Przedawnienie karalności przestępstwa kradzieży

Pytanie:

Po jakim czasie sprawa o kradzież ulega przedawnieniu? Czy jest to zależne od jakichś czynników?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie karalności przestępstwa kradzieży

W prawie karnym może mieć miejsce przedawnienie ścigania, wyrokowania i wykonywania kary.

Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

  • 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
  • 20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
  • 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
  • 5 - gdy czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 3 lat,
  • 3 - gdy czyn jest zagrożony karą ograniczenia wolności lub grzywną.

Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

Porady prawne

Jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.

Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do pięciu lat. Jeżeli kradzież jest mniejszej wagi, grozi za nią kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Zależnie więc od tego, czy kradzież jest mniejszej wagi czy nie, przedawnienie nastąpi po 10 albo 5 latach.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne