Sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych

Pytanie:

"Jeśli w przeszłości wyraziłem zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, to czy teraz mogę wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania? Czy muszę, to umotywować?"

Odpowiedź prawnika: Sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: 

  1. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,  
  2. wniesienia, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,  
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

Żądania wyrażone w pkt. 2 i 3 są dopuszczalne jeśli przetwarzanie danych dotyczy sytuacji, gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego oraz jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika