Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Luty 2007

Zmiana systemu czasu pracy dla pracownika

28.2.2007

W mojej firmie nie obowiązuje regulamin pracy ponieważ zatrudniam 13 osób na umowę o pracę. Pracownicy zatrudnieni są w podstawowym systemie czasu pracy. O obowiązującym systemie czasu pracy pracownik informowany jest na piśmie w informacji art. 29 par. 3 kodeksu pracy. Od 1 marca chciałbym (...)

Godziny nadliczbowe w delegacji zagranicznej

28.2.2007

W związku z charakterem mojej pracy zawodowej większość czasu pracy spędzam w delegacjach zagranicznych. Pracuję jako handlowiec odpowiadający za kontakty i sprzedaż do klientów zagranicznych. W ubiegłym roku było to około 150 dni spędzonych na wyjazdach służbowych poza granicę kraju. (...)

Rozporządzanie udziałem przed wpisem w KRS

28.2.2007

Sprzedałem udziały spółki z o.o., które objąłem poprzez podwyższenie kapitału zakładowego. Umowa o zbycie udziałów została zawarta przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w KRS. Sąd odrzucił wniosek o zmianę udziałowca, powołując się na art. 16 KSH i wnosząc o dostarczenie (...)

Przerejestrowanie samochodu dla spółki

28.2.2007

Spółka z o.o. w trakcie rejestracji w KRS gdzie wkładem wspólnika jest aport w postaci samochodu. Przerejestrowanie samochodu na spółkę jest w zasadzie tylko konsekwencją faktu, iż staje się ona właścicielem pojazdu. Czy jest jakiś termin w którym należy dokonać przerejestrowania samochodu (...)

Reprezentacja spółki z o.o.

28.2.2007

Spółka z o.o. (zarząd 4 osobowy; sposób reprezentacji zgodnie z KRS - 2 członków zarządu albo 1 członek zarządu łącznie z prokurentem) złożyła do banku kartę wzorów podpisów, gdzie w miejscu: stempel firmowy i podpisy osób upoważnionych do otwarcia rachunku i udzielenia pełnomocnictw (...)

Wezwanie na rozprawę karną

28.2.2007

Jako oskarżony (niesłusznie) o przestępstwo z art. 191 par. 2 kk otrzymałem wezwanie na rozprawę do sądu grodzkiego. Sąd \"... wzywa Pana do stawiennictwa w charakterze oskarżonego ... w sprawie własnej\" - taka formułkę zawiera wezwanie. Nie jest ma jednak adnotacji \"stawiennictwo osobiste (...)

Jak zaksięgować depozyt w pkpir?

28.2.2007

Do celów prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuję biuro w biurowcu (prowadzę działaność gospodarczą, księgę przychodów i rozchodów, jestem podatnikiem VAT). Umowa najmu przewiduje wpłatę depozytu (za 3 miesiące najmu), który jest zwracany po zakończeniu okresu najmu. Jak zaksięgować (...)

Podatek od umowy cesji lokalu mieszkalnego

28.2.2007

30.10.2006 r. dokonałam cesji umowy na wybudowanie lokalu mieszkalnego z deweloperem. Nie posiadałam jeszcze aktu notarialnego natomiast mam dokument odbioru lokalu. Umowa cesji była trójstronna (ja, deweloper i nabywca). Kwota cesji była identyczna z kwotą, jaką wpłaciłam do dewelopera. Kwota (...)

Klasyfikacja Środków Trwałych

27.2.2007

Prowadzę działalność w zakresie usług wymiany kół do samochodów osobowych, ciężarowych. Mam problem z ustaleniem stawki amortyzacyjnej. Czy właściwa będzie klasyfikacja 492 KŚT, czy 641 KŚT? Jaka powinna być stawka amortyzacyjna do montażownicy ciężarowej i wyważarki do kół, jest (...)

Likwidacja spółdzielni

27.2.2007

Spółdzielnia mieszkaniowa wybudowała i przekazała przed trzema laty mieszkania na własność. Spółdzielnia nie zarządza osiedlem. Spółdzielnia nie ma żadnych długów ani należności. Od trzech lat nie zatrudnia nikogo (bo nie ma pieniędzy ani potrzeby) . Nie prowadzi też żadnej działalności. (...)

Pełnomocnik na zebraniach walnych stowarzyszenia

27.2.2007

Statut stowarzyszenia nie przewiduje możliwości głosowania uchwał na zebraniach walnych za osoby nie obecne. Czy osoby, które z jakiś przyczyn nie mogą brać udziału w zebraniu walnym, mogą pisemnie upoważnić inną osobę, jeżeli tak to jaki rodzaj upoważnienia (notarialny z wyszczególnieniem (...)

Dodatkowe opłaty dla pośrednika kredytowego

27.2.2007

Przedsiębiorca, prowadzi biuro pośrednictwa kredytowego. Ma podpisaną umowę z bankiem, że w zamian za sporządzenie umowy kredytowej bank płaci pośrednikowi określone wynagrodzenie. Jednak pośrednik, poza wynagrodzeniem, które otrzymuje od banku informuje swoich klientów, że po uruchomieniu (...)

Odwołanie się od decyzji ZUS w sprawie emerytury

27.2.2007

Kobieta złożyła wniosek o emeryturę do ZUS. Otrzymała decyzję odmowną, ponieważ nie spełnia warunków. Co do zasady decyzja jest słuszna, ponieważ kobieta przepracowała 23 lata, z czego 18 lat w warunkach szczególnych. 55 lat skończy za miesiąc. Emerytury nie może więc otrzymać ze względu (...)

Wymogi na stanowisko inspektora BHP

27.2.2007

W zakładzie pracy (publiczny ZOZ) zatrudnionych jest 900 osób i tylko jeden inspektor bhp. W tej sytuacji istnieje obowiązek zatrudnienia drugiego. W zakładzie na innym stanowisku pracuje pracownik, który kilka lat wcześniej pracował w tym zakładzie jako inspektor bhp. Posiada średnie wykształcenie (...)

Egzekucja z praw wspólnika w spółce jawnej

27.2.2007

Posiadam nakaz przeciwko wspólnikowi spółki jawnej. Dłużnik sam rzekomo nie ma nic. Jedyne co posiada to jego obecność w spółce. Spółka ma majątek (załóżmy, że jest to jedna, duża maszyna), podobno nie generuje zysków, chociaż ma jakąś sprzedaż. Jak wygląda egzekucja długu? Czy (...)

Rejestracja dwóch spółek pod tą samą nazwą

27.2.2007

Chcę w Polsce stworzyć nową markę produktu i na tą potrzebę utworzyć spółkę z o.o. oraz sieć punktów sprzedaży. Czy prawo polskie dopuszcza rejestrację 2 spółek z o.o. pod tą samą nazwą? Jeśli tak, to czy możliwe jest zastrzeżenie nazwy spółki w taki sposób, aby inne osoby fizyczne (...)

Wyłączenie prokuratora od udziału w sprawie

27.2.2007

W wyniku ujawnionych przez moją osobę poważnych uchybień Prokuratora Prokuratury Rejonowej, Prokuratura Apelacyjna wszczęła postępowanie dyscyplinarne przeciwko temu prokuratorowi. Prokurator, o którym mowa, był autorem aktu oskarżenia przeciwko mojej osobie, w kilku sprawach karnych, ujawniono (...)

Służba wojskowa osoby o podwójnym obywatelstwie

27.2.2007

Mam 29 lat. W wieku 12 lat wyjechałem do USA. Otrzymałem obywatelstwo amerykańskie. Odsłużyłem tam w wojsku 4 lata. Obecnie na stałe przebywam w USA, a interesy prowadzę w Polsce (mam nadal obywatelstwo polskie). Zamierzam ubiegać się o dowód polski. Czy Wojsko Polskie mogą żądać ode mnie (...)

Usługa filmowa w RPA i w Polsce a import usług

27.2.2007

Spółka z o.o. zajmuje się produkcją filmów reklamowych. Ale uwaga: nie należy tych usług traktować jak usług reklamowych z grupy PKWiU 74, są to usługi filmowe - PKWIU 92.11.Z. Obecnie odbywają się zdjęcia na terytorium RPA. Faktura za zorganizowanie produkcji filmowej w Afryce zostanie (...)

Umowa licencyjna z rezydentem USA

27.2.2007

Spółka podpisała umowy licencyjne na wykorzystanie fragmentu piosenki w reklamie. Utwór jest autorstwa 4 osób. Jedna z tych osób przebywa w USA i w jej imieniu umowę podpisał pełnomocnik-brat. W rachunku do umowy podał on jedynie następujące dane brata: imię i nazwisko, datę urodzenia, (...)

Fotografowanie dokumentów z akt sądowych

26.2.2007

Czternastego stycznia br. prosiłam pisemnie sąd o przysłanie ksero niektórych dokumentów. Dokumenty posiadają przeprawianą numerację, inne zaginęły. Do dziś ich nie otrzymałam. To na nich sąd cywilny oparł wyrok potwierdzając nieprawdę. Czy mogę wykonać foto tych dokumentów w sekretariacie (...)

Koszty remontu wspólnego ogrodzenia

26.2.2007

Posiadam nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, który sąsiaduje z przyległą nieruchomością zabudowaną stanowiącą własność tak zwanej małej wspólnoty mieszkaniowej (7 właścicieli). Dwie nieruchomości dzieli jedno ogrodzenie, którego obecny stan techniczny wymaga zburzenia (...)

Odszkodowanie za przestój w transporcie

26.2.2007

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Wykonując usługi często zdarza się, że samochód wraz z kierowcą ma przymusowy postój ze względu na niedochowanie przez nabywcę starań, by wykonać np. rozładunek towaru z mojego samochodu. W wyniku tego ponoszę koszty (...)

Wygaśnięcie prawa dożywotnika

23.2.2007

W swojej odpowiedzi dotyczącej interpretacji art. 1000 par. 3 kpc podali Państwo, że cyt. "W pierwszej sytuacji nieruchomość jest obciążona hipotekami, a prawo dożywotnika zostało ujawnione w księdze wieczystej. W takiej sytuacji prawu dożywotnika przysługuje pierwszeństwo przed tymi hipotekami, (...)

Opłaty sądowe od kuratora spadku

23.2.2007

Na wniosek gminy zostałem kuratorem spadku. Po ustaleniu, kto jest spadkobiercą, złożyłem wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i w tym momencie sąd wzywa mnie do uiszczenia opłaty. Z tego co wiem zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 5 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - kurator wyznaczony (...)

Odstąpienie a uchylenie się od czynności prawnej

23.2.2007

Miałem zawartą z kontrahentem umowę o dzieło, od której kontrahent pisemnie odstąpił. Powodem były jego problemy finansowe i chęć uniknięcia dalszych kosztów (kontrahent prawdopodobnie sądził, że jednostronne odstąpienie od umowy nie wywołuje żadnych konsekwencji). Jednak, kiedy doszło (...)

Katecheza w kościele a praca nauczycielska

23.2.2007

Duchowny katolicki, kończący w tym roku 60 lat, przebywa od 4 lat na rencie II grupy. Wyliczając mu wysokość świadczenia, ZUS zaliczył 30-letni staż pracy duszpasterskiej. Czy w tym roku ów duchowny mógłby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z tytułu Karty Nauczyciela, tzn. czy okres (...)

Rozliczenie faktur zaliczkowych a roboty budowlane

23.2.2007

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych. W roku 2006 podpisałem umowę na realizację usługi na kwotę 280 000 zł.Czas realizacji 01.2006 do 28.02.2007 r. W umowie zawarłem m.in. w warunkach płatności, że rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie roboty (...)

Pominięcie wskazanego świadka

22.2.2007

W odpowiedzi na pozew, jaki wystosował do mnie adwokat byłego męża, wniosłam m.in. o przesłuchanie świadka. Osoba ta widziała wiele rzeczy, jest bezstronna. Jest to osoba zamieszkująca w Niemczech, więc wnioskowałam o przesłuchanie przez sąd niemiecki. Sąd rejonowy pominął tą kwestię. (...)

Praca w gospodarstwie rolnym rodziców a staż pracy

22.2.2007

Pracownica zatrudniona w szpitalu od ukończenia 16 roku życia dojeżdżając do szkoły pracowała w gospodarstwie rodziców w latach 1988-1995. Z powodu braku dokumentacji pracy, w miejscowym urzędzie gminy dwóch świadków potwierdziło fakt jej pracy w gospodarstwie w tym okresie. W 2000 r. pracownica (...)

Zakaz powództwa wzajemnego

22.2.2007

Znowelizowana procedura cywilna zakłada zakaz powództwa wzajemnego w sprawach gospodarczych. Jeżeli jedna ze stron wniesie pozew o zapłatę, a druga chce np. unieważnienia umowy lub jej zmiany (np. umowa zawarta pod wpływem błędu, nadzwyczajna zmiana stosunków itp.) - wnosi odrębny pozew. Co (...)

Kserokopia akt i zarzuty do opinii biegłego

22.2.2007

Występuję a sprawie karnej jako oskarżony o zniszczenie samochodu w wysokości 1000,-zł . Firma ubezpieczeniowa X złożyła do tego postępowania akta rozliczenia szkody tego pojazdu. Zapoznając się z aktami szkody w sądzie zauważyłem wiele rozbieżności i wątpliwości co do wysokości szkody. (...)

Opieka dla starszej osoby

22.2.2007

Moja teściowa w tym roku skończyła 75-lat. Im jest starsza, tym bardziej niedomaga. Mieszkamy osobno, chociaż w małej miejscowości. Teściowa ma 2-pokoje z kuchnią i łazienką w bloku spółdzielczym. Dodam, że mieszkanie to jest własnościowe i przepisane aktem notarialnym na moją pełnoletnią (...)

Ochrona bezpaństwowca w postępowaniu karnym

22.2.2007

Osoba nie posiadająca żadnego obywatelstwa - apatryda (zrzekła się obywatelstwa polskiego i nie otrzymała niemieckiego, stale zamieszkała na terenie Niemiec (od 20 lat), występuje z oskarżeniem prywatnym o czyn z art. 212 paragraf 1 k.k. przeciwko obywatelowi Polski. Czy na mocy prawa międzynarodowego (...)

Wygaśnięcie prawa dożywotnika w egzekucji

22.2.2007

Chodzi o interpretację art. 1000 § 3 KPC. Czy dożywocie ma pierwszeństwo przed hipotekami, jeśli jest wpisane wcześniej niż ustanowione hipoteki ? Czy chodzi o inne przesłanki, jeśli tak, to o jakie?

Zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenie

22.2.2007

We wrześniu po orzeczeniu kolegium, została orzeczona kara zakazu prowadzenia pojazdów przez okres 6 miesięcy, lecz prawo jazdy nie zostało fizycznie zatrzymane. Dopiero w styczniu dostałem pismo o zwrot prawa jazdy do właściwego urzędu! Od kiedy będzie liczony termin 6 miesięcy? Od orzeczenia (...)

Przeliczenie emerytury wedle kwoty bazowej

21.2.2007

Jestem emerytem, najpierw wcześniejszym, a od 1991 r. emerytem. Chciałbym skorzystać z przeliczenia emerytury. Która kwota bazowa, ta obowiązująca teraz (marzec 2007), czy kwota bazowa daty uzyskania świadczenia (po ukończeniu 65 roku życia) będzie obowiązująca dla ZUS-u w wyliczeniu podstawy (...)

Sposób głosowania we wspólnocie

21.2.2007

Hale garażowe (obie) stanowią "odrębną nieruchomość" jak zapisano w akcie notarialnym, przy czym mój udział to 1/202 części we współwłasności tego lokalu niemieszkalnego - stanowiącego odrębną nieruchomość, szczegółowo opisanego w paragrafie 1 aktu notarialnego, objętego księgą (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika