Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Sierpień 2007

Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy

31.8.2007

Zatrudniam pracownika młodocianego od 01.09.2006 r. ( nauka zawodu). Jest to umowa na czas nieokreślony. Pracownik wystąpił dzisiaj o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z powodów osobistych. Przychyliłem się do prośby pracownika młodocianego. Pracownik jest obecnie w pierwszej (...)

Założenie księgi wieczystej po nabyciu spadku

31.8.2007

Jest trzech spadkobierców. Sprawa spadkowa zakończyła się. Jest wyrok. Równy podział na trzy części. Dwóch spadkobierców złożyło już zeznania. Trzeci zwleka mimo ponagleń Urzędu Skarbowego. Tych dwóch spadkobierców nie może się udać do notariusza póki nie otrzyma zaświadczenia (...)

Najem mieszkania dla pracownika

31.8.2007

Pracownik zatrudniony w spółce ma stałe miejsce zamieszkania i zameldowania poza miastem, gdzie działa spółka. Firma wynajmuje dla niego mieszkanie w mieście siedziby firmy w kamienicy, gdzie oprócz tego znajdują się inne mieszkania. Nie jest to hotel robotniczy. Firma płaci za wynajem mieszkania (...)

Sprzedaż udziałów a zamknięcie ksiąg

31.8.2007

Sp. z o.o. ma siedzibę w Polsce. Zarząd stanowią 2 osoby (Francuzi), nie mieszkające w Polsce. Udziały 50/50. Te same dwie osoby mają Sp. z o.o. w Luxemburgu i udziały też 50/50. Spółka z Luxemburga chce kupić udziały Sp. z o.o. polskiej. Czy kupienie 100% udziałów Sp. z o.o. polskiej wiąże (...)

Zgłoszenie prywatnego budynku w działalności

30.8.2007

Prowadzę działalność gospodarczą (sklep z artykułami metalowymi), pow. sklepu ma 70 m2, sklep znajduje się w centrum miasta; pow. magazynowa ww. sklepu jest bardzo mała i 70 % zapasów magazynowych przechowuję w prywatnym budynku gospodarczym we własnym domu. Czy w takim przypadku muszę zgłaszać (...)

Uprawnienia do prowadzenia skutera-motorowera

30.8.2007

Moja córka kupiła się skuter-motorower o pojemności silnika 49cm3. Córka ubezpieczyła sobie skuter –motorower, zarejestrowała go sobie na siebie. Sprzedawca poinformował córkę, że nie musi mieć żadnych uprawnień do prowadzenia skutera-motorowera. Moja córka ma 21-lat - jest pełnoletnia. (...)

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

30.8.2007

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Dyrektor firmy w ramach zwykłego zarządu załatwia wszystkie sprawy w urzędach działając na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego u notariusza. Każdorazowo starostwo wymaga pełnomocnictwa i opłaty 17 zł za posługiwanie się nim przez (...)

"Odpłatna" umowa użyczenia

30.8.2007

Jestem dyrektorem instytucji i zatrudniam na umowę o dzieło grafika komputerowego, który przygotowuje dla mojej instytucji projekty. Ponieważ grafik chce w trakcie pracy korzystać z laptopa będącego własnością mojej firmy zamierzam z nim zawrzeć umowę użyczenia. Czy odpłatnością za użyczenie (...)

Testament bez prawa własności

30.8.2007

Nieruchomość gdzie mieszka babcia według ksiąg dawnych jest własnością jej ojca. Babcia nie przeprowadziła postępowania spadkowego. Czy jeśli babcia napisałaby w takiej sytuacji testament to ma on jakąś wartość?

Alimenty gdy dziecko jest pod opieką zobowiązanego

30.8.2007

Mam zasadzone alimenty na dziecko, rozwód bez orzeczenia o winie. Dziecko na okres wakacji znajduje się pod moją opieką, pełny miesiąc lub pełne dwa miesiące. Czy w takiej sytuacji obowiązek alimentacyjny w czasie gdy dziecko przebywa pod moją opieką istnieje?

Prokurent jako nabywca udziałów dla spółki

30.8.2007

Uprzejmie proszę o informację czy prokurent (prokura samoistna) spółki akcyjnej może nabyć w jej imieniu w formie aktu notarialnego udziały w spółce z o.o.? Czy prokura samoistna musi być udzielona w formie aktu notarialnego i czy musi być w pisana w KRS?

wystąpienie wspólnika ze spólki cywilnej

30.8.2007

W ubiegłym roku przystąpiłam do spółki z dwoma wspólnikami. nasze wkłady w umowie spółki wynosiły po 1.000 zł, przy czym każdy ze wspólników wniósł inne wkłady pieniężne jako pożyczkę dla spółki. W umowie było zapisane, że ja posiadam 50% a pozostali wspólnicy po 25% udziału (...)

Składniki wynagrodzenia

30.8.2007

Mam do przedstawienia w pracy przedstawiłam zaświadczenie o dochodach z banku celem wypełnienia i przedstawienia do kredytu. Ma ono tytuł "zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości dochodów". Poniżej znajduje się rubryka "przeciętne wynagrodzenie miesięczne z ostatnich 3/6 miesięcy (...)

Cechy notatki służbowej

30.8.2007

W urzędzie lokalnej administracji sporządzono notatkę służbową. Wyliczono w notatce uczestników spotkania, jednakże nie określono ról uczestników np. występował tam urzędnik, opracowujący merytorycznie sprawę budowlaną w urzędzie, a będący jednocześnie stroną w sporze będącym (...)

Wznowienie starej sprawy spadkowej

30.8.2007

W latach 1983 do 1987 miała miejsce sprawa spadkowa oraz o dział spadku, którego jedną ze stron był mój ojciec. Dotyczyła spadku po jego mamie a mojej babci. Mój ojciec zmarł w kwietniu tego roku tj. 2007; złożyłam tydzień temu wniosek do sądu o postępowanie spadkowe po nim. Wtedy udostępniono (...)

Zatrudnienie pracownika młodocianego

30.8.2007

Zatrudniam pracownika młodocianego na umowę o pracę na czas określony (nauka zawodu) od 01.09.2004 r. do 31.08.2007 r. Chciałbym dalej pracownika zatrudnić od 01.09.2007 r. Pracownik wykorzystał 26 dni urlopu (208 godzin). Jaką umowę powinienem sporządzić (na czas określony czy nieokreślony) (...)

Ochrona danych a dostęp do akt

29.8.2007

W związku z moim przypuszczeniem, że wydana decyzja budowlana jest niezgodna w znacznym stopniu ze stanem faktycznym, poprosiłam o dostęp do archiwum dokumentacji budynku sąsiadującego z moją działką. Odmówiono mi możliwości skopiowania projektu budynku, oraz mapy do celów projektowych tego (...)

Przekazanie gospodarstwa rolnego

29.8.2007

Ojciec zamierza przekazać synowi oraz córce dwa gospodarstwa rolne, których jest jedynym właścicielem na mocy postanowień sądu (dotyczą oddzielnie dwóch gospodarstw). Ponadto posiada akty własności ziemi dla obu gospodarstw oraz w przypadku jednego sporządzone przed kilkoma laty wyrysy z (...)

Świadczenie urlopowe z KN a inne świadczenia

29.8.2007

Przekazałem nowy regulamin świadczeń socjalnych do zaopiniowania prawnikowi z ZNP. W jednej z uwag napisał, że regulamin pomija czynnych nauczycieli jako osoby upoważnione do korzystania z dofinansowania do wczasów. I jest tak rzeczywiście, ponieważ uważam, że jeżeli w regulaminie jest zapis (...)

Palenie ogniska na własnej posesji

29.8.2007

Czy paląc ognisko na własnej posesji mogę narazić się na konsekwencje karne. Jaki przepis reguluje takie sprawy? Kiedy ognisko jest dozwolone, a kiedy zabronione?

Przejęcie klientów innej firmy

29.8.2007

Brat prowadzi firmę telekomunikacyjną (provider internetowy). Ma podpisane z klientami umowy o dostęp do internetu oraz umowy użyczenia sprzętu, klienci dostali regulaminy świadczenia usługi. Ja chcę otworzyć drugą firmę i wszyscy klienci mają przejść do nowej firmy. Firma brata nadal będzie (...)

Alimenty a przysposobienie dziecka

29.8.2007

Rodzic zgodził się na przysposobienie swojego dziecka. Sąd poinformował go, że z chwilą uprawomocnienia się postanowienia wygaśnie jego obowiązek alimentacyjny. Czy obowiązek ten wygasa z urzędu, czy po uprawomocnieniu się postanowienia należy jeszcze raz zwrócić się do sądu, który (...)

Zaliczka na poczet wydatków

29.8.2007

Wierzyciel po terminie zgłosił swoją wierzytelność w sprawie upadłościowej. W związku z tym sąd zobowiązał wierzyciela do wpłaty określonej zaliczki na poczet wydatków. W jaki sposób należy uiścić zaliczkę? Czy należy wpłacić ją na konto sądu właściwego i poinformować o tym (...)

Nadpłata VAT

29.8.2007

Urząd celny naliczył cło w imporcie towarów w niewłaściwej wysokości, a także kwotę podatku VAT, obecnie otrzymaliśmy decyzję urzędu celnego określającą nadpłatę podatku VAT i cła. Cło zostało zwrócone przez urząd celny. Mam pytanie, ponieważ podatek VAT został zapłacony w nieprawidłowej (...)

Wpis roszczenia z umowy przedwstępnej do kw

29.8.2007

W najbliższym tygodniu chcę podpisać notarialnie przedwstępną umowę sprzedaży mieszkania własnościowego z terminem na lipiec 2008 roku. Aktualnie zamieszkuje pod tym adresem i chcąc być objęta ulgą podatkową od sprzedaży nieruchomości zakupionej w 2007 roku, nie mogę sprzedać mieszkania (...)

Podjęcie zawieszonego postępowania

28.8.2007

Wierzyciel uzyskał nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. Ponieważ wierzyciel nie wskazał adresu aktualnego dłużnika, sąd uchylił nakaz zapłaty i zawiesił postępowanie w sprawie. Czy w przypadku, gdy wierzyciel uzyska aktualny adres dłużnika, powinien pisać pozew ponownie czy złożyć wniosek (...)

Koszt wynajmu mieszkania dla pracownika

28.8.2007

Pracownik zatrudniony w spółce ma stałe miejsce zamieszkania i zameldowania poza miastem, gdzie działa spółka. Firma wynajmuje dla niego mieszkanie w kamienicy w mieście siedziby firmy. Firma opłaca również Internet w wynajmowanym mieszkaniu - na potrzeby firmowe i opłatę za użytkowanie (...)

PIT-11 dla pracownika na wychowawczym

28.8.2007

Pracownica złożyła wniosek o urlop wychowawczy od 28.08.2007 r. do 19.02.2008 r. Pracodawca udzielił urlopu wychowawczego we wskazanym terminie. Kiedy wystawić i doręczyć pracownicy PIT-11 za rok 2007 - czy 28.08.2007 r., czy dopiero w styczniu 2008 r.?

Wybór obrońcy z urzędu

28.8.2007

Podejrzany jest w więzieniu. Czy podejrzany w sprawie karnej może sam wskazać konkretnego adwokata jako swojego obrońcę z Urzędu., przy tym ma już jeden wyrok i wtedy był broniony przez Obrońcę z Urzędu ?

Pełnomocnictwo a zabezpieczenie wierzytelności

27.8.2007

Pewna osoba jest winna mojemu mężowi sporą sumę pieniędzy. Na dzień dzisiejszy nie ma z czego oddać. Osoba ta jest właścicielką działki budowlanej, wartej więcej, niż jest nam winna. Dogadaliśmy się, że ta działka „pójdzie” jako zabezpieczenie dla nas, żebyśmy mieli pewność, (...)

Upadłość spółdzielnia a własność lokalu

27.8.2007

Syndyk sprzedaje nieruchomość zabudowaną w ramach upadłości spółdzielni mieszkaniowej, sprzedaż nieruchomości zabudowanej składającej się z 19 lokali mieszkalnych i 2 dwóch użytkowych - jeden budynek, kupujący nie jest spółdzielnią mieszkaniową. Co się stanie z właścicielami lokali (...)

Brak oznaczenia strefy płatnego parkowania

26.8.2007

W dniu dzisiejszym byłam w mieście X autem. Zaparkowałam na parkingu w pobliżu dworca PKP. Nigdzie w pobliżu nie było informacji o fakcie, że jest to parking płatny (brak tablic informacyjnych jakichkolwiek i parkometrów). Po powrocie do samochodu zastałam druczek ze Straży Miejskiej z informacją, (...)

Osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy

25.8.2007

Dotyczy ustawy o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Ja prowadzę działalność gospodarczą. Moja małżonka pracuje u mnie na umowie o pracę jako osoba współpracująca i prowadzi zakład fryzjerski, szkoli pracowników młodocianych posiadając odpowiednie (...)

Opłata planistyczna na wniosek

24.8.2007

Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ustalenia, (...)

Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika

24.8.2007

Od 20.08.2007r. pracownik nie przychodzi do pracy i żaden sposób nie usprawiedliwił swojej nieobecności. Ta osoba ma również problem alkoholowy. Z tego powodu często była nieobecna. Nigdy jednak nie zastosowałem kary na podstawie przepisów prawa pracy. Zawsze zgadzałem się na urlop na dany (...)

Zakup działki pod chodnik od gminy

23.8.2007

Jestem właścicielem budynku mieszkalno-usługowego wraz z prawem użytkowania wieczystego działki pod tym budynkiem. Budynek obecnie posiada niekorzystne dojście do jednych z dwóch drzwi wejściowych. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym od 2000 (...)

Wykonywanie zawodu adwokata

23.8.2007

Jakie są przesłanki wykonywania zawodu adwokata, formy wykonywania tego zawodu, zakres szczególnych obowiązków (np. obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej)? Jak wygląda odpowiedzialność dyscyplinarna adwokata? Poproszę o podparcie się treścią (...)

Umowy najmu a rozbiórka

23.8.2007

Jestem współwłaścicielem osobnej kamienicy, w których 50% udziału posiada gmina, a pozostałą część posiada kilku współwłaścicieli. Zarządcą nieruchomości jest Zakład Komunalnych Zasobów Lokalowych, a administratorem nieruchomości jest BOM-1 (Biuro Obsługi Mieszkańców nr 1). Kamienica (...)

Wykonywanie zawodu psychologa

23.8.2007

Jakie są przesłanki wykonywania zawodu psychologa, formy wykonywania tego zawodu, zakres szczególnych obowiązków (np. obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej)? Jak wygląda odpowiedzialność dyscyplinarna psychologa? Poproszę o podparcie się (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika