Ochrona danych osobowych pracownika

Pytanie:

Czy umowa o pracę, jako integralna część akt osobowych, podlega również ustawie o ochronie danych osobowych? Czy oprócz pracodawcy, pracownika (a więc stron umowy) oraz organów kontrolnych (np. PIP) okazania umowy pomiędzy mną a moim pracownikiem może domagać się inny duży podmiot gospodarczy, od którego jestem zależna? Komu bezwzględnie można odmówić okazania umowy o pracę pomiędzy mną a moim pracownikiem?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.3.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ochrona danych osobowych pracownika

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Z całą pewnością dane zawarte w umowie o pracę kwalifikują się do tej kategorii, dlatego też nie ma Pani obowiązku ujawniać innemu podmiotowi gospodarczego umowy o pracę zawartej ze swoim pracownikiem. Będzie miała tu zastosowanie ustawa o ochronie danych osobowych, gdyż art. 22 [1] kodeksu pracy w paragrafie 5 stanowi, iż w zakresie nieuregulowanym w tym artykule do danych osobowych, o których mowa w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: