Archiwum artykułów Lipiec 2007

Jak tanio wykupić mieszkanie spółdzielcze?

31.7.2007

Z dniem 31 lipca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta przewiduje wiele zmian w prawie spółdzielczym, w tym m.in. dotyczące opłat za mieszkanie. Zgodnie (...)

Jak i kiedy trzeba uiścić opłatę skarbową?

30.7.2007

Nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Wprowadziła ona inne zasady opłacania opłaty skarbowej w stosunku do przepisów poprzednio obowiązujących. Nowe przepisy wyeliminowały możliwość uiszczania opłaty skarbowej znaczkami (...)

Biura informacji gospodarczej - sposób na nierzetelnych kontrahentów

12.7.2007

Jeśli Twój kontrahent okazał się być nierzetelny możesz ustrzec innych na przyszłość - możesz skorzystać z usług biura informacji gospodarczej, zajmującego się udostępnianiem takich właśnie informacji. Udostępnianie informacji gospodarczej polega na przekazywaniu przez przedsiębiorcę (...)

Jak ubiegać się o wydanie interpretacji podatkowej?

12.7.2007

Od 1 lipca 2007 r. nastąpiły znaczące zmiany w wydawaniu interpretacji przepisów podatkowych. We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej podatnik musi wyczerpująco przedstawić stan faktyczny, który zaistniał lub też przedstawić zdarzenie, które dopiero zaistnieje oraz – tak jak do (...)

Interpretacje przepisów prawa podatkowego

11.7.2007

Z dniem 1 lipca 2007 roku weszły w życie przepisy ustawy Ordynacji podatkowej regulujące sposób wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Celem tych zmian jest centralizacja wydawania interpretacji oraz możliwość zapytania fiskusa o wykładnię podatkową dopiero planowanych (...)

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych

10.7.2007

Zanim formalnie rozpocznie się przetarg i zamawiający zaprosi do jego udziału wykonawców, musi dokonać szeregu czynności przygotowawczych. Jedną z ważniejszych czynności jest określenie przedmiotu zamówienia i ustalenie wartości szacunkowej zamówienia. Od tej wartości zależy szereg wymogów (...)

Przetarg ograniczony

10.7.2007

Ponieważ przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień - jego zastosowanie nie wymaga uzasadnienia, ani wystąpienia dodatkowych przesłanek. Zamawiający może skorzystać z trybu przetargu ograniczonego w każdej sytuacji, gdy uzna, że udzielenie (...)

Zamówienie z wolnej ręki

10.7.2007

Zamówienie z wolnej ręki jest jednym z trybów szczególnych udzielania zamówień publicznych w stosunku do trybu podstawowego- przetargu. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.. Jego zastosowanie, (...)

Podstawowe zasady systemu zamówień publicznych

9.7.2007

Zamówienie publiczne jest szczególnym rodzajem postępowania, zmierzającym do zawarcia umowy między zamawiającym (podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy) a wykonawcą. Jego stosowanie ma na celu przede wszystkim racjonalne wydatkowanie środków publicznych, a także przeciwdziałanie (...)

Publikacja ogłoszeń o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE

9.7.2007

Przepis art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązał Prezesa Rady Ministrów do określenia kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, mając na względzie obowiązujące (...)

Oddelegowanie pracowników a ZUS

5.7.2007

Istota oddelegowania sprowadza się do wyznaczenia pracownikowi tymczasowego miejsca świadczenia pracy poza siedzibą pracodawcy. W doktrynie przyjmuje się, iż oddelegowanie pracownika pociąga za sobą, co do zasady, konieczność zawarcia pomiędzy pracodawcą a delegowanym pracownikiem dodatkowej (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika