny wspólnik był jednocześnie prezesem jednoosobowego zarządu. Teraz w spółce z o.o. zmieni się prezes zarządu, zarząd będzie nadal jednoosobowy. Jakie formalności trzeba wypełnić? Jakie konkretnie dokumenty należy złożyć do KRS?

Opodatkowanie zwróconego zadatku

28.11.2006

Sprzedający nie wywiązał się z zawartej (pomiędzy osobami fizycznymi) umowy. Kupujący wystąpił o zwrot wpłaconego zadatku. Zadatek został zwrócony w podwójnej wysokości. Czy zwrócony w podwójnej wysokości zadatek stanowi przychód i podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?

Niezgodność towaru z umową

27.11.2006

15.06.2005 roku umarła moja Kochana mama. Zamówiłam wykonanie nagrobka. Umowa nie była zawarta na piśmie, na istnienie zobowiązania mam jednak dowody. Są to: dowód wpłaty zadatku na dzień 08.05.06r. oraz dowód wpłaty na dzień wykonania nagrobka. W sierpniu-niespełna dwa miesiące po postawieniu (...)

Określenie udziału lokalu w części wspólnej

27.11.2006

Każdy lokal we wspólnocie mieszkaniowej ma do wyłącznego używania przypisaną piwnicę. Obecnie Wspólnota określa udział w części wspólnej danego lokalu tylko poprzez powierzchnię samego lokalu. Ale część właścicieli lokali uważa, że prawidłowym sposobem na określenie udziału w (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika