Archiwum artykułów Kwiecień 2006

Jakie są sposoby ustanowienia odrębnej własności lokalu?

30.4.2006

Ustanowienie konstrukcji odrębnej własności lokali uzasadnione jest uniezależnieniem wykonywania prawa do lokalu od spółdzielni, a także możliwością tworzenia odrębnej własności w niewielkich, dotychczas jednorodzinnych domkach. Jednym z ograniczeń możności ustanawiania odrębnej (...)

Opodatkowanie usług naukowo-badawczych VAT-em

28.4.2006

W niedawnym piśmie Ministerstwo Finansów odniosło się do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług podatkiem od towarów i usług. W niniejszym opracowaniu przedstawiono tezy tego pisma. Według niego, gdy usługa naukowo-badawcza jest realizowana na zlecenie (...)

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

26.4.2006

Zakres zadań jednostek samorządu terytorialnego obejmuje: zadania własne - określone w ustawach kompetencyjnych i w ustawach szczególnych - oraz zadania zlecone, należące do zakresu administracji rządowej. Między jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli (gminami, (...)

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

11.4.2006

Samorząd terytorialny jest formą organizacji społeczności lokalnych powołaną do kierowania i zarządzania sprawami publicznymi w interesie mieszkańców. Do istotnych cech samorządu zaliczyć należy to, że: przepisy prawa powinny zagwarantować określonym grupom społecznym i wyłonionym (...)

Kontrola administracji

4.4.2006

Administracja publiczna, będąc władzą, winna całym swym bytem i działalnością opierać się na obowiązującym prawie. Kontrola oznacza badanie zgodności stanu istniejącego ze stanem postulowanym, ustalenie zasięgu i przyczyn rozbieżności oraz przekazanie wyników tego ustalenia, a (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika