Pozbawienie wolności a zameldowanie

Pytanie:

W jakim miejscu powinna być zameldowana osoba pozbawiona wolności?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.4.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pozbawienie wolności a zameldowanie

Orzecznictwo analizowało również sytuacje osoby przebywającej w zakładzie karnym, gdzie stwierdzono: „Niesporna w sprawie jest okoliczność, że skarżący opuścił dotychczasowe miejsce zamieszkania w związku z aresztowaniem i pobytem w zakładach karnych. Jak wyżej wywiedziono, pojęcie pobytu stałego tworzą dwie przesłanki -nie tylko faktyczne przebywanie, ale i wola stałego przebywania w określonym miejscu. (…) Pozbawienie wolności i umieszczenie np. w zakładzie karnym czy też areszcie śledczym, rodzi obowiązek zameldowania na pobyt czasowy osoby pozbawionej wolności w miejscu odosobnienia, niezależnie od czasokresu pobytu w tym miejscu (art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy).

Fakt pozbawienia wolności nie stanowi natomiast ustawowej przesłanki do wymeldowania z pobytu stałego, mimo że w czasie odosobnienia osoba pozbawiona wolności nie zamieszkuje w lokalu stanowiącym jej miejsce stałego pobytu.”

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wymeldowanie pełnoletniego dziecka.

3.11.2019 przez: T18553

problem z synem

3.6.2018 przez: dorotawl

Zameldowanie

22.2.2018 przez: -