Archiwum porad prawnych Kwiecień 2006

Odrzucenie spadku - koszty postępowania

30.4.2006

W lutym bieżącego roku zmarła moja matka - nie zostawiła testamentu. Ja i moja siostra jesteśmy najbliższymi spadkobiercami. Czy mojemu mężowi należy się jakaś część spadku? Jeżeli tak, to jaka? Chcę zrzec się praw do spadku po rodzicach na rzecz mojej siostry. Czy mój mąż, jeżeli (...)

Dzierżawa lub użytkowanie udziałów

28.4.2006

Mam udziały w spółce z o.o. Zastanawiam się nad możliwością zawarcia z moim znajomym umowy dzierżawy bądź ustanowienia użytkowania tych udziałów. Czy możliwe jest zawarcie umowy dzierżawy udziałów w spółce z o.o.? W jakiej formie powinna zostać zawarta taka umowa? Do czego będzie (...)

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

28.4.2006

Znajoma pracowała w firmie jako handlowiec. W zakresie jej obowiązków była m.in. dbałość o powierzony samochód i niezwłoczne (w ciągu doby) informowanie pracodawcy o "uszkodzeniu, kradzieży bądź innym zdarzeniu dotyczącym samochodu". Na czas zwolnienia lekarskiego samochód użytkowany (...)

Charakter prawny opinii

28.4.2006

Organ wydał opinię, która nie jest ani postanowieniem ani decyzją. Opinia ta pomija obowiązujący, istotny dla sprawy przepis i jest dokumentem, na podstawie którego prowadzone jest postępowanie administracyjne, w którym wkrótce zostanie wydana decyzja sprzeczna z tym pominiętym przepisem. (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

28.4.2006

Organ nadzoru budowlanego zobowiązał mnie do dostarczenia dokumentacji wymaganej do legalizacji samowoli budowlanej. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane powinienem dostarczyć tę dokumentację w określonym terminie. Dokumentacji tej dostarczyć w terminie nie mogę, ponieważ uzyskanie jednej z opinii (...)

Wypis z aktu notarialnego w procedurze legalizacji

28.4.2006

Organ nadzoru budowlanego, prowadząc postępowanie z zawiadomienia sąsiada o mojej samowoli polegającej na rozebraniu drewnianej szopy, ściągnął z biura notarialnego mój akt notarialny, w którym są nieistotne dla sprawy szczegóły, w tym cena zakupu, a nawet informacje o tym, że matka poprzedniego (...)

Wniesienie opłaty za podział wspólnego majątku

28.4.2006

Mam separację zasądzoną prawomocnym wyrokiem. Chcę złożyć pozew o rozwód. Wiem, że terminy są odległe. Na razie nie mam jeszcze adwokata, który będzie reprezentował mnie przed sądem. Zależy mi na czasie. Czy mogę sam wnieść do Sądu pozew podając pewne argumenty, ale przed rozprawą (...)

opodatkowanie podatkiem VAT usług elektronicznych

28.4.2006

Nasza firma chce świadczyć usługi tworzenia stron internetowych dla firm ze Stanów Zjednoczonych. Czy dla opodatkowania nie w Polsce lecz przez nabywcę usługi ma znaczenie czy nabywca poda nam swój numer identyfikacji podatkowej w USA? Kto jest zobowiązany do rozliczenia VAT w sytuacji jeśli (...)

Spłaty w ramach działu spadku

28.4.2006

Dziedziczymy z małoletnim bratem po ojcu po 50% 2 nieruchomości. Wstępnie zgodziłem się, że brat pozostaje w nieruchomości o wyższej wartości. Wiąże się to ze spłatą pieniężną różnicy pomiędzy nieruchomościami dla mnie. I powiedzmy, że mamy już wyrok sądu dzielący spadek na pół. (...)

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

28.4.2006

Ojciec pozostawił środki pieniężne na rachunkach bankowych, dziedziczymy z bratem po 50%. Niestety nie wiemy, w którym banku. W jakiej formie i kiedy można rozpocząć poszukiwanie tych środków? Czy bank ma obowiązek odpowiedzieć na pismo jednego ze spadkobierców? Czy od zgromadzonych środków (...)

Odszkodowanie za zniszczenie mieszkania

28.4.2006

Osoba X jest Najemcą lokalu mieszkalnego wynajmowanego od Gminy. Część mieszkania uległa spaleniu od pozostawionej w gniazdku ładowarki do telefonu. Ekspertyza stwierdza, iż pozostawienie ładowarki w gniazdku nie naruszyło żadnych z obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (trudno więc (...)

Pozwanie spadkobierców

28.4.2006

Jestem wierzycielem spadkodawcy. Wnoszę o zabezpieczenie spadku. Jeśli wniosę o zabezpieczenie spadku po zmarłym, który był moim dłużnikiem, przez spisanie i oddanie pod dozór majątku ruchomego i nieruchomości, należących do spadku i o zlecenie komornikowi wykonania postanowienia o zabezpieczeniu (...)

Zapoznanie się ze sprawozdaniami złożonymi do KRS

28.4.2006

W analizie konkurencyjności chcę porównać obroty konkurencji. Podobno takie dane muszą być raportowane do KRS. Na podstawie jakich regulacji KRS ma obowiązek udzielania tych informacji? Jakiego typu informacje trzeba mieć, żeby otrzymać informacje np. o rocznych obrotach danej spółki (np.: (...)

Zniesienie służebności

27.4.2006

W toczącym się procesie o zniesienie służebności prawo wskazania alternatywnych możliwości ustanowienia służebności (drogi koniecznej) przysługuje jedynie wnioskodawcy czy wszystkim uczestnikom procesu? W moim przypadku właściciele działek władnących podali na komisji własne warianty, (...)

Zrzeczenie się alimentów

27.4.2006

Matka dwójki dzieci ma zasądzone wysokie alimenty i po uprawomocnieniu wyroku wyszło na jaw, że wyrok został oparty na fałszywych danych, które przedstawiła matka powódek. W tej chwili grozi jej oskarżanie o składanie fałszywych zeznań i dlatego w strachu o swój los złożyła wniosek w (...)

Cofnięcie pozwu o alimenty

27.4.2006

Matka dwójki małoletnich dzieci miała zasądzone wysokie alimenty od byłego małżonka, ponieważ nie wpływały one w wystarczającej wysokości wystąpiła o zasądzenie ich od rodziców byłego męża, w wyniku niechlujności sądu orzekającego wyrok był korzystny dla powódki. Sąd Okręgowy (...)

Interwenient uboczny

27.4.2006

Kto to jest interwenient uboczny, kto nim może zostać, jaka jest jego rola podczas rozprawy i w procesie?

Zażalenie na zarządzenie połączenia spraw

27.4.2006

Czy połączenie dwóch rozpraw toczących się między tymi samymi stronami, tzn. włączenie drugiej do toczącej się już pierwszej, to zmiana trybu postępowania i czy na takie rozwiązanie (niby zarządzenie, strony nie były o tym wcześniej powiadomione, poinformowane) przysługuje zażalenie? (...)

Doręczanie pism stronie posiadającej pełnomocnika

27.4.2006

Tylko na ostatniej z czterech rozpraw miałam pełnomocnika - radcę prawnego. Został ustanowiony tylko na tę jedną rozprawę, kończącą postępowanie w tej instancji. Taka jest treść udzielonego pełnomocnictwa. Wyrok zapadł w części dla mnie korzystny, a od reszty chcę się odwołać. Pan (...)

Cofnięcie pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia

27.4.2006

Na rozprawie w sądzie pracy dochodziłam różnych roszczeń. Sędzia zapytał - Po co pani świadectwo pracy, skoro domaga się pani przywrócenia do pracy? W efekcie cofnęłam powództwo w tym zakresie, ze zrzeczeniem się roszczenia. Sąd pouczył mnie o skutkach prawnych zrzeczenia się roszczenia, (...)

Opodatkowanie zbycia świadectw udziałowych

27.4.2006

Czy istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego ze sprzedaży świadectw udziałowych wymienialnych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych zakupionych przed dniem 1 stycznia 2004 roku, a zbytych w 2005 r.? Zgodnie z art. 19 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku (...)

Budowa niezgodna ze zgłoszeniem

27.4.2006

Dokonane zostało zgłoszenie budowy budynku gospodarczego w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. W trakcie budowy zgłoszonego budynku gospodarczego samowolnie dobudowano do budynku ubikację suchą ustawioną na nieskanalizowanym dole kloacznym. Czy popełniona samowola budowlana polegająca (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika