Archiwum porad prawnych Maj 2007

Ograniczenie wspólności majątkowej

31.5.2007

Chcemy wraz z żoną (mając już rozdzielność majątkową) dokonać notarialnie częściowego podziału majątku małżeńskiego polegającego na: 1. przekazaniu na moją własność nieruchomości, tj. działki 400 m2, na której usytuowany jest dom, należące do naszego majątku wspólnego. 2. (...)

Nieodebranie rzeczy z serwisu a porzucenie

31.5.2007

Po upływie kilku miesięcy od otrzymania wezwania do odbioru sprzętu przekazanego do naprawy w serwisie firmy serwisowa w oparciu o art. 180 i 181 k.c. przejęła ten sprzęt i przekazała go do utylizacji. Czy firma serwisowa miała do prawo do takiego przejęcia, tj. do utylizacji tego sprzętu lub (...)

Skuteczność doręczenia korespondencji

31.5.2007

Wysłano do klienta listem poleconym wezwanie do odbioru towaru z punktu serwisowego po naprawie, które wróciło z powodu jego niepodjęcia przez adresata. Jaka jest podstawa prawna uznania takiego doręczenia za nieskuteczne, jeśli klient wykaże, że w tym czasie np. wyjechał? Czy jest jakiś ustawowy (...)

Wypowiedzenie wysokości czynszu

31.5.2007

Jeden z moich lokatorów odmówił przyjęcia pisma zawierającego podwyżkę czynszu. Zamierzam owe pismo wysłać pocztą. Czy ustna odmowa lokatora jest ważna? Czy zakwestionowanie podwyżki nie przekraczającej zresztą 3% wartości odtworzeniowej m 2 musi być złożone na piśmie? Czy wreszcie (...)

Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

31.5.2007

Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak reakcji traktować jako głos wstrzymujący się?

Pastuch elektryczny a prawo budowlane

31.5.2007

Na łące przylegającej do drogi tzw. polnej chcę postawić elektryzator dla zwierząt. Zasilacz 9V. Lokalne starostwo postawiło wymóg projektu ogrodzenia przez uprawnioną osobę oraz pozwolenia na budowę. Porozumiałam się z producentem, który stwierdził "pierwszy raz słyszę o takim wymogu." (...)

Zagospodarowanie nieruchomości

31.5.2007

Art. 35 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami obliguje właściwy organ, aby w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia określił "termin zagospodarowania nieruchomości". Co należy rozumieć przez "zagospodarowanie nieruchomości"?

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległy abonament RTV

31.5.2007

Ojciec zmarł w lutym 2005 roku. Spadkobiercy nie złożyli rezygnacji z abonamentu RTV. W maju 2007 do zmarłego abonenta przyszło upomnienie z Wydziału Abonamentu Poczty Polskiej wzywające do zapłaty zaległego abonamentu za okres od 06.2005 do 03.2007. Czy spadkobiercy, syn i córka, mają obowiązek (...)

Aneks do umowy przedwstępnej w formie notarialnej

30.5.2007

Zawarłem umowę przedwstępną sprzedaż mieszkania w formie aktu notarialnego. Obecnie wraz z kupującym chciałbym dokonać modyfikacji tej umowy. Czy aneks do umowy przedwstępnej musi być zawarty również w formie aktu notarialnego czy może mieć tylko zwykłą formę pisemną?

Przysądzenie własności a eksmisja

30.5.2007

Kupiłem nieruchomość stanowiącą budynek administracyjny o powierzchni około 1200 metrów kwadratowych na licytacji komorniczej. W budynku tym zameldowana na stale jest kobieta w wieku lat 50 z pełnoletnim synem w wieku lat 23. Jest tam zameldowana od pięciu lat, mimo iż budynek nie jest lokalem (...)

Zażalenie na odmowę przyjęcia zażalenia

30.5.2007

Zgłosiłem zawiadomienie do prokuratury o przestępstwie. Według informacji telefonicznych zostałem uznany za osobę pokrzywdzoną. Prokurator odmówił wszczęcia śledztwa posługując się drukiem "Zawiadomienie". Na telefoniczne pytanie, dlaczego nie doręczono mi uzasadnienia, w prokuraturze (...)

Pełnomocnictwo w jednoosobowej spółce z o.o.

30.5.2007

Jestem właścicielem polskiej spółki z o.o. w której posiadam 100 % udziałów. Czy udzielając mojemu synowi pełnomocnictwa ogólnego mogę dać mu prawo do podejmowania wszelkich decyzji w moim imieniu również w sprawach spółki (prawa i obowiązki zgromadzenia wspólników)?

VAT przy transakcji łańcuchowej

30.5.2007

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w Polsce; na granicy zapłaciliśmy cło, podatek VAT i otrzymaliśmy SAD. Na podstawie SAD-u rozliczyliśmy (...)

Informacja o urlopie wypoczynkowym

29.5.2007

Zatrudniam od 02.01.2007r. pracownika na umowę o pracę na czas określony do 31.12.2008r. Wymiar urlopu pracownika wynosi 20 dni. Pracownicy od 05.06.2007r. będzie się należał się urlop wypoczynkowy wyższy czyli 26 dni, bo z datą 05.06.2007r. pracownik nabywa uprawnienia do wyższego urlopu (...)

Zmiana postanowienia zabezpieczającego - alimenty

29.5.2007

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej (po pierwszej rozprawie) na której na samym początku sąd zobowiązał mnie do płacenia alimentów na dzieci na czas trwania procesu. Kwotę zobowiązania podałem sam bez większego zastanowienia, nie przedstawiając wszystkich swoich obecnych zobowiązań finansowych. (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika