Odbiorca danych

Pytanie:

"Czy do odbiorców danych wg ustawy o ochronie danych osobowych zaliczymy osoby, które mogą uzyskać informacje o danej osobie na podstawie upoważnienia, pełnomocnictwa?"

Odpowiedź prawnika: Odbiorca danych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez odbiorcę danych  rozumie się każdego, komu udostępnia się dane osobowe, z wyłączeniem:  

  • osoby, której dane dotyczą,  
  • osoby upoważnionej do przetwarzania danych,  
  • przedstawiciela, o którym mowa w art. 31 a – czyli przedstawiciela administratora w  przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim Rzeczypospolitej Polskiej.
  • podmiotu, o którym mowa w art. 31 ustawy,   czyli podmiotu posiadającego upoważnienie udzielone przez administratora danych (w drodze umowy zawartej na piśmie) do przetwarzanie danych,
  • organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika