VAT na koncerty rockowe

Pytanie:

"Osoba prowadząca firmę jednoosobową zamierza dać koncert rockowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jaką stawką VAT opodatkowana jest tego rodzaju działalność?"

Odpowiedź prawnika: VAT na koncerty rockowe

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), ze zwolnienia z podatku korzystają usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 11 tego załącznika wymieniono usługi związane z kulturą w tym również usługi twórców i artystów w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania z wyłączeniem między innymi wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego.

Zgodnie z interpretacjami organów skarbowych (por. postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygn. PZ/415-132/05; postanowienie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygn. PP/443-22/05), ze zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT na podstawie ww. przepisu korzystać będzie również wykonanie koncertu na zlecenie kontrahenta zewnętrznego, gdyż jest to sprzedaż usługi kulturalnej, a nie sprzedaż biletów wstępu. Powyższe zwolnienie nie obejmuje natomiast wstępu na koncert stąd ma ono zastosowanie do wykonawcy tylko w przypadku, jeśli nie pobiera on opłat za wstęp na koncert (opłaty te może pobierać inny podmiot - organizator koncertu).

Warto tu zauważyć, iż 1)” (przypis w zał. nr 4) – czyli zastrzeżenie dla możliwości korzystania ze zwolnienia, które dotąd dotyczyło jedynie usług sportowych, od 1 czerwca 2005 r. rozszerzono również na wszystkie usługi rekreacyjne. W związku z tym obecnie przedmiotowe zwolnienie z VAT dotyczy wyłącznie usług związanych ze sportem i rekreacją świadczonych przez podmioty, które nie mają na celu systematycznego dążenia do osiągnięcia zysków (tj. w zasadzie nie przedsiębiorcy), zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

Odnośnie stawki VAT na sprzedaż biletów na koncert, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 (w opisanym przypadku zastrzeżenia nie mają zastosowania). W poz. 156 załącznika nr 3 wymienione zostały m. in. usługi rozrywkowe pozostałe - wyłącznie wstęp na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego klasyfikowane wg PKWiU 92.31.2.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika